PCI Multiputz® NoBio Z – OMIETKA NOVEJ GENERÁCIE

Spoločnosť BASF ponúka zatepľovacie systémy vysokej kvality. Zatepľovací systém je stavebný výrobok zložený z viacerých komponentov. Kvalita systému je vždy taká, aká je kvalita komponentov systému. Tenkovrstvová omietka je finálna povrchová úprava, na ktorú sa kladú najväčšie nároky z hľadiska odolnosti proti poveternostným vplyvom, a tým aj životnosti a estetiky. Roky skúseností a výskumu v BASF boli zúročené pri návrhu parametrov omietky novej generácie pod názvom PCI Multiputz® NoBio Z.

   multipulzs


Riadené uvoľňovanie širokospektrálneho kapsulovaného biocídu

Riasy trápia vo všeobecnosti užívateľov zatepľovacích systémov vo vlhkých oblastiach nielen na Slovensku. Táto nová extra silikónová omietka so zatieranou štruktúrou vyniká svojou unikátnou receptúrou, ktorá sa vyznačuje vysokou ochranou proti rastu plesní, húb a rias na jej povrchu. Je to zabezpečené širokospektrálnym biocídom, ktorý je kapsulovaný. Kapsulovaný biocíd sa oproti bežne používanému biocídu vyznačuje pomalým uvoľňovaním aktívnych zložiek, ktoré zabraňujú množeniu sa mikroorganizmov na povrchu omietky. Táto technológia je unikátna využitím špeciálneho polymérového obalu (membrány), ktorý chráni účinné biocídne látky pred masívnym vyplavovaním na povrch omietky napr. pri daždi. Dochádza tak k riadenému uvoľňovaniu aktívnych biocídnych látok, čo výrazne predlžuje dobu odolnosti omietky proti mikroorganizmom. K aktivácii dochádza hlavne za prítomnosti vlhkosti. Receptúra bola navrhnutá a testovaná pre extrémne vlhké oblasti. V suchších oblastiach je účinnosť biocídu ešte dlhšia oproti predpokladanému obdobiu v náročných podmienkach. Proces uvoľňovania aktívnych látok je celkom bezpečný pre ľudí, zvieratá a aj životné prostredie, nakoľko zloženie mikrokapsúl s aktívnou biocídnou látkou je upravené tak, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu pôdy alebo zdrojov pitnej vody.

 

biodcid


Fotoaktívna prímes TiO2

Na zvýšenie odolnosti proti riasam pôsobí v tejto omietke aj prímes fotoaktívnej zložky TiO2, ktorá účinnosť ešte zvyšuje. Prímes TiO2 len pomocou slnečného žiarenia rozkladá organické zložky na povrchu omietky a tým bráni množeniu mikroorganizmov. V podstate ide o samočistiacu schopnosť omietky.

 

riasy

Test rastu rias

 

Odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu

Omietka vynikajúco odoláva poveternostným vplyvom a taktiež je aj dosť paropriepustná, aby vedela regulovať vlhkosť na jej povrchu. Spôsobené to je hlavne extra silikónovou zložkou, ktorá sa v omietke nachádza. Vo všeobecnosti sú silikónové omietky najkvalitnejšie povrchové úpravy. Aj preto spoločnosť BASF zvolila ako funkčný základ omietky silikón a nie napr. silikát. Omietka má najnižšiu triedu nasiakavosti a najvyššiu triedu paropriepustnosti. V prípade nižšej nasiakavosti je omietka lepšie odolná proti poveternostným vplyvom, ako sú hnané dažde a mrazy v zimnom období. O veľmi nízkej nasiakavosti svedčí aj zaradenie omietky do triedy W3, kde nasiakavosť omietky je nižšia ako 0,1 kg/(m2.h0,5). Omietka PCI Multiputz® NoBio Z má súčasne veľmi vysokú priepustnosť vodnej pary, je zaradená v triede V1, čo zaručuje, že hodnota priepustnosti vodnej pary je vyššia ako 150 g/(m2.d). Ekvivalentná difúzna hrúbka je menej ako 0,14 m. Silikónové omietky zaraďujeme medzi omietky s veľmi hodnotnými parametrami, ktoré spĺňajú predpoklad najdlhšej životnosti s dodržaním predpísaných parametrov.

 

nasiakavost

Test nasiakavosti

 

Sklené vlákna na zvýšenie flexibility omietky

Výhodou je tiež lepšia flexibilita silikónových omietok, a tým aj menší predpoklad vzniku trhlín v štruktúre omietok. Na zvýšenie flexibility omietky používa spoločnosť BASF pri výrobe 3 dĺžky sklených vlákien, ktoré dodatočne zvyšujú pevnosť a odolnosť. Trhliny nie sú v omietke vítané. Cez trhliny dokáže vnikať do podkladu vlhkosť a tým miesto degraduje. Obmedzenie vzniku trhlín pozitívne vplýva aj na dlhodobú životnosť omietky.

 

Umývateľná omietka

Omietka PCI Multiputz® NoBio Z má aj nízku kapilárnu nasiakavosť v porovnaní napr. s minerálnymi, resp. so silikátovými omietkami a tým sa zabraňuje jej hĺbkovému ušpineniu. V štruktúre omietky sa neusádzajú nečistoty. Prípadné nečistoty ostávajú na povrchu a sú ľahko čistiteľné. K čisteniu prospieva výhradne zatieraná štruktúra, ktorá je v tomto prípade potrebná a odporúčaná.

 

multibio

 

 

Veľká škála farebných odtieňov a trvácnosť za rozumnú cenu

Výhodou silikónových omietok v porovnaní napr. so silikátovými omietkami je širšia možnosť farebných odtieňov. Omietka sa lepšie prispôsobí estetickým požiadavkám investorov. Pri štruktúrovaní omietky PCI Multiputz® NoBio Z disponuje omietka aj veľmi nízkou spotrebou na m2 plochy. Pre jej nízku spotrebu je ekonomicky výhodná a netreba sa báť vysokej ceny. Omietka PCI Multiputz® NoBio Z je výsledkom testovania a navrhovania omietky do najnáročnejších prostredí za prijateľnú cenu.

 

 logoopis 

Ing. Jozef Horváth

product manager