Okolie nájomných domov v Bobrovci ožilo aj vďaka pomoci od Prvej stavebnej sporiteľne

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Okolie nájomných bytových domov v Bobrovci získalo vďaka finančnej pomoci od Prvej stavebnej sporiteľne plnohodnotný a kultivovaný verejný priestor pre voľnočasové aktivity rodín s deťmi.
Bobrovec patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce obce horného Liptova. V roku 2012 v obci vyrástli potrebné nájomné bytové domy, ktoré poskytli obyvateľom nové domovy v 48 bytových jednotkách. Na úpravu okolia však nezostali peniaze a tak malé sídlisko ponúkalo len provizórne upravený exteriérový priestor. Vďaka grantovému programu Prvej stavebnej sporiteľne, ktorého hlavným zámerom je práve revitalizovanie okolia obytných súborov, sa to tento rok konečne zmenilo.

 

bobrovce


„Najcennejším prírastkom zrevitalizovaného verejného priestoru pri sídlisku je detské ihrisko, ktoré najmenších občanov obce veľmi potešilo. Pre pribúdajúce deti v obci vytvára pokojné územie na hru a spoločné prežívanie voľného času mladých rodín,“ hovorí starosta obce Bobrovec Ladislav Sedlák a dodáva: „Sme vďační za príležitosť v podobe grantového programu PSS, a. s., ktorá nám umožnila náš zámer úspešne zrealizovať.“


Projekt, ktorý bol vypracovaný už vlani, bol zrealizovaný toto leto, pričom svojou dobrovoľnou prácou prispeli aj miestni občania. Celkové náklady na realizáciu úprav dosiahli 6 500 eur, z čoho 3 000 eur tvoril príspevok z grantového programu PSS, a. s.


„Bobrovec je jednou z mnohých slovenských obcí, ktoré ležia v krásnom prírodnom prostredí s očarujúcou panorámou Vysokých Tatier. Mali by sme však dbať o to, aby naše obce vyzerali krásne aj zvnútra a poskytovali svojim obyvateľom plnohodnotné bývanie, na ktoré môžu byť právom hrdí,“ konštatuje Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.


„Sme si vedomí, že mnohé obce to bohužiaľ z vlastných prostriedkov často nedokážu zvládať a preto im už druhý rok ponúkame pomocnú ruku prostredníctvom nášho grantového programu. Som veľmi rád, že doteraz všetky nami vynaložené prostriedky padli na úrodnú pôdu,“ uzatvára Imrich Béreš.


Revitalizovaný park bol slávnostne odovzdaný do užívania obyvateľom obce 5. októbra 2017 za účasti starostu obce Ladislava Sedláka a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša.