ODPOČTOVÝ RÁDIOVÝ SYSTÉM PRE BYTOVÉ DOMY

Kontakt:Lamačská 3/A841 04, Bratislavatel: 02 59 68 11 14Web: www.siemens.sk/sbt
Detaily o firme

Prvoradé a nevyhnutné náklady na prevádzku obytných domov sú náklady na energie – vodu, plyn, elektrickú energiu, teplo, chlad. Sú nevyhnutné na udržanie komfortu bývania. Veľakrát je tento komfort predražený. Aby to tak nebolo, je potrebné použiť správne produkty a služby pre bytové domy. Základom je vhodné použitie technických zariadení budov, ako napríklad správne navrhnuté vykurovanie, správna a účinná regulácia a v neposlednom rade primeraná tepelná izolácia budov. Najdôležitejším prvkom znižovania prevádzkových nákladov je výber správnych produktov a služieb pre meranie spotreby energií a jej korektné a transparentné rozúčtovanie.

 

Spoločnosť Siemens, divízia Technológie budov, má bohaté skúsenosti nielen s reguláciou vykurovania, chladenia a vetrania, sme aj odborníci v oblasti merania spotreby energií. Patríme medzi popredných lídrov výroby meračov tepla, chladu, prietoku a prístrojov na pomerové meranie vykurovacích nákladov v bytových domoch a môžeme sa pýšiť bohatou históriou výroby v celosvetovom meradle. Pravidelne prinášame nové inovatívne trendy do našich výrobkov. V súčasnosti je to nový rádiový systém, ktorý vysvetlím neskôr. Na úvod vám predstavím porfólio našich produktov:

 

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov už v súčasnosti používa veľké množstvo domácností. WHE5.5 je vynikajúce a cenovo výhodné riešenie pre bytové domy, kancelárie a administratívne budovy, kde je požiadavka náklady na vykurovanie spravodlivo rozdeliť na viacerých spotrebiteľov.

 

 

siem1

Elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov WHE5.5

 

Pri inovácii našich prístrojov využívame hlavne skúsenosť. Sú testované s vyše 2500 typmi vykurovacích telies a dimenzované na rôzne hodnoty súčiniteľov prestupu tepla Kc a na optimálne inštalovanie. Bezplatný softvérový nástroj ACT50 na jednoduché parametrizovanie a prístup k databáze koeficientov Kc je samozrejmosťou. Pre vyhodnocovanie je k dispozícii veľká databanka súčiniteľov prestupu tepla pre rôzne vykurovacie telesá. Rozdeľovače vykurovacích nákladov WHE5 nevyžadujú žiadnu údržbu a pracujú spoľahlivo počas celého cyklu ich životnosti. Ich lítiová batéria je funkčná minimálne 10 rokov. Rozdeľovače sú okrem toho spätne kompatibilné s predchádzajúcimi generáciami prístrojov WHE3 a WHE4. To umožňuje ich použitie na bezproblémové rozšírenie už existujúcich zariadení ako aj ich náhradu za staršie chybné rozdeľovače vykurovacích nákladov. Neoprávnenú manipuláciu a demontáž z radiátora zabezpečuje montážna plomba. Pri odňatí pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov z radiátora sa táto plomba poruší a zároveň sa na displeji objaví informácia o neoprávnenej manipulácii. Táto informácia s dátumom ostáva v pamäti prístroja aj po opätovnom nasadení prístroja na radiátor s novou montážnou plombou.

 

Suchobežné bytové vodomery pre zariadenia na pitnú vodu typu WF_30 a WF_40 merajú spotrebu studenej alebo teplej vody pri menovitých prietokoch 1,5; 2,5 a 4 m3/h. Vodomery možno doplniť modulmi na diaľkové odčítanie spotreby:

  • Impulzný modul.
  • Rádiový modul AMR a Walk by.
  • M-Bus modul s káblovým pripojením.

 

siem2

Bytový vodomer WFW30

 

 

siem3

Rádio nástavec k vodomerom WFZ661

 

Životnosť batérie modulu je 12 rokov + rezerva 12 mesiacov.

 

Lopatkové merače množstva tepla/chladu WF_5 sú kompaktné merače a sú určené na meranie množstva tepla, kombinácie množstva tepla/chladu alebo množstva tepla v solárnych systémoch.

 

siem4

Kompaktný merač tepla WFM5.5

 

Lopatkový merač množstva tepla pozostáva zo snímača teploty na prívode a na spiatočke a zo snímača prietoku, zabudovaného v okruhu vykurovania alebo chladenia. Kalorimetrické počítadlo priebežne počíta rozdiel teplôt medzi prívodom a spiatočkou a násobí ho hodnotou prietoku. Výsledok (okamžitý tepelný alebo chladiaci výkon) sa spočítava v čase, zobrazuje a prostredníctvom prídavného násuvného modulu sa prenáša káblom alebo rádiom do systému na spracovanie údajov. Počítadlo je napájané batériou so životnosťou, ktorá umožňuje dobu prevádzky 10 rokov. Snímač prietoku pracuje na princípe jednotokového merača pretečeného množstva s lopatkovým kolesom. Jedným otvorom pritekajúci prúd vody pôsobí radiálne na lopatku. Otáčky lopatkového kolesa sa snímajú elektronicky. Rozpoznaný nesprávny smer prúdenia cez merač sa indikuje na displeji. Otáčky lopatkového kolesa sa snímajú elektronicky. Merač dokáže rozpoznať nesprávny smer prúdenia vykurovacej / chladiacej vody. Tento údaj sa zobrazuje priamo na displeji. Tieto kompaktné merače je možné doplniť o moduly diaľkového odpočtu:

  • Rádiový modul AMR a Walk by.
  • M-Bus modul s káblovým pripojením.

 

Merače sa odčítavajú prostredníctvom násuvných modulov rádiovej komunikácie. Násuvné moduly cyklicky odosielajú okamžité hodnoty spotreby. Životnosť batérie modulu je 11 rokov.

 

siem5

Kompaktný merač tepla s nástavcom na diaľkový odpočet WFZ56 / WFZ51

 

Ako bolo spomenuté v úvode tohto článku, naša spoločnosť pravidelne prináša nové inovatívne prvky do našich produktov. V súčasnosti je to nový rádiový systém diaľkového odpočtu verzie 5.5, ktorý má niekoľko výhod:

  • Výrazné zlepšenie prenosového výkonu. Dosah signálu sa zvýšil z cca 20 metrov na 28 až 40 metrov
  • Paralelné vysielanie v pochôdzkovom režime Walk by spolu s vysielaním automatického zberu AMR.
  • Pochôdzkový zber dát Walk by je možné vykonávať denne na rozdiel od pôvodného systému, ktorý umožňoval zber dát len raz mesačne alebo ročne.
  • Kompatibilita s OMS (Open Metering System). Pre budúcnosť je to komunikačný štandard, pretože je založený na európskych normách a je podporovaný veľkou väčšinou renomovaných spoločností, medzi ktoré patrí aj Siemens.

 

Pre správne využitie našich výrobkov je potrebná korektná inštalácia a následný záručný servis, ako aj transparentné rozúčtovanie počas celého prevádzkového obdobia. Je to služba, ktorá je nevyhnutná pre každého užívateľa bytovej jednotky.  Službu rozúčtovania ako i montáže vám ponúknu naši autorizovaní partneri.

 

Jozef Vincze, akvizitér a produktový manažér