„MINIGALÉRIA“ REPRODUKCIÍ VYBRANÝCH DIEL SLOVENSKÝCH „MAJSTROV PALETY“ 19. A 20. STOROČIA V INTERIÉRI BYTOVÉHO DOMU

Nainštalovaním farebných reprodukcií diel v spoločných priestoroch panelového bytového domu ako „minigaléria“ sa sleduje interiér domu kultúrne obohatiť a jeho biele steny skrášliť vybranými pestrofarebnými maľbami – dielami z 19. a 20. storočia, v ktorých je zachytená krása prírody a život v jednotlivých krajoch Slovenska.

 

galer1

 

Po komplexnej obnove vežiakového typu panelového bytového domu Michalovská ulica č. 11, Košice, ktorý v roku 2012 na veľtrhu CONECO v Bratislave, v celoslovenskej súťaži Prvej stavebnej sporiteľne „Najlepšie obnovený bytový dom roka 2012“ obdržal 1. cenu so šekom na 1 700 €, sa vlastníci domu rozhodli ešte skrášliť aj obnovený interiér svojho bytového domu, a to nainštalovaním farebných reprodukcií diel významných slovenských maliarov „majstrov palety“ 19. a 20. storočia. Celkom táto minigaléria predstaví obyvateľom a návštevníkom domu vybrané diela 25 slovenských „majstrov palety“, a to 10 reprodukcii vo vstupnej hale domu a po troch reprodukciách na 8 poschodiach, na stenách pred výstupom z veľkopriestorového bezbariérového výťahu.

 

galer2

 

Reprodukcie diel „majstrov palety“ sú výberom z tvorby maliarov, ktorých možno zaradiť medzi zakladateľské zjavy slovenského moderného umenia:

 • M. BAZOVSKÝ – Vysoké stromy (Topole), olej 1956
 • M. GALANDA – Češúca sa (Ráno), olej 1931
 • G. MALLÝ – Motív z Važca, olej 1923
 • Ľ. FULLA – Ľudová madona, olej 1929
 • M. BENKA – Červená roľa, olej 1936
 • E. ŠIMEROVÁ – Zátišie, olej 1931
 • J. ALEXY – Sediaca (Dúmanie), pastel 1932
 • WEINER-KRÁĽ – Okno, olej 1933
  • JASUSCH – Symfónia, olej 1922
 • E. GWERK – Oravské polia, olej 1931
 • J. KOLLÁR – Jeseň na Počúvadle, olej 1954
 • J. JAKOBY – Východ slnka, olej 1962
 • Z. PALUGYAY – Krajina s kvetmi (Nirvána), olej 1930

 

galer3

 

Ďalšie reprodukcie diel slovenskej krajinomaľby sú výberom z tvorby maliarov z obdobia medzi dvomi svetovými vojnami, v ktorom bohaté tradície krajinomaľby v slovenskom umení ustupujú v prospech spoločensky exponovaného žánrového maliarstva. Špecifickým prínosom sú diela umelcov neobmedzujúcich sa na krajinársky motív, ale ktorí sa snažia o komplexný výraz prostredia a života:

 • J. ALEXY – Slovenská krajina, pastel 1929,
 • J. KOLLÁR – Považie, olej 1936
 • E. GWERK – Víchrica, olej 1928,
 • J. KORESZKA – Jarné stromy, olej 1953,
 • E. LEHOTSKÝ – Pri Hrone, olej 1932,
 • L. FULLA – Zimný motív od Černovej, olej 1930
 • K. ONDREJIČKA – Zimný motív, olej 1932
 • G. MALLÝ – Popradské pleso, olej 1940
 • Š. BEDNÁR – Sútok Oravy a Váhu, olej 1943
 • M. BENKA – Na pole, olej 1934
 • P. KERN – Demänovská dolina, olej 1923
 • M. BAZOVSKÝ – Na lístie, olej 1931

 

galer4

 

Originály vyššie uvedených diel sú v majetku Slovenskej národnej galérie, niektoré z nich sú v súkromnom majetku. Reprodukcie „majstrov palety“ vybral, farebné fotografie vyhotovil a text k dielam napísal historik umenia, riaditeľ – zakladateľ Slovenskej národnej galérie Dr. Karol Vaculík, CSc. Reprodukcie boli vyhotovené a zverejnené v roku 1971 ako 95. publikácia Slovenskej národnej galérie. Reprodukcie pre použitie v našom dome pre minigalériu darovala obyvateľka domu.

 

galer5

 

Minigaléria v bytovom dome je doplnená a obohatená o 8 vybraných farebných reprodukcií, diel slávnych francúzskych maliarov impresionistov 19. storočia – individualistický umelecký smer milujúci sa zachytiť bezprostredný dojem:

 • Alfred SISLEY (1839 – 1899), KRAJINOMAĽBA, olej 1880
 • Paul GAUGUIN (1848 – 1903), BUJNÝ LES, olej 1885
 • Gustave CAILLEBOTTE (1848 – 1894), PARK POKRYTÝ SNEHOM, olej 1888
 • Claude MONET (1840 – 1926), SNEH, olej 1867
 • Pierre Auguste RENOIR (1841 – 1919), MORE, olej 1879
 • Henry MORET, BÚRKA
 • Gustave CAILLEBOTTE (1848 – 1894), SEINA (Jesenná atmosféra), olej 1890
 • Camille PISSARRO (1830 – 1903), ROH ZÁHRADY, olej 1897

 

Celkom v „MINIGALÉRII MAJSTROV PALETY“ v bytovom dome je vystavených 33 reprodukcií diel významných maliarov.

 

Projekt minigalérie pripravil:
Ing. Ivan Rexa, zástupca vlastníkov bytov

Foto: Ing. P. Barnaš, SBD II., Košice

Správca domu: SBD II., Košice