PEKSTRA: ODBORNOSŤ A INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI

Firma PEKSTRA spol. s r. o. Třeboň realizuje svoju činnosť v oblasti poradenstva, dodávky a servisu spojeného s výrobou a inštaláciou závesných oceľových balkónov a samonosných oceľových a železobetónových lodžií u bytových domov. Výhradným zástupcom firmy PEKSTRA na slovenskom trhu je spoločnosť KACZER s. r. o. zastúpená konateľom Miroslavom Fefkom.

 

Ako by ste zhodnotili svoju činnosť v uplynulom roku?

Uplynulý rok hodnotíme ako veľmi úspešný. Podarilo sa nám zrealizovať štandardné, ale i väčšie zákazky, ktoré si vyžadovali približne 2-ročnú dôslednú prípravu z dôvodu financovania cez dotácie zo ŠFRB.

 

Rozšírili sme svoje pôsobenie do ďalších slovenských i českých miest, kde sme okrem nových skúseností pri realizácii stavieb získali aj mnoho spokojných zákazníkov, ktorí si môžu užívať komfort nových balkónov. Medzi zákazníkmi boli najviac žiadané balkóny typu PEKSTRA NORMAL s plechovou a sklenenou výplňou zábradlia pre štandardné domy a taktiež sa realizovalo rozšírenie pôvodných lodžií predsadením balkóna, ktoré viedlo k rozšíreniu jej úžitkovej plochy na dvojnásobok.

 

blokk

 

Novinky a inovácie sa isto nevyhýbajú ani tejto oblasti. Čo nové teda zákazníkom ponúkne nasledujúca sezóna?

Novinky sa týkajú predovšetkým konštrukcie balkónov. Zákazník si bude môcť vybrať medzi štandardným oceľovým balkónom so žiarovým pozinkovaním a novinkou v kombinácii oceľ − hliník. Po dlhodobom vývoji a testovaní prichádzame s ďalšou, a dúfame, že úspešnou, novinkou v oblasti kotvenia balkóna, kde využívame možnosť osadenia balkóna k fasáde bez medzery, čím sa nám podarilo docieliť celistvý vzhľad fasády a balkóna.

 

V oblasti farebného prevedenia, výplne, ako aj celej konštrukcie balkóna ponúkame aj naďalej širokú farebnú škálu doplnenú o možnosť kombinácie viacerých materiálov. V ponuke zostáva aj príslušenstvo ako je dlažba, drevené rošty na podlahe alebo samotné sušiaky, bočné zásteny a striešky.

 

V kooperácii s firmou ALUMISTR, ktorá sa v SR a ČR špecializuje na zasklievanie balkónov a lodžií, najnovšie ponúka možnosť zasklenia balkónov PEKSTRA. Spoločne vybrali najvhodnejší systém zasklievania pre balkóny PEKSTRA, ktorý klientom ešte viac zvyšuje komfort bývania. Zasklenie balkóna i zasklenie lodžie dáva tiež vyniknúť priestoru, ktorý slúži zároveň ako ochrana proti hluku, prachu, exhaláciám, dažďu a extrémnym teplotám. Zasklenie predstavuje taktiež úsporu nákladov na vykurovanie bytu. Bezrámový zasklievací systém AluFlexi sa skladá z hliníkových vodiacich profilov a číreho bezpečnostného skla o hrúbke 6 mm. Rámový zasklievací systém sa skladá z hliníkových profilov. Výplň je vsadená do hliníkového rámu, ktorý sa posúva po spodnej (nosnej) a hornej (vodiacej) koľajnici. Zasklievací systém je vyrábaný v 2-dielnych až 5-dielnych variantoch. Okná sa zasúvajú za seba, čo v praxi znamená, že pri 5-dielnom prevedení sa dá docieliť otvorenie až 4/5 zasklenej plochy.

 

Aká je bežná prax pri príprave, výbere a realizácii balkónov či lodžií?

V prvom rade je dôležité rozhodnúť sa pre spôsob financovania výstavby balkónov prostredníctvom vlastných zdrojov, komerčného úveru alebo možnosťou financovania prostredníctvom ŠFRB. Následne je dôležité vypracovanie statického posudku a projektovej dokumentácie. Tá nám ukáže možnosti vo výbere veľkosti balkóna či lodžie a aj typ kotvenia. Po zvolení typu a veľkosti balkóna nasleduje montáž kotvenia a reálne zameranie rozmerov pred výrobou samotných balkónov (v mnohých prípadoch ide o originály alebo tzv. atypy balkónov). V čase výroby balkónov väčšinou prebiehajú práce na zateplení objektu a samotné nové balkóny sa montujú až na hotovú fasádu pomocou autožeriavov. Montáž jedného takéhoto balkóna trvá cca 10 – 15 minút.

 

Ako riešite možné odrezávanie a likvidáciu pôvodných balkónov?

