Prvá stavebná sporiteľňa má nové logo

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Prvá stavebná sporiteľňa oslavuje v tomto roku svoje 25. narodeniny. Štvrťstoročnica sa pre ňu stala príležitosťou aj na zmenu loga.
„Nejde ale o žiadnu revolúciu,“ hovorí na margo tohto kroku predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš. „Skôr treba hovoriť o evolučnej zmene, ktorú si vyžiadal život, no ktorá zároveň nadväzuje na pozitíva doterajšieho loga Prvej stavebnej sporiteľne.“

 

pss logo

 

Nové logo PSS, a. s., teda prevzalo charakteristické prvky a farebnosť toho pôvodného. Je však atraktívnejšie, vizuálne čistejšie a jednoduchšie, akceptujúc tak trendy súčasnej doby. K zmene totiž prispel aj výsledok prieskumov PSS, a. s., ktoré ukázali, že doterajšie logo vníma verejnosť ako nemoderné. Príprava nového loga preto kládla dôraz na modernosť grafiky, súčasný a vizuálne príjemný dizajn pri zachovaní pôvodných charakteristických prvkov – domčeka pozostávajúceho z troch geometrických tvarov. Jeho architektúra sa ale zmenila: z kedysi obľúbeného poschodového (dvojgeneračného) rodinného domu sa stal v súčasnosti populárny bungalov.


Okrem toho sa skrátil aj v logu používaný názov spoločnosti. Popri plnom názve Prvá stavebná sporiteľňa v ňom figuruje aj skratka PSS (v ATL formátoch sa bude používať už len PSS).


Nové, respektíve vynovené logo Prvej stavebnej sporiteľne bude mať svoju premiéru v rámci jesennej reklamnej kampane banky, t. j. od 1. októbra 2017. PSS, a. s., ho plánuje uviesť do života postupne. Znamená to, že istý čas sa vedľa seba budú objavovať dva logotypy Prvej stavebnej sporiteľne – nový aj doterajší.