OKTÓBROVÝ KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ PRIJAL TAJUPLNÝ NÁZOV KURZ „55“

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Správcovia si uvedomili, že je potrebné splniť literu zákona 246/2015 Z. z. a mnoho času na získanie Osvedčenia už neostáva. Tak sme v prekrásnom prostredí Jánskej doliny opäť zorganizovali kurz Manažér správy budov. Personál hotela SOREA Ďumbier srdečne privítal účastníkov a organizátorov kurzu. A prečo KURZ „55“? To je tajomstvom účastníkov, oni vedia prečo. Prezradíme len, že to má súvis s jedným účastníkom kurzu.

 

tajuplny

 

Zákon 246/2015, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2016 určuje povinnosti správcu medzi ktoré patrí absolvovanie akreditovaného kurzu na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti výkonu správy bytov, ako aj zriadenia kancelárie s úradnými hodinami, poistenie. Tých pracovných povinností má správca samozrejme viac, ale tie sa dajú zvládnuť, avšak kurz na manažéra správy budov už je o čase a peniazoch. Preto na otázku „prečo ste sa do kurzu prihlásili“ častou odpoveďou bolo: „mať papier o tom, aby som mohol túto činnosť vykonávať“. V priebehu kurzu sa však ukázalo, že na osvedčenie účastníci veľmi ani nemyslia. Pozornosť a záujem správcov sa zamerali hlavne na získavanie odborných informácií od prednášajúcich.

 

Kurz sa konal v priestoroch hotela Ďumbier v Liptovskom Jáne v čase od 2. do 13. októbra 2017, okrem víkendu. Aj tento kurz bol intenzívny, prednášky sa konali od rána do večera s prestávkou na obed. V zmysle Zákona 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov, musel byť počet 90 hodín dodržaný. Náš kurz Manažér správy budov trvá 98 hodín a je plný prednášok a seminárov vrátane testov.

 

tajny2

 

Prednášky sú doslova šité na mieru pre správcov. Prednášatelia sú z radov vysokoškolských profesorov, ale aj ľudí z praxe, ktorí boli starostlivo vybratí, odborne fundovaní. Všetci prednášajúci sa snažia v rámci svojho času odovzdať čo najviac vedomostí, nielen to, čo je v osnovách kurzu. Prednášajúci nechali priestor na diskusiu. Účastníci mali možnosť získať odpovede na otázky, ktoré súviseli s prednášanou témou. Prednášky spestrili aj zástupcovia firiem s praktickými ukážkami, príkladmi z praxe pri komplexnej obnove bytových domov. Všetci pozitívne hodnotili úroveň.

 

Účastníci kurzu boli správcovia od Prešova až po Bratislavu. Každý kurz je iný. Niektorí účastníci dochádzali denne. Tí, ktorí boli ubytovaní, po ukončení denného vzdelávacieho programu sa stretávali po večeroch na neformálnych stretnutiach v spoločných priestoroch hotela, rozprávali sa, smiali sa, ale vždy sa opätovne vracali k odprednášaným témam a príkladom z praxe. Odzneli rôzne tragikomické príbehy z praxe správcu. Starší odovzdávali skúsenosti mladším.

 

Kolektív sa stmelil pri športe. Hneď na druhý deň kurzu sa konal súboj 2 družstiev účastníkov v bowlingu. Nakoľko bolo potrebné vrátiť prehru, tak ďalší týždeň sa opätovne išlo na bowling. Jeden večer bol vyhlásený turnaj v stolnom tenise o cenu riaditeľky hotela. Víťaz získal cenu a riaditeľka hotela, pani Bc. Ivona Vejová mu ju odovzdala pri slávnostnom odovzdávaní osvedčení.

 

tajnuz

 

Hoci na začiatku kurzu boli niektorí v strese zo skúšok, netrvalo dlho a stmelený kolektív patril medzi jeden z najlepších. Priateľská atmosféra prispela k absorbovaniu vedomostí. Na záver všetci účastníci uspeli a obdržali certifikát – osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

 

So získaným osvedčením sa účastníci tak môžu prihlásiť s potrebnými dokladmi na Ministerstvo dopravy a výstavby SR na zapísanie do Zoznamu správcov bytových domov.

