V Kežmarku pribudol aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni priestor pre bezpečné hry a relax

Kontakt:Bajkalská 30, P.O.Box 48,
829 48, Bratislava 25
Centrum telefonických služieb
pre klientov:
02/58 55 58 55
Web: www.pss.sk

Mesto Kežmarok využilo prostriedky z grantového programu Prvej stavebnej sporiteľne na revitalizáciu verejného priestranstva v lokalite Záhradnej ulice. Obyvatelia sídliska teraz majú k dispozícii bezpečný relaxačný priestor a obnovené detské ihrisko.
 

„Hoci sídlisko na Záhradnej ulici netrpí nedostatkom zelene, ako lokalita hraničiaca s rušnými dopravnými tepnami doteraz nevedelo poskytnúť svojim najmenším obyvateľom bezpečný priestor pre hry,“ konštatuje Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok. „Privítali sme preto príležitosť zapojiť sa so svojim projektom na revitalizáciu tohto vnútrobloku do grantového programu PSS, a. s., ktorý finančne podporuje práve takéto zámery. Som veľmi rád, že sme uspeli a v mene Kežmarčanov Prvej stavebnej sporiteľni úprimne ďakujem,“ dodáva primátor.

 

grant ke


Prvá stavebná sporiteľňa prispela na projekt sumou 3 000 eur, čo činí 63 % z rozpočtových nákladov. Tie dosiahli celkovo 4 772,40 eur. Revitalizácia neupravených zelených plôch zahŕňala úpravu pozemku, osadenie nových prvkov pre hry detí a osadenie lavičiek pre oddych rodičov či starých rodičov, ktorí na deti dohliadajú. Odovzdanie multifunkčného ihriska do užívania sa uskutočnilo 26. októbra 2017 za účasti primátora mesta Kežmarok Jána Ferenčáka a predsedu predstavenstva PSS, a. s., Imricha Béreša.


Realizáciou tohto projektu Kežmarčania získali bezpečný exteriérový priestor pre hry detí a relax, ktorý na rozdiel od existujúcich športovísk pre športové kluby a profesionálov môže bez obmedzení využívať aj široká verejnosť.

 

grant j


„Plnohodnotné bývanie má občanom poskytnúť nielen strechu nad hlavou, ale i kvalitné a bezpečné exteriérové plochy určené na relax a voľnočasové aktivity. S týmto presvedčením sme pred dvoma rokmi spustili náš grantový program a som veľmi rád, že sa náš zámer zlepšiť bývanie na Slovensku s každým zrealizovaným projektom premieňa na skutočnosť,“
hovorí Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS, a. s.