Prvá stavebná sporiteľňa prispela na obnovu priestranstva jedného z najväčších sídlisk v Lučenci

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Vnútroblok jedného z najväčších sídlisk v Lučenci prešiel rozsiahlou renováciou. Na vylepšenie verejných priestorov, ktoré slúžia 673 obyvateľom sídliska, prispela  prostredníctvom grantového programu aj Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

 

Kvalita bývania, rovnako ako estetická úroveň sídliska na ulici Osloboditeľov, sa v predošlých rokoch výrazne zlepšila vďaka zatepleniu bytových domov. Priestory vnútrobloku však zostávali zanedbané a bez potrebnej infraštruktúry. Mesto Lučenec sa preto rozhodlo upraviť tieto vonkajšie priestory tak, aby vyhovovali  potrebám rôznych cieľových skupín.

 

lucenec1

 

Kompletnou rekonštrukciou prešlo najmä multifunkčné ihrisko, ktoré bolo v zlom technickom stave. V rámci renovácie boli osadené nové bránky a basketbalové koše, pre najmenších pribudli preliezačky a hojdačky. Do úprav sa zapojili aj samotní obyvatelia sídliska, ktorí sa počas brigád podieľali na zemných a rekonštrukčných prácach  a ruku k dielu priložili aj pri realizácii športoviska a detského ihriska. Celkové náklady na renováciu vnútrobloku dosiahli sumu 30 500 eur. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., na tento projekt prispela sumou 5 000 eur, ktoré boli použité na úpravu spevnených plôch, a to konkrétne na asfaltové povrchy  ihrísk a komunikácií vo vnútrobloku.

 

lucenec2

 

„Možnosť uchádzať sa o grant od PSS, a. s., sme privítali s otvorenou náručou,“ hovorí primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková. „Orientovať finančnú pomoc týmto smerom považujeme za skvelý nápad, pretože na obnovu verejných priestranstiev v mestách nie je nikdy dosť peňazí. Pre oblasti ležiace mimo centier miest totiž nie sú dostupné žiadne formy dotácií ani zvýhodnenia úverov,“ uzatvára primátorka.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., spustila grantový program na podporu revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska. „S pomocou nášho grantového programu bolo minulý rok zrealizovaných už viacero projektov v rôznych kútoch Slovenska a tento rok úspešne pokračujeme ďalej. Našim cieľom je prispievať k zveľaďovaniu  prostredia  našich miest a obcí, ktoré to najviac  potrebujú“,  hovorí predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš.

 

lucenec3

 

Slávnostné odovzdanie revitalizovaných priestorov do užívania sa uskutočnilo v piatok 7. apríla 2017 za účasti primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej  a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Radovan Slobodník

vedúci odboru komunikácie

mobil: 0915 777 319

mail: komunikacie@pss.sk, rslobodnik@pss.sk