NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2015

Hlasovanie pre NOBD-2017 bolo ukončené


Bytový dom č. 1 (2015)

Bytový dom č. 1 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 594 000,-  €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: 23 %Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)
Bytový dom č. 1 (2015)

Bytový dom č. 2 (2015)

Bytový dom č. 2 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 203 604,88  €
Začatie prác: 2015
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: 58 %Bytový dom č. 2 (2015)
Bytový dom č. 2 (2015)
Bytový dom č. 2 (2015)
Bytový dom č. 2 (2015)
Bytový dom č. 2 (2015)
Bytový dom č. 2 (2015)
Bytový dom č. 2 (2015)
Bytový dom č. 2 (2015)
Bytový dom č. 2 (2015)

Bytový dom č. 3 (2015)

Bytový dom č. 3 (2015)
Bytový dom č. 3 (2015)
Bytový dom č. 3 (2015)
Bytový dom č. 3 (2015)
Bytový dom č. 3 (2015)
Bytový dom č. 3 (2015)
Bytový dom č. 3 (2015)
Bytový dom č. 3 (2015)
Bytový dom č. 3 (2015)
Bytový dom č. 3 (2015)

Bytový dom č. 4 (2015)

Bytový dom č. 4 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 167 700,-  €
Začatie prác: 2006
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: 34,4 %Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)
Bytový dom č. 4 (2015)

Bytový dom č. 5 (2015)

Bytový dom č. 5 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 985 000,-  €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: 46 %Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)
Bytový dom č. 5 (2015)

Bytový dom č. 6 (2015)

Bytový dom č. 6 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 174 436,34  €
Začatie prác: 2014
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: 56,96 %Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)
Bytový dom č. 6 (2015)

Bytový dom č. 7 (2015)

Bytový dom č. 7 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • rekonštrukcia spoločných vnútorných priestorov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 61 342,62  €
Začatie prác: 2015
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie:  %Bytový dom č. 7 (2015)
Bytový dom č. 7 (2015)
Bytový dom č. 7 (2015)
Bytový dom č. 7 (2015)
Bytový dom č. 7 (2015)
Bytový dom č. 7 (2015)
Bytový dom č. 7 (2015)
Bytový dom č. 7 (2015)

Bytový dom č. 8 (2015)

Bytový dom č. 8 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 184 000,-  €
Začatie prác: 2014
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: 29,1 kWh (m2.a)Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)
Bytový dom č. 8 (2015)

Bytový dom č. 9 (2015)

Bytový dom č. 9 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 83 000,-  €
Začatie prác: 2014
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie:  %Bytový dom č. 9 (2015)
Bytový dom č. 9 (2015)
Bytový dom č. 9 (2015)
Bytový dom č. 9 (2015)

Bytový dom č. 10 (2015)

Bytový dom č. 10 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 281 944,55  €
Začatie prác: 2014
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: 52,8 %Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)
Bytový dom č. 10 (2015)

Bytový dom č. 11 (2015)

Bytový dom č. 11 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií - prístavba nových predsadených lodžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 94 799,48  €
Začatie prác: 2015
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie:  %Bytový dom č. 11 (2015)
Bytový dom č. 11 (2015)

Bytový dom č. 12 (2015)

Bytový dom č. 12 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 259 000,-  €
Začatie prác: 2015
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: 48,09 %Bytový dom č. 12 (2015)
Bytový dom č. 12 (2015)
Bytový dom č. 12 (2015)
Bytový dom č. 12 (2015)
Bytový dom č. 12 (2015)

Bytový dom č. 13 (2015)

Bytový dom č. 13 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 205 000,-  €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: 40 %Bytový dom č. 13 (2015)
Bytový dom č. 13 (2015)
Bytový dom č. 13 (2015)
Bytový dom č. 13 (2015)

Bytový dom č. 14 (2015)

Bytový dom č. 14 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému - tepelné čerpadlá vzduch/voda
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií a zasklenie
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov vrátane vzduchotechniky
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy a kamerový systém
 • výmena a montáž okien s trojsklom
 • zateplenie a izolácia striech
 • systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou
 • fotovoltaické zariadenia
 • solárne tepelné zariadenia
 • protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)

 

 

Celkové náklady: 846 367,-  €
Začatie prác: 2015
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: viac ako 74,80 %Bytový dom č. 14 (2015)
Bytový dom č. 14 (2015)
Bytový dom č. 14 (2015)
Bytový dom č. 14 (2015)
Bytový dom č. 14 (2015)
Bytový dom č. 14 (2015)
Bytový dom č. 14 (2015)
Bytový dom č. 14 (2015)
Bytový dom č. 14 (2015)
Bytový dom č. 14 (2015)

Bytový dom č. 15 (2015)

Bytový dom č. 15 (2015)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech

 

 

Celkové náklady: 283 333,-  €
Začatie prác: 2015
Ukončenie prác: 2015
Predpokladaná úspora energie: viac ako 40 %Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)
Bytový dom č. 15 (2015)

NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2015 JE V BRATISLAVE

Súťaž Najlepšie obnovený bytový dom 2015 už pozná svojich víťazov. Ocenenia odovzdali na medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA. V tomto ročníku sa o priazeň odbornej poroty, ale aj hlasujúcej verejnosti, uchádzalo 15 bytových domov z celého Slovenska.