Na práce spojené s odrezaním alebo demontážou pôvodných balkónov máme vyškolených skúsených pracovníkov a taktiež pracovníkov na práce vo výškach na lanách. Pri likvidácii spolupracujeme s odbornými firmami v danej oblasti s príslušnou licenciou na likvidáciu takéhoto druhu odpadu. Vďaka použitiu najmodernejšej techniky nedochádza k obmedzovaniu v podobe vstupov našich zamestnancov do bytov, čím je zabezpečený komfort a súkromie vlastníkov bytov pri týchto prácach.

 

emily

 

Aké sú možné problémy pri výbere balkónov?

Zákazníci by si mali v prvom rade dať pozor na tzv. garážové firmy alebo firmy s krátkou pôsobnosťou na trhu bez preukázateľných uskutočnených realizácií v tejto oblasti. Obavy sú, podľa môjho názoru, v tomto prípade namieste, pretože podobné firmy s krátkym pôsobením na trhu často ponúkajú záruku, ktorá je neraz dlhšia ako ich samotné pôsobenie v tejto oblasti.

 

Zvýšenú pozornosť by mali zákazníci venovať certifikovaným výrobkom, pretože v konečnom dôsledku ide o bezpečnosť ich bývania. Nemali by sa ulakomiť ani na nízku cenu a dať sa ovplyvniť, dnes tak veľmi používanou frázou mnohých pochybných firiem „Nejako to potom urobíme. Nejako sa potom dohodneme.“ Takéto rozhodnutie môže nakoniec viesť k neskolaudovaniu stavieb. Podľa nás je však veľmi zarážajúce aj to, že niektoré firmy zákazníkom ponúkajú „nový“ balkón a pritom len zvesia a zrenovujú starý balkón a predajú im ho ako nový. Lajk takéto praktiky nerozpozná, zaplatí niekedy výhodnú cenu, ktorá sa ale prejaví niekoľko mesiacov po namontovaní vo forme hrdzavých „nových“ balkónov.

 

Našou prioritou sú realizácie stavieb bez toho, aby sme sa tam vracali v rámci reklamačného konania, a preto neponúkame to, čo nie je rokmi overené a nefunguje.  Vždy hľadáme ideálny kompromis medzi prianím zákazníka a technickými a bezpečnostnými možnosťami.

 

Prečo by si mali zákazníci zvoliť práve balkóny PEKSTRA?

Neustále zvyšovanie odbornej spôsobilosti vedúcich pracovníkov a technikov prispieva k tomu, že balkóny a lodžie spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky a kritériá tak na českom, ako aj na slovenskom trhu. Kvalitu produktov potvrdzujú a deklarujú viaceré certifikáty kvality výroby. Spomedzi všetkých spomeňme napríklad Osvedčenie o zápise priemyselného vzoru a certifikát označenia výrobku CE. Mnohé firmy obdobné osvedčenia v tejto oblasti na slovenskom trhu vôbec nemajú. Táto skutočnosť len potvrdzuje jedinečnosť a kvalitné prevedenie našich technických a výrobných postupov.

 

Za najdôležitejší považuje firma individuálny prístup k zákazníkovi, k jeho potrebám a požiadavkám. Ku kompletnému technickému poradenstvu patrí aj dizajnérske poradenstvo. V duchu tejto myšlienky je tím odborníkov firmy PEKSTRA pripravený zamerať budovy, vytvoriť cenovú ponuku a vypracovať i technickú dokumentáciu. Samozrejmosťou je aj výroba, demontáž pôvodných balkónov a finálna montáž nových PEKSTRA balkónov a lodžií, oceľových zábradlí a rôznych doplnkov podľa želania a výberu zákazníka.

 

Dôvodov, prečo by si zákazníci mali vybrať balkóny a lodžie od firmy PEKSTRA, je hneď niekoľko:

  • Tradícia – už viac ako 20 rokov na trhu
  • Skúsenosti – stovky realizácií a spokojných zákazníkov
  • Kvalita – profesionálny tím, rešpektovanie európskych štandardov na materiál a prevedenie
  • Rozmanitosť – vyberte si z troch tvarov a desiatok variantov prevedenia
  • Veľkosť – rozmer záleží iba na vás. Lodžie ponúkame najhlbšie v celej SR a ČR
  • Komplexnosť – poradenstvo, projekcia, výroba, montáž, doplnky – všetko u nás
  • Zodpovednosť – modernou výrobou rešpektujeme prírodu
  • Inovatívnosť – najnovšie technológie a trendy
  • Líderstvo – v súčasnosti sme najväčším realizátorom montáží balkónov a lodžií na trhu
  • Ambicióznosť – snaha neustále sa zlepšovať a prichádzať s novými riešeniami

 

V neposlednom rade je to aj skutočnosť, že ponúkame najväčšie rozmery závesných balkónov a oceľových lodžií.

 

Kam sa môže zákazník v prípade záujmu obrátiť?

Naše produkty si každý záujemca môže pozrieť na našich internetových stránkach www.pekstra.cz, www.kaczer.sk alebo nás môže osobne kontaktovať na telefónnom čísle 0903 924 153, poprípade mailom na balkony@kaczer.sk.