Malý pomocník – veľký úžitok: Signalizácia úniku vody

Kontakt:Tuhovská 29831 06, Bratislavatel: 0908 676 490email: informacie.lv@sk.abb.comWeb: www.abb.sk
Detaily o firme

Signalizačné systémy ABB môžu zamedziť vzniku škôd na nehnuteľnom majetku, vybavení domácnosti aj zdraví. Jednou z aplikácií je signalizácia nežiaduceho úniku vody. Systém dokáže havarijnému úniku vody zabrániť včasným uzavretím prívodu vody, ak sa objaví porucha.

 

Kde systém využiť?

Kuchyňa, práčovňa, kúpeľňa, pivnica – to sú najčastejšie miesta pre inštaláciu signalizácie úniku vody. K poruche na rozvode vody v byte alebo dome môže dôjsť z najrôznejších príčin: pretečené umývadlo alebo vaňa, porucha na práčke, netesnosť potrubia, kúrenia a pod. Takéto bytové nehody spravidla zvládnete, ak ste v daný okamih doma. Podstatne horšia situácia však nastane v čase vašej neprítomnosti.

 

Prístroje systému sa dodávajú ako súprava v zložení: kontrolný modul, alarm, transformátor, páskový snímač. Možno ich však objednať aj samostatne. Doplňujúcim prvkom je pomocné relé potrebné na ovládanie elektromagnetického ventilu na prívode vody.

 

obr-1_2.jpg

Zostava troch prístrojov na kontrolu nežiaduceho úniku vody
pri haváriách rozvodov a zariadení

 

A ako to v praxi funguje?

Po zaplavení kontaktov páskového snímača nalepeného na podlahu alebo inak umiestneného čo najbližšie k potenciálnemu úniku vody, sa prostredníctvom kontrolného modulu aktivuje alarm (výrazný zvukový signál a červeno svietiace LED). Pomocné relé pripojené ku kontrolnému modulu môže ovládať elektromagnetický ventil namontovaný na vstupe vody do bytu či domu. Ten v prípade poruchy uzavrie prívod vody. Pri neprítomnosti zostane ventil uzavretý a svetelný aj zvukový alarm bude aktívny. Po príchode a uzavretí prívodu vody ručným ventilom sa zruší poplach tlačidlom na kontrolnom module.

 

obr-2_1.jpg

Príklad využitia systému v kuchyni – v prípade pretečenia drezu
vyšle páskový snímač, umiestnený v skrinkách pod drezom, signál modulu,
ktorý aktivuje alarm a uzavrie prívod vody

 

Všetky výrobky ABB je možné zakúpiť v širokej sieti predajní našich partnerov. Ich zoznam, ako aj prehľad výrobkov, technické detaily a ďalšie užitočné informácie nájdete na stránke www.abb.sk/vypinace alebo sa obráťte na našich regionálnych zástupcov:


Bratislava, Nitra, Nové Zámky, Komárno

Martin Gschweng (0918 789 552), martin.gschweng@sk.abb.com
Marcel Hruška (0917 133 431), marcel.hruska@sk.abb.com


Trenčín, Trnava, Topoľčany, Prievidza

Vladimír Kukučka (0905 537 308), vladimir.kukucka@cz.abb.com


Žilina, Martin, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš

Martin Pohanka (0918 806 258), martin.pohanka@sk.abb.com


Banská Bystrica, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota

Martin Petrov (0917 884 523), martin.petrov@sk.abb.com


Košice, Prešov, Poprad, Michalovce

Radoslav Sciranka (0915 576 300), radoslav.sciranka@sk.abb.com


Technické informácie

Matej Hruška (0905 946 619), matej.hruska@sk.abb.com
Michal Kopčík (0918 622 801), michal.kopcik@sk.abb.com