NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2014

Hlasovanie pre NOBD-2017 bolo ukončené


Bytový dom č. 1 (2014)

Bytový dom č. 1 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)
 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Domové vstupy
 • Výmena a montáž okien
 • Zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 655000 €
Začatie prác:2009
Ukončenie prác:2014
Predpokladaná úspora energie:48 %Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)
Bytový dom č. 1 (2014)

Bytový dom č. 2 (2014)

Bytový dom č. 2 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)
 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
   - plyn
   - kanalizácia
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 361 570, 38 €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: 44,4 %Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)
Bytový dom č. 2 (2014)

Bytový dom č. 3 (2014)

Bytový dom č. 3 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
  - plyn
  - kanalizácia
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 170 000,- €
Začatie prác: 2005
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: 28,5 %Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)
Bytový dom č. 3 (2014)

Bytový dom č. 4 (2014)

Bytový dom č. 4 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)
 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 178 910,- €
Začatie prác: 2014
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: 38 %Bytový dom č. 4 (2014)
Bytový dom č. 4 (2014)
Bytový dom č. 4 (2014)

Bytový dom č. 5 (2014)

Bytový dom č. 5 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • výmena a montáž okien

 

Celkové náklady: 129 662, 40 €
Začatie prác: 2014
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: 67,89 %Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)
Bytový dom č. 5 (2014)

Bytový dom č. 6 (2014)

Bytový dom č. 6 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
  - plyn
  - kanalizácia
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 320 000,- €
Začatie prác:2013
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: 39,7 %Bytový dom č. 6 (2014)
Bytový dom č. 6 (2014)
Bytový dom č. 6 (2014)
Bytový dom č. 6 (2014)
Bytový dom č. 6 (2014)
Bytový dom č. 6 (2014)
Bytový dom č. 6 (2014)
Bytový dom č. 6 (2014)
Bytový dom č. 6 (2014)

Bytový dom č. 7 (2014)

Bytový dom č. 7 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 350 540, 04 €
Začatie prác:2014
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: 40 %Bytový dom č. 7 (2014)
Bytový dom č. 7 (2014)

Bytový dom č. 8 (2014)

Bytový dom č. 8 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)
 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • inštalácia termostatických ventilov
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 311 048, 57 €
Začatie prác:2014
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: 40 %Bytový dom č. 8 (2014)
Bytový dom č. 8 (2014)

Bytový dom č. 9 (2014)

Bytový dom č. 9 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 154 923, 85 €
Začatie prác:2014
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)
Bytový dom č. 9 (2014)

Bytový dom č. 10 (2014)

Bytový dom č. 10 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)
 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
  - plyn
  - kanalizácia
 • domové vstupy
 

Celkové náklady: 250 000,- €
Začatie prác:2014
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: Bytový dom č. 10 (2014)
Bytový dom č. 10 (2014)
Bytový dom č. 10 (2014)
Bytový dom č. 10 (2014)

Bytový dom č. 11 (2014)

Bytový dom č. 11 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • inštalácia termostatických ventilov
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
  - plyn
  - kanalizácia
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 
Začatie prác:2010
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: Bytový dom č. 11 (2014)
Bytový dom č. 11 (2014)
Bytový dom č. 11 (2014)
Bytový dom č. 11 (2014)

Bytový dom č. 12 (2014)

Bytový dom č. 12 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia strechy

 

 

Celkové náklady: 315 000,- €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: Bytový dom č. 12 (2014)
Bytový dom č. 12 (2014)
Bytový dom č. 12 (2014)
Bytový dom č. 12 (2014)
Bytový dom č. 12 (2014)

Bytový dom č. 13 (2014)

Bytový dom č. 13 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • inštalácia termostatických ventilov
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
  - plyn
  - kanalizácia
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 230 000,- €
Začatie prác:
Ukončenie prác: 
Predpokladaná úspora energie: 35 %Bytový dom č. 13 (2014)
Bytový dom č. 13 (2014)
Bytový dom č. 13 (2014)

Bytový dom č. 14 (2014)

Bytový dom č. 14 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • inštalácia termostatických ventilov
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
  - plyn
  - kanalizácia
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 359 000, 87 €
Začatie prác:
Ukončenie prác: 
Predpokladaná úspora energie: 35 %Bytový dom č. 14 (2014)
Bytový dom č. 14 (2014)
Bytový dom č. 14 (2014)

Bytový dom č. 15 (2014)

Bytový dom č. 15 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • rekonštrukcia balkónov a lodžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
  - plyn
  - kanalizácia
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 330 468, 29 €
Začatie prác:2013
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: 57,8 %Bytový dom č. 15 (2014)
Bytový dom č. 15 (2014)
Bytový dom č. 15 (2014)
Bytový dom č. 15 (2014)
Bytový dom č. 15 (2014)
Bytový dom č. 15 (2014)
Bytový dom č. 15 (2014)
Bytový dom č. 15 (2014)
Bytový dom č. 15 (2014)

Bytový dom č. 16 (2014)

Bytový dom č. 16 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády

 

 

Celkové náklady: 30 732,- €
Začatie prác:2014
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: Bytový dom č. 16 (2014)
Bytový dom č. 16 (2014)
Bytový dom č. 16 (2014)
Bytový dom č. 16 (2014)
Bytový dom č. 16 (2014)

Bytový dom č. 17 (2014)

Bytový dom č. 17 (2014)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
  - plyn
  - kanalizácia
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 300 000,-  €
Začatie prác: 2010
Ukončenie prác: 2014
Predpokladaná úspora energie: Bytový dom č. 17 (2014)
Bytový dom č. 17 (2014)

SÚŤAŽ NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2014 UŽ POZNÁ SVOJICH VÍŤAZOV

Na medzinárodnom veľtrhu CONECO udelili ocenenia v súťaži Najlepšie obnovený bytový dom 2014. V tomto ročníku sa o priazeň odbornej poroty, ale aj hlasujúcej verejnosti uchádzalo 17 bytových domov z rôznych kútov Slovenska.