BYTOVÝ VODOMER istameter® m

Bezproblémová výmena, široké spektrum použitia

 

Originálne vodomery istameter® m od spoločnosti ista pre teplú úžitkovú vodu a studenú vodu sú vysoko spoľahlivé viacvtokové lopatkové suchobežné merače, mnohokrát overené v praxi. Vďaka modulárnej konštrukcii je istameter® m vynikajúcim riešením pre každú technológiu a široké spektrum použitia v sektore rezidenčných a komerčných nehnuteľností.

MERANIE SPOTREBY ENERGIÍ V BYTOVÝCH DOMOCH

Nová smernica o energetickej efektívnosti je v platnosti a pri pohľade späť sa dá povedať, že predošlé obdobie bolo celkom rušné. Veď podľa informácii energetického portálu zhruba rok pred nadobudnutím tohto zákona ešte stále neboli vo všetkých dotknutých bytových domoch nainštalované určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla, ktoré by povinnosť rozpočítavania skutočne spotrebovaných energií umožňovali. Podľa interných analýz išlo približne o 20 % bytov. Hlavným dôvodom na zmenu smernice nebolo inštalovanie meračov spotreby v bytoch, ale úspory energií.

JEDNOVTOKOVÉ A VIACVTOKOVÉ BYTOVÉ VODOMERY

Presnosť merania spotreby vody je podmienená nielen typom vodomeru, ale i kvalitou jeho komponentov. Na výber vhodného bytového vodomeru vplýva viacero faktorov, napr. nominálny prietok vody v potrubí, priestor pre inštaláciu, požiadavky na presnosť merania a v neposlednom rade aj ekonomické možnosti vlastníkov bytov. Najpoužívanejšími meračmi na určenie pretečeného množstva teplej a studenej úžitkovej vody v bytových domoch sú mechanické lopatkové vodomery, ktoré sa podľa konštrukcie delia na jednovtokové a viacvtokové.

PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESÁ S RIADENÝM ZATEKANÍM – EŠTE STÁLE NIE DO BYTOVÝCH DOMOV

Problematiku rozpočítavania nákladov na vykurovanie miestností v bytových domoch, v súvislosti s výmenou starých vykurovacích telies za nové typy dvojradových panelových vykurovacích telies s riadeným zatekaním vykurovacieho média, som popísal v článku, ktorý bol publikovaný v časopise Správca bytových domov v čísle 1/2016.

Inteligentná domácnosť na jeden klik

Technologické vychytávky sa vďaka dômyselne premysleným funkcionalitám postupne udomácnili vo všetkých oblastiach života. Výnimkou nie je ani bývanie. Dnes už si pri malej investícii môžeme zabezpečiť mnohé inovatívne gadgety ako bezpečnostný systém, videokameru s HD monitorom domácnosti, detektory pohybu a zvukov, robotický vysávač, meteorologickú stanicu, ovládanie klimatizácie a kúrenia cez wifi, osvetlenie na senzor, rádiový systém odpočtu údajov z meračov energií, online monitoring spotreby energií a mnohé iné, ktoré uľahčujú starostlivosť o bývanie a chránia náš domov i peňaženku.

PRESNÉ A JEDNODUCHÉ MERANIE ENERGIÍ

Plánujete montáž alebo výmenu pomerových rozdelovačov tepla či vodomerov vo vašom bytovom dome? Investícia do novších technológií sa oplatí. Jednoduchší prístup k dátam bez vstupovania do bytov, zrýchlenie odpočtov, zvýšenie kvality dát, ich prehľadnejšie spracovanie a eliminácia chýb zapríčinených ľudským faktorom, zjednodušia celý proces získavania dát a ich spracovania.

Podobné odporúčané články: 

RÁDIOVÉ SYSTÉMY – VYBERTE SI SPRÁVNE

V zmysle zákona č. 100/2014, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike na základe transpozície Smernice o energetickej efektívnosti („EED“), každý bytový dom, ktorý má viac ako 500 m2 a je zásobovaný centrálnym zdrojom tepla, má povinnosť do konca roka 2016 nainštalovať pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlá. Je najvyšší čas zamyslieť sa, aký typ meračov a akú technológiu zberu dát si vo svojom bytovom dome zvolíte.

APLIKÁCIA OD ANASOFTU PRE ODPOČET MERAČOV PREŠLA TESTOM ZÁKAZNÍKOV

ANASOFT, ktorý spravuje v informačnom systéme DOMUS viac ako 450 tisíc bytových a nebytových priestorov na Slovensku a v Čechách, vyvinul prvú mobilnú aplikáciu pre odpočet meračov – POSCHODOCH. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, s ktorým už dlhú dobu aktívne spolupracuje na rozvoji nových aplikácií, podrobil túto aplikáciu tvrdému testovaniu

TIPY AKO UDRŽAŤ NÁKLADY NA VYKUROVANIE POD KONTROLOU

Vykurovacia sezóna začala. Prinášame užitočné rady ako zabrániť zbytočným únikom tepla.Zabezpečte si doma tepelnú pohodu čo najvýhodnejšie a bez veľkej námahy. Radí Ing. Dušan Lašák, areasales manager spoločnosti Danfoss.

MONITOROVANIE SPOTREBY TEPLA ZABEZPEČUJE LEPŠIU ENERGETICKÚ VÝKONNOSŤ

So zvyšovaním dôrazu na úspory energie a redukciu emisií CO2 je teraz meranie spotreby energie stredobodom pozornosti každého prevádzkovateľa systému CZT a koncového užívateľa.