NA IZOLÁCIU POUŽITE KAMENNÚ VLNU

Kontakt:Cesta na Senec 2/A821 04, Bratislavatel: +421-2- 4920 0915email: info@rockwool.skWeb: www.rockwool.sk
Detaily o firme

 

Znížite tepelné straty a zvýšite
požiarnu bezpečnosť stavby

Kamenná vlna spĺňa vďaka svojim jedinečným vlastnostiam najprísnejšie kritériá, požiadavky a normy na zatepľovanie budov. Je výborným nehorľavým izolačným materiálom, tlmí hluk z vonku, dlhodobo drží tvar a zachováva priedušnosť stien.

 

Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL sú z prírodného materiálu, plne recyklovateľné a šetrné k životnému prostrediu. Správnym a odborným zateplením môžete ušetriť viac ako 50 % nákladov na vykurovanie a výrazne prispieť k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti i k pasívnej požiarnej ochrane stavby.

 

Porovnanie izolačných schopností rôznych materiálov, zdroj: ROCKWOOL

 rw tab.1

 

Spôsoby zateplenia obvodových stien budov

Najčastejším spôsobom tepelnej izolácie objektov sú vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) a prevetrávané zatepľovacie systémy. Podľa konštrukčného riešenia sa používajú aj napríklad sendvičové a kazetové steny. Veľkou výhodou týchto zatepľovacích systémov je celistvosť izolačnej vrstvy, pretože izolácia z kamennej minerálnej vlny chráni celý objekt, nielen jeho časti. Tiež sa podstatne znižuje namáhanie obvodovej konštrukcie pri výkyvoch teplôt alebo pôsobení poveternostných vplyvov. Požadované tepelné i technické vlastnosti obvodovej konštrukcie zaisťuje tepelne izolačná vrstva. Preto je vhodné navrhovať ju na odporúčané hodnoty súčiniteľa prechodu tepla.

 

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém

Tento zatepľovací systém je zložený z niekoľkých vrstiev vzájomne na seba plošne lepených. Tepelná izolácia v tomto prípade pôsobí ako nosný prvok vonkajšieho súvrstvia. Zatepľovací systém obsahuje vhodné tepelnoizolačné dosky ROCKWOOL, lepiace a armovacie hmoty, rôzne typy kotviacich prvkov určených pre zvolený systém, omietky, penetračné nátery a príslušenstvo. Správna voľba tepelnej izolácie je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré zásadne ovplyvňujú energetickú náročnosť budovy. Kontaktné za­tepľovacie systémy sa používajú predovšetkým na zateplenie rodinných a bytových domov.

 

 rw fasada

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém, foto: ROCKWOOL

 

Pre kontaktné zatepľovacie systémy je ideálna izolačná doska FRONTROCK MAX E. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti s triedou reakcie na oheň A1 a súčiniteľom tepelnej vodivosti je 0,036 W.m-1.K-1. Táto patentovaná dvojvrstvová izolácie tiež tlmí hluky z vonkajšieho prostredia a zabezpečuje tak vysoký akustický komfort. Je odporúčaná pre nízkoenergetické aj pasívne budovy a vhodná i pre budovy projektované podľa štandardov platných od roku 2020.

 

rw instalacia 

 

Požiarna bezpečnosť stavieb

Jednou z rozhodujúcich vlastností stavebných konštrukcií je ich požiarna odolnosť. Revízie noriem požiarnej bezpečnosti stavieb sprísňujú nároky na zatepľovacie systémy a konštrukčné riešenia obvodových plášťov. Fasády s nehorľavými izoláciami ROCKWOOL dosahujú tie najlepšie parametre a spĺňajú aj tie najprísnejšie požiadavky z hľadiska požiarnych noriem a predpisov.

 

Triedy reakcie na oheň a príklady, zdroj: ROCKWOOL

 rw tab.2