VÝNIMOČNÁ OBNOVA

Kúpeľný dom SINA v Trenčianskych Tepliciach obnovil E-RAN Slovakia spol. s r.o. – líder v obnove budov na Slovensku

 

Historický objekt kúpeľného domu postaveného okolo roku 1860 už bol v dezolátnom stave a rozpadal sa. Majitelia potrebovali urgentne riešiť statiku a energetickú úspornosť so zachovaním historického odkazu na fasáde. Obnova fasády a výmena okien kúpeľného domu bola veľmi komplikovaná na techniku aj detaily. Zložitý proces brania odtlačkov reliéfu fasády, ríms, florálnych výjavov a rámov okeníc, odstránenie zvetranej fasády, spevnenie statiky, následné osadenie novovytvorených ozdobných prvkov a nanesenie omietky a farby bolo časovo náročné a vyžiadali si oveľa väčšiu precíznosť robotníkov ako klasická obnova.

 

snina pan

 

Postup prác:

  • otlčenie povrchu až na tehlu,
  • výmena okien,
  • stabilizácia klenieb a dopĺňanie prekladov,
  • stabilizácia trhlín pomocou oceľových stehov,
  • nanesenie dvoch vrstiev hrubej omietky,
  • lepenie a retušovanie reli éfnych prvkov – šambrány, bosáže, rímsy, oplechovanie prvkov,
  • nanesenie jemnej omietky,
  • maľovanie fasády a ornamentov.

 

pocas

 

Počas rekonštrukcie sme vymenili 68 okien a 7 dverí. Obnovili sme cca 1200 m2 fasády do pôvodného stavu. Viac ako 3000 ks reliéfnych prvkov sme vyrábali nanovo podľa originálov. Celá obnova trvala 6 mesiacov.

 

dvojity

 

Fakty

Kúpele Trenčianske Teplice zažili svoj najväčší rozmach za čias, keď ich vlastnil rod Ilésházyovcov. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník Juraj SINA, ktorý ich prebudoval a zmodernizoval. Jeho syn Šimon SINA dal postaviť kúpeľný dom-hotel SINA podľa vzoru kúpeľného domu v rakúskom Ischli. jeho dcéra Ifigénia nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku SINA najvzácnejšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes, turecký kúpeľ Hammam v orientálnom maurskom slohu. Koncom 19. storočia začína v mestečku komplexná kúpeľná liečba.

 

obnovcast

Obnovené časti kúpeľného domu SINA v Trenčianskych Tepliciach

 

V roku 1909 boli kúpele predané maďarskej akciovej spoločnosti, no už v roku 1918 po prvej svetovej vojne sa majiteľom stala Československá akciová spoločnosť. Tá sa v roku 1995 pretransformovala na akciovú spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., ktorá vlastní kúpele dodnes.

 

statika

Detail poškodenia statiky a rímsy

 

 oceove

Oceľové stehy použité na spevnenie stien

 

kupelny dom

Kúpeľný dom SINA a zrkadlisko Hammam

 

Spoločnosť E-RAN Slovakia spol. s r. o. je členom skupiny E-RAN GROUP, a. s. Sme lídrom v obnove bytových domov na Slovensku a za viac ako 12 rokov fungovania na trhu sme obnovili takmer 300 bytových domov. Získali sme 13 ocenení v súťaži o „Najlepšie obnovený bytový dom na Slovensku“ na medzinárodnej výstave CONECO v Bratislave. Okrem klasickej obnovy sa špecializujeme aj na obnovu historických fasád s dôrazom na úsporu energií spolu so zachovaním historického rázu budov.

 

zabradlie

Detail starej balkónovej konštrukcie

 

 

snina2

Detail zamurovanej časti domu, v minulosti tam bola napojená spojovacia chodba s iným objektom (vľavo hore)

 

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Mgr. Adriana Demjanovičová, marketingová manažérka

E-RAN Slovakia spol. s r. o.