Podpora Prvej stavebnej sporiteľne smerovala do Dolného Kubína

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Ďalším z úspešne zrealizovaných projektov grantového programu PSS je obnovený vnútroblok na sídlisku z 80-tych rokov v Dolnom Kubíne. Daná lokalita predurčuje využívanie tohto verejného priestranstva širokou skupinou obyvateľov.
Obyvatelia sídliska Západ v Dolnom Kubíne sa môžu tešiť z vynoveného priestranstva medzi panelákmi. Okrem bezbariérového prístupu tu pribudlo 77 kusov vysokej a nízkej zelene, nový trávnik a lavičky. Realizácia projektu stála vyše 5 100 eur, pričom 70 % z týchto nákladov poskytla mestu Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Peniaze boli poskytnuté formou dotácie z grantového programu zameraného na obnovu verejných priestranstiev v okolí obytných súborov, do ktorého sa mesto Dolný Kubín so svojim projektom revitalizácie vnútrobloku sídliska prihlásilo. Zvyšných 30% financovalo mesto zo svojho rozpočtu.

 

grant

 

Revitalizovaný bol verejný priestor s celkovou rozlohou 6 750 štvorcových metrov, obklopený panelovými bytovými domami z 80-tych rokov, z ktorých tri už taktiež prešli celkovou obnovou. Obnovený areál poslúži ako relaxačná zóna nielen pre obyvateľov okolitých bytových domov, ale aj pre deti z dvoch základných a jednej materskej školy, ktoré sa nachádzajú v susedstve. Toto verejné priestranstvo sa nachádza na trase od železničnej stanice do centra mesta. Prispeje tak k vytvoreniu pozitívneho dojmu návštevníkov mesta.

 

„Pri riešení návrhu sme sa obrátili na záhradného architekta Ing. Ivana Stolára, ktorému vďačíme za to, že sme zrealizovanými úpravami dosiahli maximálny efekt a to nielen z praktického, ale i estetického hľadiska“, hovorí primátor mesta Roman Matejov a dodáva: „To, že sme k obnove areálu mohli pristupovať tak dôsledne a komplexne, je aj zásluhou Prvej stavebnej sporiteľne, ktorej aj v mene občanov nášho mesta ďakujem za poskytnutú pomoc.“„Vnútroblok v Dolnom Kubíne je v poradí už tretím ukončeným projektom, ktorý bol podporený z nášho grantového programu a som rád, že sme sa aj tentokrát presvedčili o tom, že ide o zmysluplne investované peniaze“, uvádza predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš. „Tento rok sme podporili celkovo dvanásť projektov z rôznych kútov Slovenska a v nastolenom tempe máme v pláne pokračovať aj na budúci rok“, uzatvára Imrich Béreš.

Slávnostné odovzdanie upraveného vnútrobloku do užívania obyvateľov sa uskutočnilo 21. septembra za účasti primátora mesta Romana Matejova a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša.