AKO REKONŠTRUOVAŤ PLOCHÉ STRECHY BYTOVÝCH DOMOV

Ešte pred samotnou obnovou plochej strechy bytového domu by si mali investori všímať nielen cenu, ale aj kvalitu vybraných materiálov a dĺžku i obsah záruky. V súčasnosti sa na rekonštrukciu striech tohto typu využívajú dve základné alternatívy: mPVC fólie alebo modifikované asfaltované pásy a ich systémové riešenia. Investori by si mali položiť zásadnú otázku: Chceme kvalitné riešenie a vyššiu záruku? Ak áno, aké máme možnosti?

VLAJKOVÉ ASFALTOVANÉ PÁSY PRE PLOCHÉ STRECHY BYTOVÝCH DOMOV

Na zastrešenie nových objektov aj rekonštrukciu plochých striech bytových domov, kancelárskych i priemyselných budov sa využívajú modifikované asfaltované pásy a ich systémové riešenia. Aj v tejto oblasti sa v súčasnosti dostávajú k slovu inovácie. Jednou z nich sú vlajkové pásy.

INOVATÍVNE RIEŠENIA PRE EFEKTÍVNU OBNOVU PLOCHÝCH STRIECH

Vysoké nároky investorov na kvalitné a hospodárne spôsoby rekonštrukcie plochých striech bytových domov, priemyselných či administratívnych budov, vedú v oblasti hydroizolácií k neustálemu vývoju inovatívnych materiálov.

IZOLÁCIE KOŠICE: OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV A STRIECH

Nečakajte až vám dážď a chlad spôsobia ťažkosti, vyberte si radšej jednu z našich možností čo ponúka firma IZOLÁCIE s. r. o., Košice. Spoločnosť IZOLÁCIE s. r. o., Košice pôsobí v oblasti stavebníctva už 23 rokov, vznikla v roku 1992 ako fyzická osoba. V roku 1996 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

SÚČASNÝ STAV POZNATKOV TROJPLÁŠŤOVÝCH ŠIKMÝCH STRIECH TYPU E – F, PRE OBYTNÉ BUDOVY

Na strešnú konštrukciu podkroví a nadstavieb pôsobia vnútorné i vonkajšie klimatické faktory, ktoré ovplyvňujú jej celkový režim. Predmetom návrhu strešnej konštrukcie je v priestoroch podkrovia vytvoriť požadované podmienky, ktoré pozostávajú z dosiahnutia optimálnej kvality vnútorného prostredia počas zimného, prechodného ale i letného obdobia, ktorá zodpovedá požiadavkám užívateľov týchto priestorov.

OBNOVA STRECHY BYTOVÉHO DOMU S PREDĹŽENOU ZÁRUKOU

V súčasnosti sa na rekonštrukciu plochých striech bytových domov využívajú kvalitné modifikované asfaltované pásy a ich systémové riešenia. Ak sú dôkladne zapracované, zabezpečia dlhoročnú ochranu strešnej konštrukcie pred nežiaducou vlhkosťou. Pre efektívnu rekonštrukciu plochých striech vyvinula spoločnosť Icopal, ktorá je svetovým lídrom v oblasti ochrany budov, viacero účinných skladieb. Pre kompaktnú obnovu odporúča systémy z modifikovaných asfaltovaných pásov, ktoré dopĺňa poskytovaním predĺžených záruk v rámci Osobnej záruky kvality.

REKONŠTRUKCIA STRECHY PANELÁKU V PETRŽALKE

Keď pršalo, strecha sa zmenila na jazero. Tak by sa dal výstižne opísať kritický stav plochej strechy bytového domu na Belinského ulici 6-8 v Petržalke. Majitelia bytov sa preto rozhodli situáciu riešiť skôr, než príde zima. Jednou z vecí, ktorá môže významne ovplyvniť ďalšie fungovanie a stav viac než 30-ročnej stavby, je totiž bezchybná strecha.

LINDAB ROOF – DEFINITÍVNE RIEŠENIE PROBLÉMOV PLOCHÝCH STRIECH

Kým v minulosti boli rovné strechy panelových domov štandardom, ukázalo sa, že v súčasnosti takmer každý panelák rieši problém so zatekajúcou strechou a stojatými kalužami vody. Neustále opravovať poškodené miesta a hasiť opakujúci sa problém po každom silnejšom daždi je časovo ale najmä finančne náročné. Lindab Roof je systém ľahkých konštrukcií, ktorý umožňuje vybudovať novú šikmú strechu čím odstráni problém so zatekaním. Okrem toho budova dostane nový vzhľad a obyvatelia získajú pocit bezpečia a tepla.

ZÁSADY NÁVRHU, DIAGNOSTIKA A PORUCHY OBNOVENÝCH PLOCHÝCH STRIECH BYTOVÝCH DOMOV

Potreba riešenia problémov so strechami, s najviac exponovanými časťami budov sa odráža vo zvyšujúcom sa počte opráv, a to najmä v panelových bytových domoch. Štatistiky hovoria o tom, že na Slovensku je z celkového počtu 280 mil. m2 približne 30–40 % plochých striech, z ktorých cca 70 % tvoria poruchové konštrukcie vyžadujúce opravu alebo sanáciu. Príspevok je venovaný problémom so strechami po ich obnove. Obnova totiž nemusí v každom prípade odstrániť príčiny porúch a splniť tak očakávania vlastní­kov bytov. Práve naopak, aj napriek tomu, že strecha je nová, sa môžu po realizácii objaviť ťažkosti, napríklad s narastajúcou vlhkosťou, vznikom plesní a pod. Opätovne sa preto musí hľadať príčina, čo spôsobuje nemalé problémy vlastníkom bytov, ako aj tým, ktorí obnovu navrhli, či realizovali.

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY S INOVATÍVNYM KONŠTRUKČNÝM SYSTÉMOM LINDAB CONSTRULINE

 V dnešnej modernej dobe si výstavba rodinného domu vyžaduje optimálny spôsob stavby z hľadiska ekonomického, technologického i ekologického. Nájsť riešenie bez kompromisov tak, aby spĺňalo všetky tieto kritériá, nie je jednoduché. Inovatívny konštrukčný systém Lindab Construline však prináša revolučný spôsob výstavby rodinných domov s prívlastkom nízkoenergetický.

REALIZÁCIE PLOCHÝCH STRIECH SYSTÉMAMI INDEX PROTHERMO A SOPRATHERM PIR

Spoločnosť Izomatech s.r.o., Žilina realizovala prostredníctvom verejného obstarávania sanáciu striech budovy Mestského úradu v Žiline systémom INDEX PROTHERMO. Je to systém, ktorý kombinuje kašírované tepelno-hydroizolačné PIR panely Thermobase a SBS modifikované asfaltové pásy.