NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2016

Hlasovanie pre NOBD-2017 bolo ukončené


Bytový dom č. 1 (2016)

Bytový dom č. 1 (2016)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému - tepelné čerpadlá vzduch/voda
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií a zasklenie
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov vrátane vzduchotechniky
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy a kamerový systém
 • výmena a montáž okien s trojsklom
 • zateplenie a izolácia striech
 • systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou
 • fotovoltaické zariadenia
 • solárne tepelné zariadenia
 • protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)

 

 

Celkové náklady: 122 735,92  €
Začatie prác: 2016
Ukončenie prác: 2016
Predpokladaná úspora energie: viac ako 66,00 kw/m2Bytový dom č. 1 (2016)
Bytový dom č. 1 (2016)
Bytový dom č. 1 (2016)
Bytový dom č. 1 (2016)
Bytový dom č. 1 (2016)
Bytový dom č. 1 (2016)
Bytový dom č. 1 (2016)
Bytový dom č. 1 (2016)
Bytový dom č. 1 (2016)

Bytový dom č. 2 (2016)

Bytový dom č. 2 (2016)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému - tepelné čerpadlá vzduch/voda
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií a zasklenie
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech
 • systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou
 • fotovoltaické zariadenia
 • solárne tepelné zariadenia
 • protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)

 

 

Celkové náklady: 696 315,55  €
Začatie prác: 2006
Ukončenie prác: 2016
Predpokladaná úspora energie: viac ako 51,65 %Bytový dom č. 2 (2016)
Bytový dom č. 2 (2016)
Bytový dom č. 2 (2016)
Bytový dom č. 2 (2016)
Bytový dom č. 2 (2016)
Bytový dom č. 2 (2016)
Bytový dom č. 2 (2016)
Bytový dom č. 2 (2016)
Bytový dom č. 2 (2016)

Bytový dom č. 3 (2016)

Bytový dom č. 3 (2016)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému - tepelné čerpadlá vzduch/voda
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií a zasklenie
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech
 • systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou
 • fotovoltaické zariadenia
 • solárne tepelné zariadenia
 • protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)

 

 

Celkové náklady: 400 000,-  €
Začatie prác: 2014
Ukončenie prác: 2016
Predpokladaná úspora energie: viac ako 50,20 %Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)
Bytový dom č. 3 (2016)

Bytový dom č. 4 (2016)

Bytový dom č. 4 (2016)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému - vybudovanie kompaktnej odovzdávacej stanice tepla
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií a zasklenie
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech
 • systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou
 • fotovoltaické zariadenia
 • solárne tepelné zariadenia
 • protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)

 

 

Celkové náklady: 307 987,14  €
Začatie prác: 2013
Ukončenie prác: 2016
Predpokladaná úspora energie: viac ako 69,72 %Bytový dom č. 4 (2016)
Bytový dom č. 4 (2016)
Bytový dom č. 4 (2016)
Bytový dom č. 4 (2016)
Bytový dom č. 4 (2016)
Bytový dom č. 4 (2016)
Bytový dom č. 4 (2016)
Bytový dom č. 4 (2016)

Bytový dom č. 5 (2016)

Bytový dom č. 5 (2016)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému - tepelné čerpadlá vzduch/voda
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií a zasklenie
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • iná modernizácia
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech
 • systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou
 • fotovoltaické zariadenia
 • solárne tepelné zariadenia
 • protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)

 

 

Celkové náklady: 225 999,69  €
Začatie prác: 2016
Ukončenie prác: 2016
Predpokladaná úspora energie: viac ako 60,00 %Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)
Bytový dom č. 5 (2016)

Bytový dom č. 6 (2016)

Bytový dom č. 6 (2016)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému - tepelné čerpadlá vzduch/voda
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií a zasklenie
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech
 • systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou
 • fotovoltaické zariadenia
 • solárne tepelné zariadenia
 • protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)

 

 

Celkové náklady: 526 839,16  €
Začatie prác: 2016
Ukončenie prác: 2016
Predpokladaná úspora energie: viac ako 57,10 %Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)
Bytový dom č. 6 (2016)

Bytový dom č. 7 (2016)

Bytový dom č. 7 (2016)
  Obnovovaná časť bytového domu:
(prevedené práce)

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému - tepelné čerpadlá vzduch/voda
 • inštalácia termostatických ventilov
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonšrukcia balkónov a lódžií a zasklenie
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • rekonštrukcia a obnova výťahov
 • domové vstupy
 • výmena a montáž okien
 • zateplenie a izolácia striech
 • systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou
 • fotovoltaické zariadenia
 • solárne tepelné zariadenia
 • protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)

 

 

Celkové náklady: 210 000,-  €
Začatie prác: 2008
Ukončenie prác: 2016
Predpokladaná úspora energie: viac ako 24,20 %Bytový dom č. 7 (2016)
Bytový dom č. 7 (2016)
Bytový dom č. 7 (2016)
Bytový dom č. 7 (2016)
Bytový dom č. 7 (2016)
Bytový dom č. 7 (2016)
Bytový dom č. 7 (2016)
Bytový dom č. 7 (2016)
Bytový dom č. 7 (2016)

PREDSTAVUJEME VÁM TOHOROČNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE NAJLEPŠIE OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM 2016

Čitatelia časopisu Správca bytových domov majú možnosť už niekoľko rokov sledovať súťaž o „Najlepšie obnovený bytový dom“, ktorú organizujú vyhlasovatelia súťaže: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len PSS, a. s.), V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o., vydavateľstvo odborných časopisov, časopis „Správca bytových domov“ a Združenie pre podporu obnovy bytových domov, ktoré je zároveň odborným a organizačným garantom súťaže. V nasledujúcich riadkoch prinášame tohoročné podmienky súťaže.