KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ V KOŠICIACH-BARCI

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

V predvianočnom čase sa konal kurz Manažér správy budov. Účastníci kurzu zasadli namiesto príprav na Vianoce do lavíc, aby získali vedomosti a následne osvedčenie.

 

kurz21

 

Na základe záujmu sme zorganizovali kurz „Manažér správy budov“. Tento kurz je akreditovaný a po jeho úspešnom absolvovaní účastníci obdržia Osvedčenie – odbornú spôsobilosť. Kurz sa konal v priestoroch penziónu Barca v Košiciach a to od 28. novembra – 9. decembra 2016. Opäť to bol intenzívny kurz, prednášky boli od ráno do večera s prestávkou na obed. Účastníci musia absolvovať 90 hodín v zmysle zákona 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov, tento počet hodín musí byť dodržaný. Náš kurz má 98 hodín prednášok vrátane skúšok a testov.

Kurzu sa zúčastnili tentokrát prevažne správcovia z Košíc a blízkeho okolia, ale boli aj účastníci zo Bratislavy, Trenčína, Rožňavy.

Hneď prvý večer sa mohli účastníci zoznámiť pri bowlingu. Okrem športu sa kurzisti oboznámili, kto sa kurzu zúčastňuje, kto akým spôsobom vykonáva správu.

 

kurz212

 

Prednášajúci sú ako vždy vysokoškolskí profesori a ľudia z praxe, ktorí svojím prístupom presvedčili účastníkov, že nemusia sa báť skúšok a testov. Prevažná väčšina účastníkov boli správcovia, ktorí túto činnosť vykonávajú už viac rokov. Dva týždne učenia, ale nie „mučenia“ absolvovali kurzisti a v posledný deň im boli slávnostne odovzdaný certifikát o absolvovaní kurzu, s ktorým sa môžu prihlásiť do zoznamu správcov.

 

kurz2147

 

Pár fotografiami chce­me uviesť príjemnú atmosféru, ktorá panovala na kurze. Ak máte záujem zúčastniť sa takéhoto kurzu, najbližší bude až v marci a miesto bude určené podľa prihlásených.

 

0059

 

Pridávame vyjadrenie účastníkov kurzu

 

Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, ucelené a podnetné. Som rada, že som spoznala nových ľudí, ktorí pracujú v tomto odbore už pár rokov, nakoľko ja len teraz začínam.

 

Teraz by som mala ešte viacej otázok, na ktoré hľadám stále odpovede. Učím sa krok za krokom, deň za dňom. Vedomosti sa nabaľujú jedna radosť. Keďže som pracovala v bankovníctve, doma som v úveroch.

 

So schôdzovaním nemám žiadny problém... vidím priestor na zlepšenie, čo sa týka servisu. To čo ma ešte čaká je softvér – pracujeme v Domuse. Verím, že sa v ňom čím skôr zorientujem.

 

Školenie – som presvedčená o tom, že to bola dobrá voľba absolvovať ho hneď na začiatku. Prenášanie informácií smerom ku kolegom však nie je vždy jednoduché. Majú svoj systém práce, robia už akosi automaticky bez toho, aby nad tým rozmýšľali a často neefektívne. Často sa pridŕžajú svojich zaužívaných vedomostí a nechcú prijať nič nové, však keď to bolo doteraz dobré, prečo by sme to robili ináč. Takže trpezlivo vysvetľujem, počúvam a snažím sa zmeniť to, čo je zlé...

 

Čo k tomu dodať? Bolo mi potešením a prajem vám všetko dobré a verím, že sa ešte niekedy stretneme.

Erika

 

Kurzu „Manažér správy budov“ v Košiciach v termíne od 28.11. do 6.12.2016 sme sa zúčastnili z rôznych kútov Slovenska s cieľom získať „Osvedčenie“, ktoré každý správca bude potrebovať k registrácii, aby v tejto oblasti mohol pracovať.

 

Témy jednotlivých prednášok boli po ekonomickej, technickej aj legislatívnej stránke dobre vybrané organizátormi a prednášajúcimi vynikajúce podané.

 

Prednášajúci zaujali nielen začiatočníkov, ale aj tých, ktorí v brandži pracujú viac rokov.

 

Záverom každej prednášky boli testy, ktoré boli účastníkmi zvládnuté, čoho výsledkom bolo odovzdané „Osvedčenie“ o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

 

Čo sa týka času mimo vzdelávania – vymenili sme si názory a skúsenosti – bowling – návšteva Košíc – predvianočné trhy, resp. každý ho užil podľa svojej vôle a možnosti.

 

Osobne som rada, že som sa zúčastnila kurzu, pretože okrem odborných znalostí som získala nových priateľov.

Drahuška

 

V roku 2015 som sa presťahoval z paneláku do menšieho 11 bytového nového domu. Z prostredia anonymity, kde práva obyvateľa „riešilo“ družstvo, som sa dostal do nehnuteľnosti, kde sa pocit vlastniť výrazne umocnil a narazil na správcu nehnuteľnosti. Správca nebol ochotný odpovedať na všetky moje otázky (a nebolo ich málo, teraz mu to už nezazlievam). To ma donútilo hľadať informácie o tom, čo je vlastníkovi bytu v obytnom dome dovolené a aké pravidlá určujú zákony. Pri tom som narazil na vašu ponuku kurzu Manažér správy budov a bez váhania som sa prihlásil, aby som získal informácie pod jednou strechou. Kurz moje očakávanie splnil bezo zbytku. Získal som komplexnú informáciu o spravovaní obytnej budovy a ozrejmil si hranice, v ktorých by sa mal pohybovať vlastník bytu a správca bytového domu. Zároveň som stratil nepriateľský pohľad na správcu. Správa je skutočne zodpovedná a náročná práca, najmä z pohľadu komunikácie s obyvateľmi domu a riešenia často krát protichodných záujmov obyvateľa a potrieb samotného domu.

Vinicay