„MEDVEDE“ ABSOLVOVALI KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV NA LIPTOVE

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Tak ako medvede sa po zimnom spánku prebudili, tak aj správcovia si uvedomili, že je potrebné splniť literu zákona 246/2015 Z. z. a získať osvedčenie – potvrdenie o odbornej spôsobilosti. Účastníci jesenného kurzu Manažér správy budov „bobríci“ sa cítili príjemne v Liptovskom Jáne, tak priestory a personál hotela Ďumbier“ opätovne privítal ďalších účastníkov kurzu Manažér správy budov.

 

medvede

 

Záujemcov o kurz stále pribúda, z toho dôvodu sa v mesiaci jún opätovne konal kurz Manažér správy budov. Aj tentokrát sa stretli v Liptovskom Jáne záujemcovia o získanie osvedčenia. Zákon 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov podmieňuje odbornú spôsobilosť absolvovaním spomínaného kurzu. Účastníci počas kurzu absolvujú odborné prednášky a písomné skúšky sú vykonávané po každom odbornom bloku. Prednášatelia sú z radov vysokoškolských profesorov a aj ľudí z praxe. Všetci prednášajúci sa snažia v rámci svojho času odovzdať čo najviac vedomostí, nielen to, čo je v osnovách kurzu. Po prednáškach bola živá diskusia o prednášanej téme, s nadsádzkou môžeme povedať, že niekedy si účastníci „vojdú do vlasov“. Kurz chce poskytnúť všetky dostupné informácie, ktoré sú potrebné pri správe bytových domov. Pridanou hodnotou je výmena skúseností. Tento kurz sa konal v priebehu 2 týždňov – nazvali sme ho intenzívny, lebo rozvrh hodín bol postavený na trvaní prednášok – od rána do večera s krátkou prestávkou na obed. Voľný čas bol naozaj len po večeri.

 

zlte

 

Môžeme konštatovať, že každý kolektív na kurze je iný. Veková štruktúra účastníkov je od 25 rokov do 60 rokov. Všetci sú nakoniec ale „kamaráti“ a kladne hodnotia čas strávený na kurze. Kolektív sa stmelil pri bowlingu a prejavila sa aj súťaživosť jednotlivcov. Ako aj minulý rok, aj teraz účastníci mohli navštíviť miestnu expozíciu mincovne. Hoci bolo pekné počasie, nebolo kedy vykúpať sa v „kadi“, čas bol tak, len na napitie vody z minerálneho prameňa. Personál nám pripravil prekvapenie. Účastníkom pripravil oheň a všetko čo súvisí s dobrou opekačkou – slaniny či špekáčikov. Účastníci si zobrali dobrú náladu, a tak sa večer vydaril, hoci po polnoci a celý nasledujúci deň pršalo. Asi sa počasie zmenilo po speve niektorých zúčastnených.

 

notebook

 

Čím boli účastníci iní? Aj po ukončení denného vzdelávacieho programu sa správcovia stretávali po večeroch na neformálnych stretnutiach v spoločných priestoroch hotela, rozprávali sa, smiali sa, ale vždy sa opätovne vracali k odprednášaným témam a príkladom z praxe. Odzneli rôzne tragikomické príbehy a príhody z vlastnej praxe správcu. Najviac rezonovala téma komunikácie s vlastníkmi bytov a ich potrebe informovanosti a vzdelávania. Taktiež ako vždy sa rozoberala nerovnosť spoločenstiev pri aplikácii zákona 246/2015. Možno povedať, že „pracovali“ aj v čase voľna.

 

drevo

 

Prečo „medvede “? V blízkosti hotela sú vyrezávané sochy a nakoľko minuloroční kurzisti si vybrali „bobríka“, tak títo účastníci sa sfotili pri soche medveďa, čím chceli zdôrazniť jeho silu – práca správcu si vyžaduje silu, múdrosť a rozvahu.

 

medvede2

 

Na začiatku kurzu účastníci nevedeli, čo môžu očakávať. Záverom, ale vyjadrili spokojnosť v dotazníku „Vyhodnotenie kurzu“, hlavne spokojnosť s úrovňou niektorých prednášajúcich. Prikladáme vyjadrenia niektorých:

 

Dobrý deň,

dovoľte aby som sa podelil so svojimi dojmami po absolvovaní kurzu „Manažér správy budov“, ktorý som absolvoval v mesiaci jún v príjemnom prostredí v Liptovsom Jáne v hoteli Ďumbier. V prvom rade musím vyzdvihnúť vysokú profesionalitu prednášajúcich a samozrejme a vedenie kurzu a organizačné a materiálne zabezpečenie.

 

Musím len potvrdiť, že tento kurz splnil moje očakávanie a rozšíril mi obzory v tejto oblasti. Veľmi sa mi páčilo, že sme vždy dostali priestor na diskusiu a na všetky naše otázky bolo profesionálne zodpovedané a vysvetlené. Veľkým prínosom pre mňa, mladšieho, bolo aj to, že som tu stretol oveľa skúsenejších a odborne zdatnejších kolegov od ktorých som sa veľa naučil a ktorí sa stali mojimi novými priateľmi.

 

Musím vyzdvihnúť vedenie kurzu V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., aj za príjemné zorganizovanie spoločenského programu. Mojim prvoradým cieľom nebolo len absolvovať kurz a získať certifikát, ale aj naučiť sa niečo nové a rozšíriť si nové vedomosti v tejto oblasti, čo sa mi za pomoci vedenia kurzu, lektorov a nových kolegov podarilo, za čo im ďakujem!

 

Verím, že sa ešte na podobnom podujatí stretneme.

 

Oliver Mikšík, Bytový podnik Dúbravka spol. s r. o.

 

Na kurz som išiel s očakávaniami no zároveň trošku v strese z toho, čo ma čaká. No po prvom dni som veľmi rýchlo pochopil, že sme všetci na jednej lodi a na kurz sme prišli kvôli doplneniu vzdelania a nie kvôli pretekaniu, kto je lepší. Atmosféra bola veľmi priateľská takže mne osobne sa vedomosti oveľa ľahšie ukladali v hlave.

 

Celkovo kurz a jeho priebeh vrátane prednášajúcich bol na vysokej profesionálnej úrovni, veľa mi dal a myslím si, že aj ostatným účastníkom. Môj osobný názor je, že každý správca budov musí mať vedomosti a znalosti zákonov, nakoľko je to zodpovedná práca a hlavne pracuje s majetkom cudzích ľudí. Školenie takéhoto rozsahu je minimum, čo môže správca pre skvalitnenie svojej práce urobiť, preto ho každému vrelo odporúčam.

 

Ďakujem za všetko.

S pozdravom – Jurik

 

 

Ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry počas školenia. Oboznámili sme sa s množstvom užitočných informácii, spoznali nových priateľov a k dnešnému dňu máme schválenú žiadosť o zápis do zoznamu správcov.

Peter Čief

 

Záverom, by sme chceli popriať kurzistom veľa úspechov v práci.