ZATEPLENIE POLYSTYRÉNOM JE STÁLE POPULÁRNE. AKO VYBRAŤ KVALITU ZA ROZUMNÚ CENU?

Kontakt:Fraňa Mojtu 23949 01, Nitratel: 037 6518 911email: info@epssr.skWeb: www.epssr.sk
Detaily o firme

V Slovenskej republike zostáva nezateplených približne 50 % všetkých bytových domov a okolo 67 % rodinných domov. Zatepľovanie je teda segmentom stavebníctva s potenciálom. Najobľúbenejším materiálom na zatepľovanie zostáva naďalej expandovaný polystyrén.

 

Zateplenie je logickým krokom pri riešení úspor za vykurovanie. „Mnoho domov bolo postavených v časoch, keď ceny energií boli len zlomkom ceny tých dnešných. Otázka ich úspor stála vtedy na okraji spoločných záujmov. Tie boli smerované ku kvantite bytových domov a uspokojovaní požiadaviek mladých rodín na samostatné bývanie,“ hovorí Ing. Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR. Sprievodným efektom zateplenia je aj znižovanie tuhých emisií z lokálnych zdrojov znečistenia, obmedzovanie emisií CO2 z centrálnej výroby energií a znižovanie skleníkového efektu, a teda čistejšie životné prostredie.

 

zatepl_3371.jpg

 

Expandovaný polystyrén (EPS) je najviac používaným tepelnoizolačným materiálom vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS). Obľúbený je predovšetkým vďaka dobrému pomeru ceny a úžitkových vlastností, ako aj pre ľahkú manipuláciu. Z hľadiska ceny za jednotku tepelnoizolačného výkonu je EPS jedným z najúspornejších izolačných materiálov. Dôvodov prečo zatepliť expandovaným polystyrénom existuje viac:

  • úspory energií zatepľovaním sa ukázali ako najúčinnejší spôsob znižovania spotreby energie v budovách,
  • zateplením môže dôjsť k zníženiu nákladov na kúrenie až o 50 %,
  • životnosť zateplenia z EPS podľa posledných analýz presahuje pol storočia,
  • v západných krajinách sa zatepľuje už od roku 1975 približne 0,5 až 1 m2 na obyvateľa ročne,
  • vonkajšie kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS z EPS sú esteticky variabilné,
  • ETICS sú odolné proti vlhkosti a vzniku plesní,
  • zateplením možno predchádzať respiračným ochoreniam,
  •  EPS je ekologický materiál. Jeho recykláciou po skončení životnosti možno získať až 80 % energie spotrebovanej na jeho výrobu.

 

Potenciál zatepľovania je stále veľký

Na základe údajov Združenia pre zatepľovanie budov, v Slovenskej republike zostáva nezateplených približne 50 % všetkých bytových domov a okolo 67 % rodinných domov. „Prihliadnuc na spotrebu EPS, ktorá síce v posledných 2 rokoch zaznamenala mierny pokles možno skonštatovať, že je v tejto oblasti ešte stále veľký potenciál. Treba však byť opatrní pri výbere tepelnoizolačného materiálu na zatepľovanie z hľadiska kvality a dostatočnej hrúbky,“ dodáva M. Strapková.

 

graf_zatepl_1.jpg

Spotreba EPS v tisíc tonách v SR za roky 2001 až 2013.  Zdroj: Združenie EPS SR.

 

Mnoho stavebníkov, najmä pri svojpomocnej výstavbe, má tendenciu použiť najlacnejší expandovaný polystyrén bez ohľadu na jeho pôvod a vlastnosti. Treba si však uvedomiť, že na fasádu možno použiť iba fasádny polystyrén, ktorý musí spĺňať určité kritériá kvality: presnosť, tvarovú stálosť, pevnosť, tepelnoizolačné vlastnosti. Tieto parametre sú dôležité a ich význam rastie aj s pribúdajúcou hrúbkou izolácie, ktorá sa bežne pohybuje okolo 12 cm.

 

Najlepšou zárukou kvality je použitie EPS od niektorého člena Združenia EPS SR. Výrobky členov združenia podliehajú pravidelnej internej kontrole kvality a monitoringu kvality, prostredníctvom nezávislého subjektu. Cieľom tohto projektu je zabezpečiť kvalitu výrobkov tepelných izolácií z EPS pre zatepľovanie v súlade s garantovanými vlastnosťami, ktoré sú deklarované vo vyhlásení o parametroch (v zmysle novej legislatívy – predtým vyhlásenie zhody), a tým zabezpečiť dlhodobú životnosť a kvalitu zateplenia.

 

Viac informácií získate na www.epssr.sk