Na komárňanskom sídlisku majú po rokoch konečne chodník bez bariér

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Pomohla Prvá stavebná sporiteľňa

Dlhé roky nefunkčný chodník pri bytovom dome na Palatínovej ulici v Komárne bol konečne opravený a teraz poskytuje občanom bezpečný pohyb a komfortný, bezbariérový prístup domov. Na realizáciu projektu prispela zo svojho grantového programu Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

Chodník na sídlisku z 80-tych rokoch 20. storočia nikdy poriadne neslúžil svojmu účelu, pretože bol prerušený parkoviskom. Občania, ktorí chodili pozdĺž ulice, museli schádzať z chodníka na vozovku alebo prechádzať po vyšliapanom chodníku v tráve. Rovnako aj vodiči, ktorí tu parkovali, dostali sa k vstupu do domu iba po ceste, takže boli vystavovaní riziku kolízie s okoloidúcimi vozidlami. „V dome bývajú aj zdravotne ťažko postihnutí ľudia na vozíčku, ktorí sa po vystúpení z vozidla nemali šancu dostať k domu bez asistencie, lebo museli prekonať obrubník,“ približuje situáciu na sídlisku primátor mesta László Stubendek. „Keďže sme nápravu nevedeli zabezpečiť z vlastných zdrojov, využili sme príležitosť a požiadali o príspevok z grantového programu Prvej stavebnej sporiteľne. Za podporu, ktorá sa nám touto cestou dostala, sme veľmi vďační,“ hovorí primátor.

 

grant


Realizácia projektu si vyžiadala vybúranie časti parkoviska, úpravu komunikácie a vybudovanie bezbariérového chodníka s plynulými nájazdmi z parkoviska. Obnovy sa dočkal aj generáciami ušľapávaný trávnik. Celková cena sa vyšplhala na sumu 6 084 eur, z čoho 70 % nákladov pokryla Prvá stavebná sporiteľňa. Zvyšných 30 % financovalo mesto zo svojho rozpočtu.


„Náš grantový program zameraný na renováciu vnútroblokov a verených priestorov obytných súborov sme spúšťali so zámerom prispieť ku skvalitneniu životného prostredia obyvateľov sídlisk. Pri pohľade na doteraz zrealizované projekty som veľmi rád, že naše finančné príspevky neboli použité len na kozmetické úpravy, ale tak ako aj v tomto prípade, boli často investované do zabezpečenia vyššej bezpečnosti a bezbariérových riešení,“ uvádza predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš. „Podporou tohto projektu v Komárne sme prispeli k riešeniu veľmi konkrétneho, praktického problému, ktorý miestnym obyvateľom strpčoval život celé desaťročia a to je niečo, z čoho mám skutočne dobrý pocit,“ uzatvára Imrich Béreš.


Slávnostné odovzdanie upraveného vnútrobloku do užívania obyvateľov sa uskutočnilo 15.11.2016 za účasti primátora mesta Lászlóa Stubendeka a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša.


Kontakt pre médiá:
PhDr. Radovan Slobodník
vedúci odboru komunikácie
mobil: 0915 777 319
mail: komunikacie@pss.sk, rslobodnik@pss.sk