„SOVY“ ABSOLVOVALI KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Jeseň v doline v Liptovskom Jáne je nádherná, ale účastníci ostatného kurzu Manažér správy budov si prechádzky veľmi neužili. Kurz bol opätovne intenzívny a prednášky boli „od rána do večera“. Všetci účastníci to v zdraví prežili a boli odmenení tým, že sa im podarilo získať osvedčenie – certifikát, aby sa mohli zapísať do zoznamu správcov v zmysle zákona 246/2016 Z. z.

 

sorea

 

V priebehu dvoch týždňov v čase od 17. októbra do 28. októbra 2016 v priestoroch hotela SOREA Ďumbier v Liptovskom Jáne sa konal kurz Manažér správy budov. Každý deň prebiehali prednášky, účastníci počas nich mali možnosť sa opýtať prednášajúcich na otázky, ktoré ich v súvislosti so správou bytových domov trápia. Nakoľko účastníci patrili k najvzornejším, čo sa týka dochádzky, úspešnosti v testoch, tak sme ich nazvali po múdrom vtákovi „sove“.

 

kurzj

 

Tak ako aj predchádzajúci kurzisti mali možnosť si zašportovať, aj títo účastníci si zmerali sily pri bowlingu. Kto vládal, išiel si večer zaplávať do blízkeho hotela SOREA Máj.

 

Prednášky boli zaujímavé, niektoré príbehy správcov nielen poučné, ale aj zábavné. Jedno slovo z prednášky pána Brdu zarezonovalo počas celého kurzu, keď sa povie „kominčok“, tak všetci účastníci budú vedieť, ako sa nemá riešiť vykurovanie v bytovke a s ním spojené zásahy do statiky.

 

brdaj

 

Zaujali aj prednášky právničky. Účastníci dostali odpovede, ako je možné riešiť po právnickej stránke problémy s vlastníkmi. V ten večer pokračovala „diskusia“ v odľahčenej forme hudobnou produkciou.

 

juztr

 

V odborných prednáškach, ktoré absolvujú účastníci v priebehu 2 týždňov sú obsiahnuté témy, ktoré sú predpísané zákonom 246/2015 a vo vyhláške 328/2015. Po ukončení kurzu účastníci získali certifikát – osvedčenie o absolvovaní kurzu. Hneď prvý deň prišiel oboznámiť kurzistov Ing. Hajdin z Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR o procese zapisovania do zoznamu správcov. Účastníci naňho mali otázky ohľadom chýb pri zapisovaní, aké pokuty im hrozia a pod.

 

kurztt

 

Ako sa na začiatku pri vzájomnom zoznamovaní účastníci vyjadrili, že prišli hlavne kvôli „papieru“, po ukončení kurzu všetci konštatovali, že aj napriek tomu, že robia správu poväčšine dlhšiu dobu, bol kurz pre nich prínosom. Uvádzam niektoré vyjadrenia účastníkov:

 

Kurz bol výborne zorganizovaný, myslím, že každý si odniesol nejaké nové poznatky. Oceňujem aj doplnkový program, ktorý bol príjemným spestrením.

Nora

 

V malebnom prostredí Liptova sme v hoteli Ďumbier, v Liptovskom Jáne spoločne s kolegami z rôznych kútov Slovenska živo diskutovali o problematike manažmentu správy budov. Vysoko odborne fundované prednášky z oblasti výkonu správy, práva, finančného manažmentu, či prevádzky budov podložené výmenou praktických poznatkov, boli tým hlavným prínosom do našej správcovskej praxe.

Seneca tvrdí „Errare humanum est“, no určite sa nepomýlili tí, ktorí absolvovali tento kurz a my ho môžeme len odporučiť ďalším záujemcom.

Organizátorom patrí naša vďaka nielen za pracovnú časť kurzu, ale aj voľnočasové aktivity. Všetkých pozdravujú účastníci kurzu z Považia.

Viliam a Ladislav


osvedcenia

 

„V. O. Č. Slovakia s. r. o. mi bola odporúčaná, pretože som sa chcela vzdelávať v oblasti správy budov. Tým V. O. Č ma nesklamal. Práve naopak. Vysoko odborne pripravený študijný rámec obsahovo prevyšujúci problematiku správy budov. Prednášajúci boli z odborných oblastí, fundovaní a priaznivo naladení poskytnúť odbornú pomoc aj po ukončení kurzu.

Organizátori zvolili miesto konania tak, aby sa mohli účastníci po prednáškach zregenerovať a načerpať nové sily pre budúce obdobie. Systém bol navolený tak, aby sa účastníci naučili nové veci, utvrdili sa v tom, čo robia dobre, čo zle a vzájomná komunikácia niektorým vyriešila dlhodobé neriešiteľné problémy v správe budov. Z kurzu som si odniesla dobrý pocit, že ma to posunulo odborne vopred, odbornú literatúru a prednášky odborníkov, ktoré môžem využiť pre moju prácu... a okrem iného aj dobrých priateľov...“

Ing. Jana Valentová

konateľ

V. I. Trade s. r. o. Nitra

 

dalsie

 

Za seba môžem povedať, že som bol s kurzom spokojný. Rozsah kurzu bol dostačujúci, lektori na výbornej úrovni. Samotná organizácia kurzu bola zabezpečená na vysokej úrovni.

Jozef Ďuratný

 

Organizátorom by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za výborné zvládnutie organizácie celých dvoch týždňov, za zaujímavé prednášky a nové informácie a tak­isto za veselé vyplnenie voľného času a zoznámenie sa so skvelými ľuďmi – kolegami v našom obore.

Účastníci z Správa domov SBD Bratislava II, s. r. o.

 

Som veľmi rada, že som sa zúčastnila práve tohto kurzu, pretože som na ňom spoznala veľa zaujímavých ľudí, tak zo strany účastníkov kurzu „spolužiakov“, ako aj zo strany prednášajúcich. Myslím, že tu vzniklo aj veľa priateľstiev a kontaktov, ktoré pretrvajú aj do budúcna. Aspoň ja som spoznala veľmi milé kolegyne, rozumeli sme si pri stole, keď sme sa občerstvovali, ale aj vo voľných chvíľach, ktoré sme spolu absolvovali. Niekoho intuícia dať nás spolu k jednému stolu (č. 25) bola obdivuhodná a som mu za to vďačná. Na kurz budem spomínať vždy len v dobrom a dúfam, že aj ostatní účastníci ďalších kurzov budú mať len tie najlepšie spomienky a šťastie na „slušných spolužiakov“. Prajem organizátorom, veľa šťastia pri organizovaní ďalších kurzov, aby ste mali vždy len tých najusilovnejších kurzistov.

Mgr. Anna Filipová