OBNOVITEĽNÉ ZDROJE V REKONŠTRUKCII BYTOVÝCH DOMOV

Kontakt:Kopčianska 82A85000, Bratislavatel: +421 268 209 110email: igor.krajcovic@rehau.comWeb: www.rehau.sk
Detaily o firme

Popri dobre známej výmene vnútornej kanalizácie a vody ponúka REHAU ďalšie riešenia ideálne pre bytové domy. Technológie pre využitie obnoviteľných zdrojov energie ponúkajú nové možnosti pre získanie nezávislosti a výrazné zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie a ohrev vody v rekonštruovaných bytových domoch. Časom preverené riešenia reprezentujú predovšetkým solárne systémy a tepelné čerpadlá.

 

Solárne systémy rozdeľujeme v princípe na tepelné solárne systémy pre využitie na výrobu tepla a fotovoltaické solárne systémy pre výrobu elektrickej energie. V ďalšom texte bude zaostrené na tepelné solárne systémy a ich využitie pri rekonštrukcii bytového domu.

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE V REKONŠTRUKCII BYTOVÝCH DOMOV

 

Teplo získané z tepelného solárneho systému možno využiť na ohrev pitnej vody alebo na podporu vykurovania. Keďže slnečného žiarenia je počas vykurovacej sezóny pomerne málo, nie je ekonomicky zmysluplné pre bytové domy uvažovať s týmto prvkom.

 

Na druhej strane je pre celoročne prebiehajúci a pomerne konštantný ohrev pitnej vody slnečného žiarenia dostatok. Z tohto dôvodu sa odporúčame zamerať na túto úlohu solárnych systémov, kde môžu pokryť vysokú časť energetických potrieb a ušetriť tak zaujímavým spôsobom prevádzkové náklady. Zvyšnú časť tepla na ohrev vody dodá centrálny zdroj alebo vlastná kotolňa.

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE V REKONŠTRUKCII BYTOVÝCH DOMOV

 

Návratnosť solárneho zariadenia je nutné individuálne posúdiť, v praxi sa pohybuje medzi 10 až 15 rokmi. Životnosť zariadení sa dnes bežne pohybuje 25 až 30 rokov, takže sa systém vráti minimálne viac ako dvojnásobne, ak si odmyslíme neustále nárasty cien energie.

 

Solárny systém na šikmej streche bytového domu

REHAU má k dispozícii skúsených projektantov a realizátorov, ktorí zariadenie správne nadimenzujú a odborne namontujú. Dôležitá stránka je statika solárnych kolektorov často umiestnených na plochej streche. Kritické je predovšetkým zaťaženie vetrom, prípady zničenia a „sfúknutia“ nesprávne upevnených kolektorov zo strechy nie je sú u nás nijako výnimočné. Preto je nevyhnutné kolektory v zmysle statického výpočtu dostatočne zaťažiť, alebo ukotviť do strechy. Veľmi jednoducho sa solárne kolektory upevňujú do šikmých striech, ktoré niektoré bytové domy získali napr. nadstavbami.

 

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE V REKONŠTRUKCII BYTOVÝCH DOMOV

Kaskáda troch tepelných čerpadiel na streche bytového domu, spolu 100 kW

 

K novým zmysluplným technológiám využívajúcim obnoviteľné zdroje patria tepelné čerpadlá. Takmer všetci už vlastníme, aj keď bez toho, aby sme o tom vedeli, zariadenie podobné tepelnému čerpadlu. Chladnička funguje na rovnakom princípe, avšak v opačnom režime. Zatiaľ čo chladnička chladí – t.j. odoberá teplo vnútri a vydáva ho smerom von (preto je spravidla zadná časť chladničky teplejšia), tepelné čerpadlo odoberá teplo svojmu okoliu (zemi, spodnej vode alebo vzduchu), stlačí ho pomocou kompresora na vyššiu teplotu a využíva ho pre vykurovanie a ohrev pitnej vody.

 

Tepelné čerpadlo funguje celoročne, preto ho možno využiť rovnako na ohrev vody, ako aj plnohodnotný zdroj vykurovania. Na výrobu tepelnej energie využíva malý podiel elektrickej energie a vyšší podiel obnoviteľnej energie (zemské teplo, teplo spodnej vody alebo okolitého vzduchu), ktorá je k dispozícii zdarma. V ideálnom prípade je účinnosť vyjadrená koeficientom COP 1:4 (z jedného dielu elektrickej energie vyrobí 4 diely tepla) alebo dokonca viac, pre potreby bytových domov to bude reálne bližšie k účinnosti 1:3 kvôli vyšším vykurovacím teplotám, ako pri moderných rodinných domoch. Rozhodujúci je pritom typ tepelného čerpadla a teplota vykurovacej vody, pričom platí, že čím nižšia je teplota na výstupe z tepelného čerpadla, tým vyššia je aj účinnosť zariadenia. Bytové domy po zateplení získali pomerne slušné rezervy na vykurovacích systémoch, hlavne veľkosti vykurovacích telies, ktoré možno prevádzkovať aj pri nižších teplotách, čo otvára dvere práve tepelným čerpadlám.

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE V REKONŠTRUKCII BYTOVÝCH DOMOV

 

Podobne, ako pri solárnych zariadeniach, poskytuje REHAU kompletný servis:

  • Spracovanie cenovej ponuky
  • Štúdia a výpočet návratnosti
  • Projekt pre realizáciu
  • Zabezpečenie realizácie cez certifikovaných montážnych partnerov

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE V REKONŠTRUKCII BYTOVÝCH DOMOV

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A, 850 00 Bratislava
tel: +42 02/ 68209110, bratislava@rehau.com
www.rehau.sk