ZKUŠENOSTI Z PROVOZU 17 TERMICKÝCH SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA V ORLOVÉ

 

Důvodem k rozhodnutí budovat termické solární kolektory byla skutečnost, že díky úspoře roční náklady na dodávku teplé vody pro 3300 bytů stejné jako náklady na vytápění bytů. A solární energie je jedinou energií, kterou lze snížit náklady na ohřev teplé vody, protože je zatím zdarma. 

Podobné odporúčané články: 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE V REKONŠTRUKCII BYTOVÝCH DOMOV

Popri dobre známej výmene vnútornej kanalizácie a vody ponúka REHAU ďalšie riešenia ideálne pre bytové domy. Technológie pre využitie obnoviteľných zdrojov energie ponúkajú nové možnosti pre získanie nezávislosti a výrazné zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie a ohrev vody v rekonštruovaných bytových domoch.

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU – VYUŽITIE TEPELNÉHO ČERPADLA NA ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV BYTOVÉHO DOMU

Situácia obnovy bytových domov na Slovensku je veľmi aktuálna. Väčšina obnov pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, poprípade výmeny okien. Už málo domov sa venuje komplexnejšej obnove ako je výmena inštalácií,

ŠPECIFIKÁ NAVRHOVANIA SOLÁRNYCH SYSTÉMOV V BYTOVÝCH DOMOCH

V praxi sa niekedy stretávame s nerealistickými očakávaniami investorov alebo projektantov, čo sa týka úspor energie na ohrev TÚV pomocou solárnych termických systémov. Cieľom nasledujúceho textu je objasniť niektoré technické a ekonomické aspekty využívania väčších systémov a naznačiť reálne dosiahnuteľné úspory energie.

VÝMĚNÍKY TEPLA PRO SOLÁRNÍ OHŘEV

Sluneční energie je zadarmo, ale zařízení pro její využívání zdaleka zadarmo není. V solární technice je již po dobu mnoha let věnována pozornost vývoji a zdokonalování slunečních kolektorů. Máme k dispozici sluneční kolektory s vysokou účinností

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE SOLÁRNEHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH DOMOCH

 

Štátne dotácie z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach môžu zaujímavo skrátiť návratnosť investícií do využívania solárneho ohrevu vody. A to aj v bytových domoch. Zo skúsenosti dokonca vyplynulo, že nasadenia solárneho ohrevu vody v podmienkach bytových domov môže byť efektívnejšie ako v rodinnom dome.

Seminár Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pri využití slnečnej energie

20.09.2011 09:00

 

Pre zástupcov vlastníkov bytov a správcovských spoločností je určený seminár na tému „Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pri využití slnečnej energie“, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2011 v Bratislave.

Miesto konania: 
budova Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská ulica 27, Bratislava
Organizátor: 
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. v spolupráci so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
Kontakt: 
julia.vavrekova@zsvb.sk

ÚSPORA BYTOVÉHO DOMU S BIVALENTNÝM VYKUROVANÍM

Ceny energií nútia spotrebiteľov vymýšľať riešenia, ktoré by im mesačné účty znížili. Výrobcovia sledujú ich požiadavky a zároveň nutnosť využívať obnoviteľné zdroje. Tak sa do popredia dostáva bivalentné, alebo až trivalentné vykurovanie, pri

Plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA

Spoločnosť ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. od roku 2007 predáva plynové tepelné čerpadlá AISIN Toyota. Tieto čerpadlá sa z úspechom uplatnili ako tepelné a chladiace zdroje v priemyselných objektoch, v bytových domoch, v objektoch hotelov a reštaurácií ale aj pri rekonštrukciách historických budov. Plynové tepelné čerpadlo je ekologickou a ekonomickou alternatívou na VYKUROVANIE a chladenie.

Možnosti využitia fotovoltaiky v panelových domoch

Článek shrnuje možnosti instalace fotovoltaických panelů na panelové domy, uvádí výhody a nevýhody různých řešení, porovnává energetický zisk z fotovoltaiky při různém umístění panelů.