NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2012

Hlasovanie pre NOBD-2017 bolo ukončené


Bytový dom č. 1

Bytový dom č. 1
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody s rádiovým odpočtom a prenosom dát na diaľku
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie + senzory, záložné zdroje, led žiarovky
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy
 • zateplenie spodnej časti domu - plášťa 2,5m vysokého sokla, zateplenie 10ks okien suterénu domu, oprava okapovej dlažby

 

 

Celkové náklady: 276 180, 00 €
Začatie prác: 2002
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: 47,26 %

Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1
Bytový dom č. 1

Bytový dom č. 2

Bytový dom č. 2
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 128 700, 00 €
Začatie prác: 2010
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: 66,90 %

Bytový dom č. 2
Bytový dom č. 2
Bytový dom č. 2
Bytový dom č. 2
Bytový dom č. 2
Bytový dom č. 2

Bytový dom č. 3

Bytový dom č. 3
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády

 

 

Celkové náklady: neuvedené €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: 30,00 %

Bytový dom č. 3
Bytový dom č. 3
Bytový dom č. 3
Bytový dom č. 3
Bytový dom č. 3

Bytový dom č. 4

Bytový dom č. 4
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 220 000, 00 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: 35,00 %

Bytový dom č. 4
Bytový dom č. 4
Bytový dom č. 4

Bytový dom č. 5

Bytový dom č. 5
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov

 

 

Celkové náklady: neuvedené €
Začatie prác: 2006
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 5
Bytový dom č. 5
Bytový dom č. 5
Bytový dom č. 5

Bytový dom č. 6

Bytový dom č. 6
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien

 

 

Celkové náklady: 253 650, 80 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: 46,97 %

Bytový dom č. 6
Bytový dom č. 6
Bytový dom č. 6
Bytový dom č. 6
Bytový dom č. 6

Bytový dom č. 7

Bytový dom č. 7
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 714 892, 38 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 53,00 %

Bytový dom č. 7
Bytový dom č. 7
Bytový dom č. 7
Bytový dom č. 7
Bytový dom č. 7
Bytový dom č. 7
Bytový dom č. 7

Bytový dom č. 8

Bytový dom č. 8
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 186 180, 14 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 8
Bytový dom č. 8
Bytový dom č. 8
Bytový dom č. 8
Bytový dom č. 8
Bytový dom č. 8
Bytový dom č. 8
Bytový dom č. 8
Bytový dom č. 8
Bytový dom č. 8

Bytový dom č. 9

Bytový dom č. 9
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy

 

 

Celkové náklady: 138 831, 86 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9
Bytový dom č. 9

Bytový dom č. 10

Bytový dom č. 10
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a montáž okien

 

 

Celkové náklady: 115 000, 00 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10
Bytový dom č. 10

Bytový dom č. 11

Bytový dom č. 11
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 1 500 000, 00 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 11
Bytový dom č. 11
Bytový dom č. 11
Bytový dom č. 11
Bytový dom č. 11
Bytový dom č. 11
Bytový dom č. 11
Bytový dom č. 11

Bytový dom č. 12

Bytový dom č. 12
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 330 968, 11 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 12
Bytový dom č. 12
Bytový dom č. 12
Bytový dom č. 12
Bytový dom č. 12

Bytový dom č. 13

Bytový dom č. 13
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb

 

 

Celkové náklady: 204 684, 47 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13
Bytový dom č. 13

Bytový dom č. 14

Bytový dom č. 14
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 305 698, 11 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 14
Bytový dom č. 14
Bytový dom č. 14
Bytový dom č. 14
Bytový dom č. 14
Bytový dom č. 14
Bytový dom č. 14
Bytový dom č. 14

Bytový dom č. 15

Bytový dom č. 15
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a montáž okien

 

 

Celkové náklady: 174 339, 76 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 15
Bytový dom č. 15

Bytový dom č. 16

Bytový dom č. 16
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 95 000, 00 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16
Bytový dom č. 16

Bytový dom č. 17

Bytový dom č. 17
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien

 

 

Celkové náklady: 431 351, 92 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 17
Bytový dom č. 17
Bytový dom č. 17
Bytový dom č. 17
Bytový dom č. 17
Bytový dom č. 17
Bytový dom č. 17
Bytový dom č. 17
Bytový dom č. 17

Bytový dom č. 18

Bytový dom č. 18
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 161 757, 55 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18
Bytový dom č. 18

Bytový dom č. 19

Bytový dom č. 19
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 270 000, 00 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19
Bytový dom č. 19

Bytový dom č. 20

Bytový dom č. 20
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 151 260, 19 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 20
Bytový dom č. 20
Bytový dom č. 20
Bytový dom č. 20
Bytový dom č. 20
Bytový dom č. 20
Bytový dom č. 20
Bytový dom č. 20
Bytový dom č. 20
Bytový dom č. 20

Bytový dom č. 21

Bytový dom č. 21
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien

 

 

Celkové náklady: 95 996, 43 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 21
Bytový dom č. 21
Bytový dom č. 21
Bytový dom č. 21
Bytový dom č. 21
Bytový dom č. 21
Bytový dom č. 21
Bytový dom č. 21
Bytový dom č. 21

Bytový dom č. 22

Bytový dom č. 22
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • neuvedené

 

 

Celkové náklady: neuvedené €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 22
Bytový dom č. 22
Bytový dom č. 22
Bytový dom č. 22
Bytový dom č. 22
Bytový dom č. 22

Bytový dom č. 23

Bytový dom č. 23
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • neuvedené

 

 

Celkové náklady: neuvedené €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2012
Predpokladaná úspora energie: neuvedené %

Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23
Bytový dom č. 23