VÝTAHY PARDUBICE A. S. MAJÚ ČO PONÚKNUŤ

Bytové Družstvo Humenné má v správe 163 výťahov, z toho 55 je BOV-250, ktorých strojovňa sa nachádza pod šachtou výťahu a k nástupnej stanici vedie strmé schodisko.

 

vytahy p

 

V roku 2009 sme sa pustili do prvej výmeny výťahu. Zlomovým bol rok 2012, keď sme pozvali na pracovnú služobnú cestu zástupcov blokov, aby si prezreli firmy, kde sa vyrábajú a montujú výťahy. Jednou z nich bola firma VÝTAHY Pardubice a. s. Stretli sme sa tu s ochotou riešiť naše problémové výťahy BOV-250, ktorých nástupná stanica je na prvom poschodí.

 

vytahy p2

 

Riaditeľ Miroslav Michek nás ochotne sprevádzal po výrobných halách, kde sme s úžasom sledovali, ako sa laser zahryzáva do tabule plechu a s presnosťou vypaľuje podhľad (raster) osvetlenia kabíny. Milo nás prekvapili plechové kazety vyrábané vo farbe RAL, ktoré sa používajú na ohradenie šachty výťahu a sú odolné voči vandalizmu na rozdiel od sadrokartónu alebo cetrisu. Spomeniem aj tím vývojárov a elektro-pracovníkov, ktorí nám v zastúpení Ing. Karla Klemu predviedli veľký dotykový 20 palcový farebný displej prepojený s kamerou, ktorá môže byť napríklad pred vstupom do výťahu.

 

vytahy p3

 

Obchodný riaditeľ Ing. Jiří Kalhous a jeho zástupca Tomáš Velecký nám predviedli už zrealizované výmeny výťahov. Presvedčili sme sa, že táto firma má čo ponúknuť našim občanom v bytových domoch a že firma VÝTAHY Pardubice a. s. má skvelých montérov ako napríklad Pavla Koštiala. Ochotne riešia problémy a majú skvelé technické i materiálové zabezpečenie.

 

vytahy p4

 

Na zadávacie konanie pozývame viacero firiem (slovenských a českých) zaoberajúcich sa výmenou výťahu. Poznatkami a skúsenosťami zo služobnej cesty v Čechách sme sa zamerali na kvalitu (maximálna veľkosť kabíny, stroj vysokej účinnosti a nízkej hlučnosti, synchrónny, bezprevodový a s permanentnými magnetmi, ktorý je riadený frekvenčnou reguláciou od firmy ZIEHL-ABEGG, opláštenie šachty plechovými kazetami, kvalitné dvere kabíny a šachty od firmy Fermátor, výťah musí spĺňať požiadavky na bezpečnosť EN 81.1 A+3 a iné), krátka doba montáže, dlhá záručná doba, zabezpečená technická a materiálová podpora.

 

Realizované výťahy zatiaľ máme od troch firiem. Najviac ich bolo v Bytovom družstve Humenné zrealizované firmou VÝTAHY Pardubice a. s. (Laborecká 7, Laborecká 27 – 29, Laborecká 36 a 37.1, Mierová 63 a 65,  Osloboditeľov 10 a 16).