Prvá stavebná sporiteľňa získala prestížne ocenenie Superbrands

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Slovenskí spotrebitelia a komisia expertov Brand Council udelila Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., cenu Slovak Superbrands Award 2017. PSS, a. s., sa tak zaradila do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality produktov PSS, a. s., a vnímania značky verejnosťou.
O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Brand Council na základe verejného prieskumu, zrealizovaného renomovanou agentúrou GfK. Členmi Brand Councilu sú najuznávanejší slovenskí odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

 

diplom


„Ocenenie Superbrands sme získali druhýkrát. Vážime si najmä hodnotenie verejnosti, našich klientov, ktorí ocenili značku Prvej stavebnej sporiteľne a prejavili tak svoj pozitívny postoj. Vďaka patrí aj odbornej porote, ktorá vníma značku PSS, a. s., ako jednu z najexkluzívnejších na Slovensku. Na trhu sme 25 rokov a veríme, že povedomie o PSS, a. s., bude neustále spájané iba s pozitívnosťou a kvalitou“, hovorí predseda predstavenstva PSS, a. s., Imrich Béreš.


Medzinárodný program Superbrands
Tento program vznikol pred viac ako dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii. Marketingoví a komunikační odborníci si stanovili dva ciele: uviesť do stredu pozornosti mimoriadne silné značky a prezentovať pre účastníkov trhu, ktorí by sa radi rozvíjali a učili, značky hodné nasledovania. Odvtedy získal program celosvetové uznanie a dnes je cena Superbrands Award uznávaná ako špeciálne ocenenie v 90 krajinách na piatich kontinentoch. Komisia Brand Council ma pri udeľovaní cien kľúčovú úlohu, preto sa jej členmi môžu stať len poprední, vysoko uznávaní experti.