Seminár Nové trendy v izoláciach

Firma IZOLA si v tomto roku pripomína 25. výročie založenia. Jednou z akcií zorganizovaných pri tejto príležitosti bol odborný seminár Nové trendy v izoláciách, ktorý sa konal 22. júna 2016 v kongresových priestoroch hotela Košice hotel.

 

izola1

 

Zúčastnilo sa ho 125 zaregistrovaných poslucháčov, zväčša projektantov, ktorí si hneď na úvod vypočuli prednášku Prof. Ing. Sternovej, PhD k aktuálnym problémom zmeny tepelno-technických a požiarnych noriem. Konateľ firmy IZOLA Ing. Jaroslav Varga, CSc. v svojej prednáške prezentoval 25 ročné skúsenosti firmy s izoláciám a zároveň prestavil ako je firma pripravená na plnenie nových požiadaviek noriem.

 

izola 153

 

V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie prednášky dlhoročných dodávateľov firmy IZOLA. Ing. Monika Štefancová z firmy Baumit prezentovala možnosti revitalizácie tepelnoizolačných systémov od optickej sanácie po zdvojenie ETICS. Energetický efektívne riešenia stavebných konštrukcií s  výrobkami z minerálnej vlny predstavil Ing. Karol Tužinský z firmy Knaufinsulation. Polyform Podolinec prostredníctvom konateľa Ing. Jozefa Vaľka prezentoval expandovaný polystyrén v ETICS z hľadiska nových predpisov.

 

izola78

 

S alternatívou ku kontaktným zatepľovacím systémom prišla firma Ravago systémom hliníkových konštrukcií pre odvetrávané fasády. Kompletné strešné systémy pre ploché a šikmé strechy mala v svojej prezentácií firma Bauder. Nakoniec Ing. Medveď z IZOLY predstavil uplatnenie tepelno-izolačných debniacich tvaroviek vo výstavbe nízkoenergetických a ultranízkoenergetických domov a nový projekt s ich uplatnením.

 

Seminár bol ukončený konštatovaním, že bude potrebné ešte veľa vecí vyriešiť, aby boli naplnené požiadavky zmeny noriem a tiež sa pripraviť na ešte prísnejšie kritéria tepelno-technických noriem po roku 2020.  

 

izola21