SÚŤAŽ „NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2016“

Prvá stavebná sporiteľňa a. s., v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odborných časopisov V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o. zorganizovali 9. ročník súťaže o Najlepšie obnovený bytový dom. Cieľom tejto súťaže je poukázať na tých, ktorým záleží na kvalite svojho bývania a zároveň inšpirovať tých, ktorí sa chcú do komplexnej obnovy bytových domov pustiť v dohľadnom čase. Jednoznačnou motiváciou je úspora energií a vyšší komfort a kvalita bývania.

 

Aj tohto roku sa do súťaže mohli prihlásiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stavebné bytové družstvá a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., a v roku 2016 dokončili realizáciu aspoň jednej zo súčastí celkovej obnovy bytového domu. Ceny sa odovzdávali v rámci medzinárodného veľtrhu CONECO v Bratislave.

 

Kto sa mohol súťaže zúčastniť

Účastníkmi súťaže sa mohli stať všetky prihlásené spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB), stavebné bytové družstvá (SBD) a správcovia bytových domov, ktorí sú klientmi PSS, a. s., a splnia podmienky súťaže.

 

Vyhodnotenie

Súťaž vyhodnocovala odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z radov STU Bratislava a zástupcov vyhlasovateľov súťaže, a to do 10. 3. 2017. Odborná hodnotiaca komisia hodnotila pomer výšky investície k dosiahnutým projektovaným úsporám, na základe nasledovných kritérií:

a)   kvalita prác,

b)   kvalita použitých materiálov,

c)   lehota výstavby,

d)   dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou, na základe energetickej certifikácie,

e)   výsledné percento úspor energií po obnove.

 

Súťažiaci

Tento rok sa do súťaže prihlásilo celkovo 7 súťažiacich bytových domov. Všetky súťažiace bytové domy splnili podmienky a boli zaradené do hlasovania.

 

Vyhodnotenie splnenia podmienok a vyhlásenie víťazov súťaže prebehlo dňa 23. 3. 2017. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo v rámci stavebného veľtrhu CONECO 2017.

 

Zo súťažiacich boli ocenené tieto bytové domy:

1. miesto získal bytový dom č. 2 – cena od PSS, a.s.: symbolický šek v hodnote 1700,- EUR

Bytový dom na ulici Federátov 8 – 16, Prešov

 

nobd1

 

2. miesto získal bytový dom č. 4 – cena od PSS, a.s.: symbolický šek v hodnote 700,- EUR

Bytový dom na ulici Štúrovej 342/3, Hanušovce nad Topľou

 

nobd2

 

3. miesto získal bytový dom č. 6 – cena od PSS, a.s.: symbolický šek v hodnote 350,- EUR

Bytový dom na ulici Trenčianskej č. 78, Nová Dubnica

 

nobd3

 

Cenu Združenia pre podporu obnovy bytových domov získal bytový dom č. 5: multifunkčné zariadenie

Bytový dom na ulici Žitavskej 13 – 17, Senec

 

zdruzebie

 

Cenu V. O. Č. Slovakia s. r. o., ktoré je vydavateľom časopisu Správca bytových domov získal bytový dom č. 3: externý hardisk

Bytový dom Park Angelinum 17, 040 01 Košice


voc sutaz