Prvá stavebná sporiteľňa obhájila titul v súťaži Fincentra a Trendu

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Stavebné sporenie roka 2017 má Prvá stavebná sporiteľňa. Obhájila tak víťazstvo v súťaži Fincentra a týždenníka Trend. Potvrdila tak pozíciu lídra na trhu stavebného sporenia.

Porota ocenila najmä variabilitu a transparentnosť služieb Prvej stavebnej sporiteľne. „Hoci sú na trhu len tri stavebné sporiteľne, našou konkurenciou sú aj všetky hypotekárne banky. Úspešne im konkurovať nie je vôbec jednoduché. Preto si veľmi vážime, že odborná verejnosť hodnotí produkt Prvej stavebnej sporiteľne veľmi pozitívne. Vkladáme veľké úsilie do inovácií, pretože si uvedomujeme, že že doba ide dopredu a treba sa neustále zdokonaľovať“, povedal predseda predstavenstva PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš.

 

pss titil


O ocenení rozhodovala porota zložená zo siedmych odborníkov na bankový trh. Rozhodovalo pritom viacero kritérií, najmä poplatky, úroky, flexibilita podmienok a komplexnosť ponuky. Ocenenia sa odovzdávali už po štvrtý raz.