VÝTAHY PARDUBICE A. S. MAJÚ ČO PONÚKNUŤ

Bytové Družstvo Humenné má v správe 163 výťahov, z toho 55 je BOV-250, ktorých strojovňa sa nachádza pod šachtou výťahu a k nástupnej stanici vedie strmé schodisko.

KVALITNÉ VÝŤAHY OD SPOLOČNOSTI VÝŤAHY VÝCHOD

Pozitívne referencie vlastníkov a správcov boli dôvodom na to, že sa redakcia časopisu Správca bytových domov obrátila na spoločnosť VÝŤAHY VÝCHOD, s. r. o., ktorá zastrešuje realizácie rôznych výťahov „šitých na mieru“ pre viaceré bytové domy prevažne na východe Slovenska. O spoločnosti VÝŤAHY VÝCHOD, s. r. o. nám povedal niekoľko slov pán Martin Lejko, konateľ spoločnosti.

VYMENIŤ STARÝ VÝŤAH ZA NOVÝ ALEBO MODERNIZOVAŤ PO ČASTIACH?

Základným účelom výťahu je bezpečná a spoľahlivá preprava osôb. Napriek odporúčaniu podľa normy STN EN 81 – 80, ktorá určuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb, sa vo väčšine na výťahoch nevykonáva a tieto výťahy sú stále v prevádzke.

ČIASTOČNÁ OPRAVA ČI VÝMENA?

O tejto téme by sme mohli vydať trilógiu encyklopédií, ak nie viac, čo všetko sa o tom už popísalo. Všetky bezpečnostné riziká ako chýbajúce kabínové dvere, podlahová plocha nezodpovedajúca nosnosti kabíny, chýbajúca bezpečnostná dverná uzávierka a obojsmerné zachytávače už poznáme naspamäť.

Zodpovednosť za bezpečnosť výťahu

Od chvíle spustenia výťahu do prevádzky je za bezpečnosť výťahu v plnom rozsahu zodpovedný prevádzkovateľ výťahu (majiteľ, užívateľ alebo spoluvlastníci bytového domu).

PREČO MODERNIZOVAŤ?

V Slovenskej a Českej republike je momentálne v prevádzke takmer 150 000 výťahov starších ako 25 rokov, z ktorých väčšina je určená na prepravu osôb, alebo na prepravu osôb a nákladov. K tomuto je ešte nutné pripomenúť, že podstatná

Podobné odporúčané články: 

VÝTAHY BUDOU MUSET PLNIT NORMY EU

Výtahy jako základní prostředek pro vertikální přepravu osob bydlících v bytových domech, nezáleží na tom, zda v třípatrových nebo třináctipatrových, jsou součástí moderního života zd

VÝŤAHY OSTRAVA spol. s r.o. sa predstavujú zákazníkom

VÝŤAHY OSTRAVA spol. s r.o. sú rýdzo českou spoločnosťou bez zahraničného kapitálu, ktorá na českom trhu pôsobí už takmer 20 rokov. Predmetom nášho podnikania je poskytovanie komplexných služieb v oblasti projektovania, výroby, montáže a následného záručného a pozáručného servisu všetkých typov vyrábaných a dodávaných výťahov, výťahových šachiet a nákladných plošín, dodávky eskalátorov a travelátorov.

Kvalitné výťahy v rozumnej cene od spoločnosti LIFTCOMP

Výťahy hlavne u starších bytových domov potrebujú obmenu. Hlavne tie, ktoré majú už horizont svojho aktívneho užívania za sebou, je potreba obmeniť, alebo aspoň zrepasovať. Čoraz viac sa objavujú na slovenskom trhu firmy z Českej republiky, ktoré ponúkajú užívateľom našich bytových domov krásne nové, alebo repasované výťahy, ktoré splňujú kritériá nielen našich, ale aj európskych noriem. Jednou zo spoločností, ktoré už doteraz zrealizovali niekoľko inštalácií výťahov na Slovensku, je aj spoločnosť LIFTCOMP a.s., ktorá chce rozšíriť svoje doterajšie pôsobenie na trhu a chce sa stabilnejšie etablovať a poskytovať svoje služby užívateľom bytových domov aj na Slovensku. O firme LIFTCOMP a.s., sme sa preto porozprávali s pánom Miroslavom Mikom, predsedom predstavenstva a riaditeľom tejto spoločnosti.

Kvalitné výťahy v rozumnej cene

Výťahy hlavne u starších bytových domov potrebujú obmenu. Hlavne tie, ktoré majú už horizont svojho aktívneho užívania za sebou, je potreba obmeniť, alebo aspoň zrepasovať. Čoraz viac sa objavujú na slovenskom trhu firmy z Českej republiky, ktoré ponúkajú užívateľom našich bytových domov krásne nové, alebo repasované výťahy, ktoré splňujú kritériá nielen našich, ale aj európskych noriem. Jednou zo spoločností, ktoré už doteraz zrealizovali niekoľko inštalácií výťahov na Slovensku, je aj spoločnosť LIFTCOMP a.s., ktorá chce rozšíriť svoje doterajšie pôsobenie na trhu a chce sa stabilnejšie etablovať a poskytovať svoje služby užívateľom bytových domov aj na Slovensku. O firme LIFTCOMP a.s., sme sa preto porozprávali s pánom Miroslavom Mikom, predsedom predstavenstva a riaditeľom tejto spoločnosti.