NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2013

Hlasovanie pre NOBD-2017 bolo ukončené


Bytový dom č. 1 (2013)

Bytový dom č. 1 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov

 

 

Celkové náklady: 543 873, 28 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 59,29 %

Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)
Bytový dom č. 1 (2013)

Bytový dom č. 2 (2013)

Bytový dom č. 2 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 800 000, 00 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 52 %

Bytový dom č. 2 (2013)
Bytový dom č. 2 (2013)
Bytový dom č. 2 (2013)
Bytový dom č. 2 (2013)
Bytový dom č. 2 (2013)
Bytový dom č. 2 (2013)
Bytový dom č. 2 (2013)
Bytový dom č. 2 (2013)
Bytový dom č. 2 (2013)
Bytový dom č. 2 (2013)

Bytový dom č. 3 (2013)

Bytový dom č. 3 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 421 908, 00 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 59 %

Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)
Bytový dom č. 3 (2013)

Bytový dom č. 4 (2013)

Bytový dom č. 4 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 466 685, 00 €
Začatie prác: 2012
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 43,63 %

Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)
Bytový dom č. 4 (2013)

Bytový dom č. 5 (2013)

Bytový dom č. 5 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 380 000, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 40,78 %

Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)
Bytový dom č. 5 (2013)

Bytový dom č. 6 (2013)

Bytový dom č. 6 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 90 850, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 64,5 %

Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)
Bytový dom č. 6 (2013)

Bytový dom č. 7 (2013)

Bytový dom č. 7 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 120 000, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 75 %

Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)
Bytový dom č. 7 (2013)

Bytový dom č. 8 (2013)

Bytový dom č. 8 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 160 000, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 25 %

Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)
Bytový dom č. 8 (2013)

Bytový dom č. 9 (2013)

Bytový dom č. 9 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí

 

 

Celkové náklady: 20 000, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 30 %

Bytový dom č. 9 (2013)
Bytový dom č. 9 (2013)
Bytový dom č. 9 (2013)
Bytový dom č. 9 (2013)
Bytový dom č. 9 (2013)
Bytový dom č. 9 (2013)
Bytový dom č. 9 (2013)
Bytový dom č. 9 (2013)
Bytový dom č. 9 (2013)
Bytový dom č. 9 (2013)

Bytový dom č. 10 (2013)

Bytový dom č. 10 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 564 972, 87 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 44 %

Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)
Bytový dom č. 10 (2013)

Bytový dom č. 11 (2013)

Bytový dom č. 11 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • modernizácia vykurovacieho systému
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí

 

 

Celkové náklady: 120 000, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 30 %

Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)
Bytový dom č. 11 (2013)

Bytový dom č. 12 (2013)

Bytový dom č. 12 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • domové vstupy

 

 

Celkové náklady: 430 000, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie:  %

Bytový dom č. 12 (2013)
Bytový dom č. 12 (2013)
Bytový dom č. 12 (2013)
Bytový dom č. 12 (2013)

Bytový dom č. 13 (2013)

Bytový dom č. 13 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 30 000, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 55 %

Bytový dom č. 13 (2013)
Bytový dom č. 13 (2013)
Bytový dom č. 13 (2013)
Bytový dom č. 13 (2013)
Bytový dom č. 13 (2013)
Bytový dom č. 13 (2013)
Bytový dom č. 13 (2013)
Bytový dom č. 13 (2013)

Bytový dom č. 14 (2013)

Bytový dom č. 14 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systémových porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 229 348, 10 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 32 %


Bytový dom č. 15 (2013)

Bytový dom č. 15 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • výmena a montáž okien

 

 

Celkové náklady: 190 751, 17 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 35 %

Bytový dom č. 15 (2013)
Bytový dom č. 15 (2013)
Bytový dom č. 15 (2013)

Bytový dom č. 16 (2013)

Bytový dom č. 16 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 390 000, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 60 %

Bytový dom č. 16 (2013)
Bytový dom č. 16 (2013)
Bytový dom č. 16 (2013)
Bytový dom č. 16 (2013)
Bytový dom č. 16 (2013)

Bytový dom č. 17 (2013)

Bytový dom č. 17 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • rekonštrukcia a obnova výťahov - nový výťah
 • výmena a montáž okien

 

 

Celkové náklady: 785 050, 68 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 50 %

Bytový dom č. 17 (2013)
Bytový dom č. 17 (2013)
Bytový dom č. 17 (2013)
Bytový dom č. 17 (2013)

Bytový dom č. 18 (2013)

Bytový dom č. 18 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 258 365, 39 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 44 %

Bytový dom č. 18 (2013)
Bytový dom č. 18 (2013)
Bytový dom č. 18 (2013)
Bytový dom č. 18 (2013)

Bytový dom č. 19 (2013)

Bytový dom č. 19 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 168 199, 78 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie:  %

Bytový dom č. 19 (2013)
Bytový dom č. 19 (2013)
Bytový dom č. 19 (2013)

Bytový dom č. 20 (2013)

Bytový dom č. 20 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 131 220, 00 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 49 %

Bytový dom č. 20 (2013)
Bytový dom č. 20 (2013)
Bytový dom č. 20 (2013)
Bytový dom č. 20 (2013)
Bytový dom č. 20 (2013)
Bytový dom č. 20 (2013)

Bytový dom č. 21 (2013)

Bytový dom č. 21 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 99 598, 50 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie:  %

Bytový dom č. 21 (2013)
Bytový dom č. 21 (2013)
Bytový dom č. 21 (2013)
Bytový dom č. 21 (2013)
Bytový dom č. 21 (2013)

Bytový dom č. 22 (2013)

Bytový dom č. 22 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 179 081, 72 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 45 %

Bytový dom č. 22 (2013)

Bytový dom č. 23 (2013)

Bytový dom č. 23 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 199 899, 85 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 48,90 %

Bytový dom č. 23 (2013)
Bytový dom č. 23 (2013)
Bytový dom č. 23 (2013)
Bytový dom č. 23 (2013)
Bytový dom č. 23 (2013)

Bytový dom č. 24 (2013)

Bytový dom č. 24 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien

 

 

Celkové náklady: 278 801, 29 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 14 %

Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)
Bytový dom č. 24 (2013)

Bytový dom č. 25 (2013)

Bytový dom č. 25 (2013)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžíí
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • domové vstupy
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 391 383, 88 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2013
Predpokladaná úspora energie: 50 %

Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)
Bytový dom č. 25 (2013)

SÚŤAŽ „NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2013“

Prvá stavebná sporiteľňa a. s., v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a vydavateľstvom odborných časopisov V.O.Č. SLOVAKIA zorganizovali 6. ročník súťaže o Najlepšie obnovený bytový dom. Cieľom tejto súťaže je poukázať na tých, ktorým záleží na kvalite svojho bývania a zároveň inšpirovať tých, ktorí sa chcú do komplexnej obnovy bytových domov pustiť v dohľadnom čase. Jednoznačnou motiváciou je úspora energií a vyšší komfort a kvalita bývania.

NA CONECU OCENILI „NAJLEPŠIE OBNOVENÉ BYTOVÉ DOMY“ ZA ROK 2013

Súťaž „Najlepšie obnovený bytový dom 2013“ už pozná svojich víťazov. 25 bytových domov po celom Slovensku súťažilo o stupne tých najlepších.

 

Podobné odporúčané články: