VLAJKOVÉ ASFALTOVANÉ PÁSY PRE PLOCHÉ STRECHY BYTOVÝCH DOMOV

Na zastrešenie nových objektov aj rekonštrukciu plochých striech bytových domov, kancelárskych i priemyselných budov sa využívajú modifikované asfaltované pásy a ich systémové riešenia. Aj v tejto oblasti sa v súčasnosti dostávajú k slovu inovácie. Jednou z nich sú vlajkové pásy.

 

 

elastobit

Plochá strecha bytového domu v Petržalke obnovená asfaltovými pásmi Elastobit GG 40 Speed Profile SBS (Icopal)

 

Na základe dlhoročných skúseností vyvinula spoločnosť Icopal nové portfólio vlajkových asfaltovaných pásov radu Elastobit Speed Profile s vylepšenými parametrami a so špeciálnym brandingom. Ide o asfaltované pásy modifikované SBS kaučukom, ktorých hlavným znakom je spodný povrch pásu s hrebeňovým profilom. Medzi ne patria inovované pásy Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS a Elastobit PV TOP 42 Speed Profile® SBS. Okrem nich v portfóliu nájdete aj ďalšie spodné podkladné asfaltované pásy a vrchné pásy s keramickým, hydrofobizovaným minerálnym posypom na vrchnej strane.

 

asfaltovy pas

Vlajkové asfaltované pásy z radu Elastobit Speed Profile

 

Inovované a ekologickejšie

Väčšia kvalita, bezpečnosť pri natavovaní, úspora času, plynu, celková úspora peňazí aj väčšia ekologickosť. To všetko sú benefity vlajkových asfaltovaných pásov z radu Elastobit Speed Profile. Pre užívateľa je pritom rozhodujúce, že oproti klasickým asfaltovaným pásom majú vlajkové Elastobity omnoho lepšie vlastnosti za nezmenenú cenu a umožňujú neporovnateľne kvalitnejšie spojenie pásu s podkladom. U vlajkových asfaltovaných pásov so špeciálnym brandingom výrobca deklaruje, že hlavné sledované parametre pásov (hrúbka pásu, hmotnosť nosnej vložky, pevnosť v ťahu a ohybnosť pri nízkej teplote) majú toleranciu len do plusových hodnôt. Celý výrobný proces vlajkových asfaltovaných pásov zároveň prebieha pod prísnym dohľadom. Vlajkové pásy majú vyššiu vodotesnosť a odolnosť proti starnutiu. Plocha spodnej strany pásu so špecifickým hrebeňovým profilom je až o 40 % väčšia ako klasický hladký povrch štandardných asfaltovaných pásov. Vďaka tomu je roztavenie asfaltovej hmoty modifikovanej SBS kaučukom rýchlejšie a efektívnejšie po celej šírke pásu. Hrebeňový profil veľmi rýchlo rozloží teplo a dochádza k rýchlejšiemu roztaveniu, čo v konečnom dôsledku zrýchli spojenie pásu s podkladom až o 30 %.

 

plocha

Plocha spodnej strany inovovaného pásu je až o 40 % väčšia ako klasický hladký povrch štandardných asfaltovaných pásov

 

Šetria peniaze investora

Výsledkom je rýchlejšia aplikácia asfaltovaných pásov s nižšou spotrebou plynu. Tieto benefity v konečnom dôsledku šetria peniaze investora. Pri natavovaní pásov Speed Profile® SBS je nižšia spotreba plynu až o 25 % v porovnaní s pásmi s klasickým hladkým povrchom. Počas aplikačných prác na streche sa zároveň zvyšuje protipožiarna bezpečnosť. A to vďaka použitiu otvoreného plameňa s menšou intenzitou a vďaka výrazne menšej spotrebe tepla pri natavovaní.

 

profil

Spodný povrch asfaltovaného pásu má hrebeňový profil (Icopal)

 

Vlajkové asfaltované pásy sú zároveň ekologickejšie, pri samotnej aplikácii vzniká o 25 % menej emisií. Spomedzi mnohých systémov sa najčastejšie realizuje dvojvrstvový hydroizolačný systém. Ide o spodný vlajkový modifikovaný asfaltovaný pás s názvom Elastobit GG 40 Speed Profile® SBS. Naň sa natavuje vrchný vlajkový modifikovaný asfaltovaný pás Elastobit PV TOP 42 Speed Profile® SBS. Na túto skladbu poskytuje spoločnosť Icopal záruku 14 rokov. V prípade, že sa na záver obnovy použije aj strieborný reflexný náter Silver Primer® Speed SBS, záruka sa predĺži o dva roky. Spoločnosť Icopal dodáva hydroizolačné systémy pre rôzne spôsoby aplikácie, vhodné na riešenie zastrešenia nových objektov, ale aj pri rekonštrukciách plochých striech. Na plochú strechu z niektorého z odporúčaných hydroizolačných systémov dáva spoločnosť Icopal investorom atraktívnu záruku v rámci Osobnej záruky kvality. Podmienkou je registrácia v internetovej databáze na stránke www.zaruky.icopal.sk. A to do 45 dní od nákupu výrobkov. Získanie predĺženej záruky podmieňuje aj správna aplikácia kompaktného systému hydroizolácie na plochú strechu vyškolenou realizačnou firmou.

 

Viac na: www.icopal.sk