RYTIERI ABSOLVOVALI KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Posledný prázdninový týždeň sa opätovne konal kurz Manažér správy budov. Vlastníci bytov dovolenkovali a ich správcovia trávili čas nad učebnicou a testami, aby mohli získať osvedčenie a následne sa zapísať do zoznamu správcov.

 

kurzr1

 

Na základe záujmu sme mimo plán zorganizovali kurz „Manažér správy budov“ . Tento kurz je akreditovaný a po jeho úspešnom absolvovaní účastníci obdržia „Osvedčenie“, čím získajú odbornú spôsobilosť. Kurz sa konal v priestoroch penziónu Barca v Košiciach a to od 22. 8. – 26. 8. s týždennou prestávkou pokračoval od 5. 9. – 9. 9. 2016. Opäť to bol intenzívny kurz, kde prednášky boli od ráno do večera s prestávkou na obed, počet 90 hodín v zmysle zákona 246/2015 Z. z. o správcoch musel byť dodržaný. Náš kurz má 98 hodín prednášok vrátane testov.

 

kurzr2

 

Účastníci kurzu boli prevažne správcovia z Košíc a blízkeho okolia, ale našli sa aj účastníci zo Zvolena, Detvy či Piešťan. Každý kurz je iný. Tento bol odlišný v tom, že v penzióne neboli ubytovaní všetci účastníci a tak bol len zúžený okruh ľudí, ktorí vzájomne večer konzultovali. O to, bola väčšia diskusia v rámci prednášok a cez prestávky. Prednášajúci nechali priestor na diskusiu. Účastníci mali možnosť získať odpovede na otázky, ktoré súviseli s odprednášanou témou. Túto formu si účastníci všetkých kurzov veľmi pochvaľujú.

 

kurzr3

 

Prednášky boli z oblastí :

  • právo – právne predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov,
  • administratívne zabezpečenie výkonu správy,
  • odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov,
  • finančný manažment a hospodárenie.

 

Minimálny rozsah vzdelávania, ktorý určuje zákon 246/2015 a vyhláška č. 328/2015 bol dodržaný.

 

Kolektív sa predsa len stmelil pri bowlingu. Okrem športu sa viedli aj debaty o správe, o vlastníkoch bytov a problémoch, ktoré trápia správcov. O nálade v ten večer svedčia aj fotografie z akcie.

 

kurzr4

 

Na začiatku kurzu boli obavy z skúšok a testov, ale prednášatelia sú vysokoškolskí profesori a ľudia z praxe. Obavy po vypočutí prednášok zmizli. Všetci pozitívne hodnotili úroveň . Väčšina účastníkov tohto kurzu vykonáva správu už niekoľko rokov. Hovorili si, že čo im kurz okrem „papiera“ môže dať. Citujem jedného účastníka, ktorý počas prednášok komentoval: „myslel som si, že všetko viem a že všetko robím správne, ale dozvedel som sa aj nové veci a čo musím vo svojej práci zlepšiť“. Je to pozitívny prístup správcu, verím že ho ocenia aj jeho vlastníci bytov a NP, ktorých spravuje.

 

kurzr5

 

Účastníkom sme pripravili prekvapenie. Osvedčenia – potvrdenie o absolvovaní kurzu boli odovzdané v historických priestoroch reštaurácie pod hradom Boldogkőváralja. Účastníci si pochutili na špecialitách kuchyne a mali možnosť si ešte posledný krát vymeniť skúsenosti a kontakty. Nakoľko osvedčenia kurzisti obdržali na hrade, dali si názov rytieri.

 

So získaným osvedčením sa účastníci môžu prihlásiť s potrebnými dokladmi na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na zapísanie do Zoznamu správcov

 

kurzr6

 

Na každom kurze účastníci hodnotia kurz a prednášajúcich. Tento krát sa z predtým menej úspešných prednášajúcich stali obľúbení a naopak. Všetci vyjadrili spokojnosť a tu sú vyjadrenia niektorých z nich:

 

Zúčastnila som sa kurzu Manažér správy bytov v Košiciach. Kurz trval 2 týždne a za ten čas som získala množstvo informácií z rôznych oblastí, ktoré nám prednášali lektori pôsobiaci v školstve aj v praxi. Prednášky boli zrozumiteľné, mali sme možnosť diskutovať aj o konkrétnych poznatkoch a problémoch, s ktorými sa stretávame v praxi.

Pri bowlingu sme strávili príjemný večer s ostatnými účastníkmi kurzu. Odovzdávanie certifikátov na hrade Boldogkőváralja malo nezabudnuteľnú atmosféru.

Organizátorom ďakujem za perfektne zvládnutú organizáciu celého kurzu.

Katarína Magyarová


kurzr7 

 

Keď sa už v minulom období rozprávalo o potrebnom odbornom vzdelávaní v akreditovanom vzdelávacom programe na získanie odbornej spôsobilosti v rozsahu dvoch týždňov, nebolo nám všetko jedno. Pri pomyslení , že bude treba riešiť výpadok v práci a následne riešiť kopec problémov, sa nám na kurz odchádzalo veľmi ťažko. Do školy, resp. kurzu sme s kolegom predsa nastúpili.

A ako to vyzerá na kurze? Perfektní spolužiaci, dobrý predseda triedy, zdatní a veľmi príjemní lektori a super organizácia s priestorom na diskusiu. Doma práca počkala, všetko sme dobehli a nám ostal dobrý pocit, že sme si po doplnení vedomostí a úspešných testoch odnášali osvedčenia. Stretli sme dobrých ľudí z nášho „fachu“ a spolu sa aj zhodli, že naša práca nie je len povolanie, ale aj poslanie.

Náš odkaz pre čakateľov: Doma a v práci si to zariaďte, aby ste neboli často vyrušovaní a vychutnajte si to. Sme si istí, že každý po absolvovaní kurzu bude spokojný, ako sme boli my spolu s našimi spolužiakmi, ktorých samozrejme pozdravujeme.

JURAJ a JOZEF

 

kurzr8 

 

Na kurze Manažér správy budov som aj napriek dlhoročnej praxi v oblasti správy bytov získal veľa nových a cenných poznatkov, ktoré určite využijem pri ďalšej práci. Prednášky boli na vysokej úrovni, čo svedčí o dobrom výbere prednášajúcich. Chcem poďakovať organizátorom za dobré a odborne pripravený celý priebeh kurzu a tiež za snahu stmeliť kolektív a pripraviť pekný program aj v čase mimo kurzu.

Marián Tatranský, správcovský dom Poprad

 

kurzr9 

 

Len krátko: Každopádne to boli užitočne strávené chvíle, ako po stránke profesionálnej, tak mnohými príkladmi z praxe, ktorých bolo neúrekom.

Ešte raz ďakujem a verím, že sa v podobnej zostave ešte stretneme.

M. Semaníková