NOVÝ ZÁKON O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého sú partneri verejného sektora – fyzická osoba a právnická osoba, ktorí prijímajú od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit, povinní registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora.

 

V súvislosti s účinnosťou uvedeného zákona požaduje ŠFRB, ako súčasť žiadosti o poskytnutie podpory na účel obnova bytovej budovy dokladovať novú prílohu č. 82 – Vyhlásenie správcu/predsedu SVB o povinnosti zápisu vlastníka bytu, nebytového priestoru do Registra partnerov verejného sektora.

 

Uvedená príloha je zverejnená na www.sfrb.sk v zozname príloh aj medzi vzormi príloh v časti Obnova.

 

tlacivo