RIASY, PLESNE, MACHY NA OBNOVENEJ FASÁDE: ČO S NIMI?

Jedným z výrazných spôsobov úspor energií sa v bytových domoch stala obnova bytových domov formou zateplenia fasády. Naozaj – obnovené bytové domy sú na prvý pohľad pekné a radosť je dívať sa na ne. Čo sa však deje s obnovenou fasádou po rokoch? Bytové domy, hlavne tie, ktoré extrémne šetrili a nedodržiavali technologické postupy ETICS, nahrádzali systémové riešenia rôznymi (lacnejšími) náhradami sa dnes chytajú za hlavu. Fasáda zfľakatela, nasťahovali sa do spórov fasády rôzne riasy a plesne. Pekne obnovený bytový dom sa zmenil po niekoľkých rokoch na niečo nevýrazné, šedivé a v neposlednom rade: nezdravé. Čo s tým? Riešenie ponúka spoločnosť Zdravá fasáda s. r. o., ktorá ponúka riešenia práve pre také bytové domy, ktoré majú spomenuté problémy...

 

fasada1

 

Kedy a prečo vznikla vaša spoločnosť?

Používanie fasádneho zateplenia, priniesol významne zmeny v oblasti energetickej hospodárnosti slovenských domácnosti. Avšak každá minca má dve strany. Skutočnosť, že kontaktný zatepľovací systém má v čase užívania vážne estetické poruchy a je hostinným prostredím pre rôzne druhy biotopov, dnes už nie je žiadnym tajomstvom. Spoločnosť Zdravá fasáda s. r. o. vznikla na základe viac ako 10-ročných skúsenosti v oblasti predaja komponentov zatepľovacieho systému, ako výsledok stúpajúceho dopytu po údržbe fasádneho zateplenia. Ponúkame profesionálne prevedené riešenia v oblasti údržby fasádneho zateplenia, odstraňovania systémových porúch a nežiaducich estetických defektov a profesionálne odstránenie nežiaducich nečistôt z fasád rodinných a bytových domov.

 

fasada2

 

Čo spôsobuje vznik spomínaných estetických porúch?

Moderný trend zateplenia obytných objektov so sebou priniesol malú revolúciu v oblasti šetrenia energií na vykurovanie interiérových priestorov stavebných objektov. Tento postup so sebou prináša aj neodlúčiteľný sprievodný jav nižšej povrchovej teploty povrchu fasády, ktorá ma v kombinácii s minerálnymi omietkami veľmi pozitívny vplyv na tvorbu hostinného prostredia pre život viacerých druhov biotopov (rôzne druhy plesní a machov).

 

Tento jav je často navyše viditeľný práve na východných a severných stranách objektov, kde je výskyt priameho slnečného žiarenia najkratší alebo žiadny. Rýchlosť postupu tvorby biotopov na zateplených fasádach je ovplyvnený viacerými faktormi. Medzi základné poznatky patria: lokalita objektu (v blízkosti zelene), spôsob aplikácie omietky (točená, škrabaná atď.), hrúbka zatepľovacieho systémuorientácia na svetové strany (táto kriticky ovplyvňuje to, ktorá časť objektu bude problémom najviac postihnutá) a má priamy vplyv na životnosť celého zatepľovacieho systému.

 

Výskyt biotopov má vplyv na zníženie kvality životného prostredia (uvoľňovaním spórov plesní do okolitého prostredia, podobne to platí aj u machov.

 

fasada3

 

Čo by ste odporučili tým, ktorí investovali nemalé finančné prostriedky do zateplenia a výstavby bytového domu, no efekt nového sa veľmi rýchlo vytráca?

Nie je možné širokospektrálne ponúknuť všetkým bytovým domom návod na riešenie. Každé poškodenie je treba správne zanalyzovať a pre každý bytový dom ponúknuť individuálny postup. V žiadnom prípade neslobodno túto vec podceňovať. V prípade zanedbania údržby hrozí v krajnom prípade až celkové znehodnotenie zateplenia a prerastenie biotopov do podkladu pod zateplením, kde už odstránenie poruchy nie je možné.

 

Dôležitým faktorom je zistenie príčin. Môžu to byť mechanické chyby, ale aj nedodržanie technológií, použitie lacných náhrad namiesto systémového riešenia alebo samotná orientácia a umiestnenie bytového domu (napr. pri lese).

 

Spoločnosť Zdravá fasáda poskytuje profesionálne prevedenie odstránenia estetických nečistôt a systémových porúch (mechanické poškodenie, nesprávna realizácia) fasádneho zateplenia. Údržbou nielen predĺžite životnosť zateplenia, ale vrátite domu svieži vzhľad novoty, a to za zlomok ceny v porovnaní s cenou realizácie fasádneho zateplenia.

 

fasada4

 

Aké služby ponúkate pre vlastníkov bytových domov, ktoré sú napadnuté spomenutými neduhmi?

Pri údržbe zatepľovacieho systému používame certifikovanú technológiu odstránenia biotopov z povrchu fasády v kombinácii s overenými postupmi pri jej realizácii.

1.    vykoná sa obhliadka objektu, kde sa odoberie ster a orez fasády

2.    povrch fasády sa dôkladne skontroluje a určí sa najvhodnejší spôsob sanácie

3.    najviac znečistené miesta sa mechanicky rozrušia

4.    aplikuje sa špeciálny certifikovaný prípravok Zdravá fasáda na likvidáciu aktívnych biotopov (rôznych druhov plesní, machov a iných porastov)

5.    po 24-hodinovom pôsobení prípravku je fasáda pripravená na vysokotlakové čistenie vodou

6.    prevedie sa lokálne ošetrenie poškodených miest fasády

7.    následne (podľa druhu zvoleného programu služby) očistený povrch uzavrieme špeciálnym hydrofóbnym náterom, ktorý v budúcnosti zabráni zdržiavaniu vody na fasáde – pred aplikáciou je v programe Premium tiež možné aplikovať nový fasádny náter

 

Programy služby Zdravá fasáda

 

fasadatab

V prípade záujmu o obhliadku objektu, komplexnú cenovú kalkuláciu a poradenstvo v oblasti údržby kontaktného zatepľovacieho systému ETICS nás neváhajte kontaktovať.

*     certifikovaný výstup na požiadanie (cena dohodou)

**    po dohode je možná aplikácia nového fasádneho náteru požadovaného farebného odtieňa (cena dohodou)

 

Užite si nový vzhľad vašej fasády a prispejte k zdravotnej neškodnosti prostredia, v ktorom žijete.

 

Zdravá fasáda, s. r. o.

Realizácia údržby zatepľovacieho systému ETICS