Tepelno - izolačný systém pre Váš bytový dom - Jubizol fasáda

O zatepľovacích systémoch sme už popísali v našom časopise nemálo článkov. Správcovia bytových domov vedú mnohé diskusie o tom, ktorý systém je najlepší, najlacnejší či snáď aj najkvalitnejší. Ponúk je mnoho a spleť informácií človeka často namiesto správneho usmernenia dezorientuje. Všetci ale vieme, že dokonalá fasáda predstavuje viac ako len tepelnú izoláciu a estetické stvárnenie. Významnú úlohu má aj značná úspora nákladov na vykurovanie, ale aj cena. V nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame zhrnutie vlastností fasádneho systému JUBIZOL. Pri neustále narastajúcich cenách naftových derivátov teraz väčšina užívateľov bytových domov hľadá také riešenie fasády, ktoré by výrazne znížilo aj náklady na vykurovanie ale bolo aj cenovo prístupné. Medzi rôznymi systémami tepelnej ochrany fasády sú u nás najpoužívanejšie kontaktné fasády na vonkajšej strane objektu, medzi ktoré patrí aj celý tepelnoizolačný systém Jubizol Fasáda.

Aké možnosti ponúka tento fasádny systém z hľadiska izolácie?

Už pri izolačnom obklade si môžete vybrať medzi polystyrénom a minerálnou vlnou, ktoré majú rovnocenné izolačné vlastnosti. Podľa štatistických údajov sa v posledných rokoch v Európe pri realizácii kontaktných fasádnych systémov používa vo viac ako 85% izolačný obklad na báze polystyrénu. Pri rodinných domoch je to ešte viac a minerálna vlna prevláda hlavne pri vyšších objektoch. Na úsporu nákladov na vykurovanie má vplyv hlavne hrúbka tepelnej izolácie. Platná slovenská STN 73 0540 požaduje, aby súčiniteľ prechodu tepla U vonkajšej steny bol pri nových budovách najviac 0,32 W/(m2.K) a pri obnovovaných budovách 0,46 W/(m2.K).

 

Aké druhy omietok ponúka JUBIZOL SYSTÉM?

Aj keď príde rad na záverečnú omietku až na konci, každý kto uvažuje o fasáde sa najskôr rozhoduje o jej druhu a farebnom odtieni. Neslobodno však zanedbať podstatnú otázku:

Akú omietku si vyberieme?

JUBIZOL ponúka:

  • minerálne omietky - sú v porovnaní s inými (akrylátovými, silikátovými, silikónovými) o niečo lacnejšie, ale dodávajú sa len v bielom odtieni. Vhodnejšie sú na domy so širokými rímsami a menej dažďu vystaveným fasádam.

  • silikónové omietky – predstavujú najvyššiu cenovú kategóriu. Zo všetkých omietok sú najviac vodoodpudivé, preto sú najvhodnejšie na vysoké a architektonicky náročné objekty.

  • silikátové omietky - rovnako ako silikónové umožňujú veľký výber farebných odtieňov

  • akrylátové omietky - ponúkajú najväčšiu možnosť výberu

 

Aké majú silikátové omietky vlastnosti?

Nanášanie silikátových omietok si zase vyžaduje náročnejšie poveternostné podmienky ako nanášanie akrylátových.

Chemické zloženie silikátových omietok je totiž podobné minerálnym, na oboch pri nanášaní v chladnom a vlhkom počasí sa môžu prejaviť neestetické fľaky. Toto môžeme vyriešiť, ak fasádu premaľujeme s JUB egalizačnou farbou Revitalcolor AG. Veľká vodoodpudivosť, vyhovujúca paropriepustnosť, najväčší výber farebných odtieňov, najmenej prísne požiadavky na nanášanie - to všetko stavia akrylátové omietky na prvé miesto pri úprave fasád bytových domov.

 

Aké omietky sa používajú pri obnove fasády?

Môžete si zvoliť aj štruktúru omietky - tá môže byť hladená, škrabaná (ryhovaná), striekaná alebo valčekovaná - celkovo si môžete vybrať z viac ako 3 000 rôznych kombinácií. O výbere sa odporučíme poradiť s odborníkmi v našich poradenských centrách, ktorí Vám radi zodpovedia na Vaše všetky otázky. Je najlepšie, keď realizáciu prenecháte odborníkom. Pri dodržaní technologických postupov, odbornej realizácii celého systému Jubizol Fasáda JUB zaručuje dlhú životnosť vašej fasády a lacnú údržbu, na základe kvality svojich výrobkov poskytuje aj desaťročnú záruku. V našom poradenskom centrevám neporadíme len o realizácii fasády, ktorá vám prinesie nižšie náklady na stavbu z titulu tenších obvodových stien a menších vykurovacích telies ako aj do 40% úspory na nákladoch na vykurovanie, ale si s vami dohodneme aj obhliadku vášho objektu a na základe fotografií vám vyhotovíme aj farebnú štúdiu. Môžeme vám pomôcť aj pri výbere zhotoviteľa zateplenia, skontaktujeme vás s ním a vykonáme dozor nad realizáciou. Pri skúsenostiach odborníkov z JUBu a ich zárukena dosiahnutie vysokej kvality vám Jubizol Fasáda určite umožní farebnú pohodu bývania. S prípadnými otázkami sa obráťte na obchodno-technické oddelenia JUB a.s. na telefónnych linkách 02/43 63 17 61, 043/324 96 53 alebo 055/678 08 61. Informácie o fasádnych farbách nájdete aj na stránke www.jub.sk .