Najviac úverov od PSS, a. s., si vlani zobrali Trnavčania

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Úvery od Prvej stavebnej sporiteľne sú naďalej obľúbeným a využívaným finančným produktom. Vlani PSS, a. s., prekonala v objeme úverov historickú hranicu. Obyvateľom Slovenska poskytla celkom 602,79 milióna eur vo forme stavebných úverov, medziúverov a úverov na zariadenie domácnosti.

Najviac úverov si v roku 2016 zobrali od PSS, a. s., obyvatelia trnavského regiónu. Za nimi nasledujú Nitrania a tretiu priečku si držia obyvatelia Trenčína a okolia. V priemernej výške úveru sa situácia mierne líši. Najvyššie čiastky si vlani požičali tiež Trnavčania, konkrétne 27 100 eur. O takmer dve tisíc eur menej si požičali a druhé miesto obsadili Bratislavčania. A v priemernej
výške úveru sú tretí Nitrania s 24 500 eurami.

 

konecne

 

Najvyššiu priemernú mesačnú splátku úveru z PSS, a. s., mali vlani Bratislavčania. Ide o vyše sto eur. Nasledujú obyvatelia banskobystrického regiónu a za nimi na tretej priečke Trnavčania. Najmenej vlani mesačne splácali
obyvatelia trenčianskeho a popradského regiónu.

 

uver21

 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., pokračuje v úverových novinkách aj tento rok. Každý klient (fyzická osoba), ktorý si v termíne od 1. februára do 31. mája 2017 zoberie medziúver s konštantným splácaním s dobou splatnosti až 30 rokov, má jedinečnú šancu na odmenu vo forme až 15 splátok.

 

uver31

 

Základnou podmienkou získania odmeny je riadne a včasné splácanie úveru bez žiadnej upomienky. Po úplnom splatení úveru a splnení podmienok vznikne klientovi nárok na výplatu peňažnej sumy, ktorá zodpovedá jednej mesačnej splátke za každé 2 roky riadneho splácania úveru. Výška peňažnej odmeny bude klientovi známa už pri schválení úveru.


Nevyhnutnosťou na získanie odmeny je splatenie úveru k termínu konečnej splatnosti úveru dohodnutej v úverovej zmluve, resp. najskôr tri mesiace pred termínom konečnej splatnosti úveru. Celá odmena bude klientovi pripísaná na účet po zaplatení poslednej splátky úveru.