 

Chceli by sme sa poďakovať Ing. Milošovi Hajdinovi, riaditeľovi odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky Ministerstva dopravy a výstavby SR za prednášku k zákonu 246/2015. Účastníkom odpovedal na všetky otázky k tomuto zákonu, či o spôsobe podávania žiadostí do Zoznamu správcov. Možno práve vďaka jeho prednáške predídu niektorí chybám pri zápise.

 

V blízkosti hotela sú vyrezávané sochy. Nakoľko minuloroční kurzisti si vybrali názov kurzu podľa zvieratiek (bobríka, medveďa, sovy...), podľa sochy a vždy sa pri nej sfotili. Počet sôch sa minul, a tak títo sa účastníci rozhodli pre iný názov, ktorý nebudeme rozoberať do detailov.

 

vsetci

 

Na začiatku kurzu účastníci nevedeli, čo môžu očakávať. Záverom, ale vyjadrili spokojnosť v dotazníku Vyhodnotenie kurzu, prikladáme vyjadrenia:

 

Kurz hodnotím veľmi kladne už od jeho počiatočnej profesionálnej organizácie, cez výber zariadenia pre školenie (pomer ceny a kvality) a výber väčšiny školiteľov. S obsahom a formou kurzu som bola spokojná, na kurze som stretla príjemných ľudí, ktorí okrem získavania vedomostí, mali záujem aj o voľnočasové aktivity a verím,

že budeme v kontakte aj naďalej.

Ing. Zuzana Dobrovodská, Bratislava

 

Veľmi dobrá organizácia. Dobrá voľba lokality. Odprednášané témy – veľmi dobrá úroveň – 95 %. Komunikácia školiacich s účastníkmi kurzu – veľmi dobrá. Komunikácia navzájom medzi účastníkmi kurzu – veľmi dobrá.

Ľuba S., Prievidza

 

Na kurze som sa cítil výborne. Mnohé som sa naučil. Ďakujem za príjemnú spoločnosť.

Ing. Mário Bobko, Poprad

 

 

Na kurze Manažér správy budov sme sa zúčastnili spoločne s kolegyňou Judr. Kopáčovou, a to v kombinácii dlhoročného a takmer nového zamestnanca správcu. Samozrejme naše očakávania z absolvovania kurzu boli v úvode rôznorodé. Aj keď sme si mysleli, že v tejto oblasti sa už nič nové povedať nedá, opak je pravdou. Kurz bol zvládnutý výborne, a to nielen čo sa týka jeho organizácie, ale samozrejme aj obsahovo. Všetci prednášajúci sa v rámci svojich prednášok snažili skĺbiť odbornú problematiku s problémami z praxe.

 

Informácie, ktoré sme získali sú určite prospešné pre ďalšiu našu činnosť správcu. Myslíme si, že sme sa zhodli na tom, že aj keď sa na správcov niekedy „nahliada cez prsty“, naša činnosť je veľmi zodpovedná a náročná. Je spojená s množstvom zákonných povinností, ktorých splnenie je mnohokrát veľmi problematické. Zároveň sme sa presvedčili, že bez ohľadu na to, v ktorom meste resp. právnom subjekte správu vykonávame, spájajú nás takmer rovnaké problémy, pri riešení ktorých si môžeme vzájomne pomôcť a neoceniteľne poradiť. A toto je tiež veľkým prínosom nášho kurzu.

 

Na záver sa chceme poďakovať Eugenovi a Táničke, ktorí kurz pripravili a osobne sa po celý čas zaujímali nielen o naše požiadavky, ale samozrejme aj o problémy, ktoré by nám v rámci svojich možností pomohli riešiť.

Ing. Jaroslava Ďuratná,
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina

 

 

Som nesmierne vďačná za celý kurz, ktorý mi priniesol nielen nové poznatky zo širokej odbornej teórie a praxe, ale aj veľa príjemných chvíľ s kolegami – správcami. Nadviazali sme nové priateľstvá, ktoré budú oporou v našej ďalšej činnosti. Konzultácie a rady ľudí z rovnakej branže sú na nezaplatenie. Atmosféra kurzu bola naozaj priateľská, strava a dezerty super, dostatok kávy a minerálok. Spoločné spoločenské a športové aktivity len umocnili celý náš pobyt v Liptovskom Jáne.

Veľa spokojných kurzistov želá
Ing. Drahomíra Vámošová, Prievidza