PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S REALIZÁCIOU POŽIARNYCH ZÁBRAN

V súvislosti so sprísnenými požiadavkami normy STN 73 0540-2:2012 došlo ku zmenám aj v súvisiacich právnych predpisoch, ktoré sa týkajú požiarnej bezpečnosti (STN 73 0802/Z2:2015) a realizácie tepelnoizolačných systémov (STN 73 2901:2015).

Podobné odporúčané články: 

ODBORNÉ SYMPÓZIUM – OBNOVA TECHNICKÉHO ZARIADENIA BYTOVÝCH DOMOV

Stretnutie spoločností REHAU s.r.o. a NIBE Energy Systems Slovensko, určené pre správcovské firmy, stavebné bytové družstvá, firmy a pracovníkov zodpovedných za montáž, techniku a údržbu technic­kých zariadení v bytových domoch sa uskutočnilo v dňoch 24. – 25. apríla 2014, v hoteli Salamadra Resort Hotel, Hodruša Hámre.

ABY U VÁS NEHORELO – POŽIARNA OCHRANA

Povinnosti správcu bytového domu
a spoločenstva vlastníkov bytov a NP

Pravdepodobne nie je celkom úplne reálne zabrániť všetkým nepríjemným udalostiam a stratám súvisiacich s požiarom, ale určite je možné eliminovať možnosti vzniku požiarov. Najťažšie sa dá eliminovať ľudský faktor. Aby oheň nezabíjal, nezraňoval a nespôsoboval škody na majetku, je potrebná opatrnosť a dôslednosť pri požiarnej prevencii.

Šírenie požiaru zatepľovacími systémami podľa medzinárodných noriem

Požiar sa môže šíriť niekoľkými cestami. Najvýznamnejšia z nich je šírenie plameňa po horľavom vonkajšom povrchu, vertikálne alebo horizontálne cez vzduchové medzery medzi obkladmi alebo fasádnymi systémami, alebo cez jadro samotnej izolácie.“