ŠETRENIE NA HRÚBKE IZOLAČNÉHO MATERIÁLU SA NEOPLATÍ

Kontakt:Fraňa Mojtu 23949 01, Nitratel: 037 6518 911email: info@epssr.skWeb: www.epssr.sk
Detaily o firme

Dnes už nikto nepochybuje o výhodách zateplenia budov. Viacerí investori však robia základnú chybu, keď šetria na hrúbke expandovaného (penového) polystyrénu a v konečnom dôsledku na tom prerobia. Aj s ohľadom na splnenie prísnejších požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov odborníci odporúčajú hrúbku izolantu minimálne na úrovni 15 cm. To platí pri uvažovaní súčasných investičných nákladov a veľmi malých zmien cien energie. S ohľadom na energetické požiadavky domov reagujúce na pravdepodobný vývoj investičných nákladov a cien energie v najbližších desiatich rokoch je nákladovo optimálna hrúbka tepelnej izolácie približne 20 cm.

 

V súčasnosti sa priemerná hrúbka expandovaného (penového) polystyrénu na zateplenie obvodových stien pohybuje v rozmedzí 10 až 12 cm. Vzhľadom na postupné sprísňovanie legislatívnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov, keď od roku 2021 sa budovy majú stavať v štandarde budov s takmer nulovou potrebou energie, je to nedostatočné. „Minimálna odporúčaná hrúbka pre zaistenie požadovanej energetickej hospodárnosti budovy má podľa odborníkov predstavovať aspoň 15 cm. Súčasné prepočty navyše kalkulujú so súčasnými cenami energií. S ich pravdepodobným budúcim rastom sa výhodnosť navýšenia hrúbky polystyrénu naďalej zvyšuje,“ hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR).

 

 

zdruz_eps_obr.jpg

 

Šetriť na hrúbke izolačného materiálu sa neoplatí

Z celkových nákladov na zateplenie cena expandovaného polystyrénu (EPS) tvorí malé percento. Zvýšenie hrúbky polystyrénu o pár centimetrov je v pomere k celkovým nákladom na zateplenie zanedbateľné. Dosiahne sa však vyššia úspora nákladov na vykurovanie, ktoré sú najväčšou položkou rozpočtu domácností. Zvýšením hrúbky expandovaného (penového) polystyrénu z 10 na 20 cm znamená v prípade priemerného rodinného domu zvýšenie čiastkových nákladov na zateplenie stien približne o 3 až 4 %. Úspora nákladov na vykurovanie sa ale zvýšením hrúbky izolantu zvýši cca o 10 % ročne. „Pri nižšej hrúbke izolačného materiálu majiteľ domu síce na začiatku trochu ušetrí, ale nakoniec na nákladoch na vykurovanie v rámci životnosti domu výrazne prerobí,“ vysvetľuje Marta Strapková.

 

Nešetriť na nesprávnom mieste

Väčšina investorov sa pri zateplení spolieha na rady firiem, ktoré realizujú zateplenie budov. Niektorí však v snahe získať zákazku, často znižujú náklady na minimum a šetria práve na izolačnom materiáli. Investori potom síce šetria, pretože majú zateplené, ale v dlhodobom horizonte prichádzajú o ďalšie stovky eur možných úspor. Preto je dôležité, aby si sami investori komplexne postrážili proces zateplenia už od výberu izolačného materiálu až po jeho hrúbku. „Zvýšením hrúbky tepelnej izolácie z EPS sa výrazne zlepšia tepelnoizolačné parametre budovy a maximalizujú sa úspory energie. Pri konštrukcii budov s takmer nulovou potrebou energie je dnes štandardom používať hrúbku expandovaného (penového) polystyrénu 24 až 27 cm,“ dodáva predsedníčka Združenia EPS SR.

 

Dôležitá je aj kvalita izolačného materiálu

Expandovaný polystyrén (EPS) je v súčasnosti najpoužívanejším tepelnoizolačným materiálom na zateplenie budov, jeho spotreba na Slovensku dosiahla minulý rok 25 180 ton, čo je cca 11,6 % nižšia spotreba ako v roku 2012. Kvalita izolačného materiálu má zásadný význam na zhotovovanie kvalitného ETICSu (kontaktného tepelnoizolačného systému), a tým predĺženie životnosti budovy a jej energetickej hospodárnosti. Združenie EPS SR preto každý rok realizuje projekt Monitoring kvality EPS. Jeho cieľom je najmä monitorovanie kvality EPS pre stavebníctvo a následne ochrana spotrebiteľa. Projekt zároveň nastavuje rovnaké podmienky pre všetky subjekty zaoberajúce sa výrobou, predajom alebo aplikáciou EPS na slovenskom trhu a zabraňuje jeho distribúcii na slovenský trh tým výrobcom, ktorých výrobky nezodpovedajú platným normám a výrobcom uvádzanej deklarácii. Kontrola kvality EPS na trhu prostredníctvom realizácie projektu Monitoringu kvality môže byť príkladom aj pre ostatných výrobcov stavebných výrobkov.

 

Viac informácií získate na www.epssr.sk