ZATEPLIT, ČI NEZATEPLIT?

V současnosti jsou obyvatelé bytových domů postaveni před zásadní otázku: Zateplit dům, či ne. Dříve byla odpověď jednoznačná: „ANO“, spolu s dotacemi z fondů „Zelená úsporám“ či jiných dalších dostupných fondů se jedná o racionální investici do budoucna, zhodnocení bytových jednotek, kvality obyvatelnosti interiérů, atd. Tato kladná odpověď zůstává, ale naráží na čím dál větší úskalí. Požadavky tepelně-technických norem v souladu s možností obdržení dotace se neustále zvyšují, pro splnění nároku dotačního fondu je nutné použití izolantů čím dál tím větší tloušťky, tak aby splnili požadavky na „adekvátní“ zateplení.

 

V případě objektů s velkými lodžiemi, či velkoplošnými výplněmi oken s dostatečnou plochou okolních konstrukcí, jako jsou parapety, ostění a nadpraží jsou požadavky na adekvátní zateplení objektů v souladu s požadavky a doporučeními tepelně-technických norem snad ještě technicky proveditelné a uživatelsky obhajitelné, v případě běžných, standardních objektů je však představa aplikace dodatečné 14 – 20 cm tlusté obálky objektu neakceptovatelná.

 

Tato tepelně-pozitivní úprava objektu jednoduše naráží na zásadní rozpory s jeho užitnou hodnotou a konečným vzhledem. Zmenšení světlu přístupných ploch oken jejich dodatečným zapuštěním do fasády, přímé omezení prakticky  využitelných ploch lodžií v kombinaci s obecně známými obavami z vnějších zateplovacích systémů (ETICS), jako jsou například obavy z toho, že objekt pak nebude „dýchat“, fasádu „rozklovají“ agresivní ptáci či ji zcela znehodnotí agresivní plísně a houby mnohdy vedou k nesprávnému, avšak s přihlédnutím ke znalostem o běžných tepelně-izolačních materiálech pochopitelnému rozhodnutí vlastníků: „RADĚJI NE“.

 

Společnost Kingspan Insulation však nabízí řešení a říká „URČITĚ ANO!“.

 

kingspan1

Kingspan Kooltherm

 

Prémiové inovativní deskové izolace z tuhé fenolické pěny

Vynikajícím parametrem izolantů na bázi fenolických pěn je vysoká schopnost omezení prostupu tepla konstrukcí (definovaná součinitelem tepelné vodivosti λ) a to zhruba dvakrát lépe, než jiné používané izolanty. Ve všech aplikacích tak oproti ostatním izolantům postačí z hlediska požadavků norem na jejich splnění mnohdy pouze poloviční vrstva materiálu.

 

Izolační desky Kingspan Kooltherm jsou vyráběny a nabízeny v různých typech, s přihlédnutím ke vhodnosti do všech typů aplikací, které se na stavbách vyskytují.

 

 

combi

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska

 

Základními výhodami izolačních desek Kingspan Kooltherm jsou:

  • Součinitel tepelné vodivosti již od λD = 0,020 W/(m.K). Z toho vyplývá nejúčinnější tepelné odizolování řešené konstrukce a v důsledku malá tloušťka izolantu. Možnost provádění subtilních architektonických prvků a efektní řešení viditelných i skrytých detailů a skladeb stavebních konstrukcí.
  • Objemová hmotnost od 35 kg/m3 zaručí snadnou přeprava a manipulace na stavbě, jednoduchou rychlou pokládku a snadné zpracování.
  • Pevnost v tlaku od 100 kPa umožní vysoké provozní zatížení a omezí možnost deformace či poškození materiálu během jeho aplikace
  • Zanedbatelná nasákavost znamená, že materiál nezmění v čase své životnosti termoizolační schopnosti díky nežádoucí absorpci vody.
  • Tvarová stálost zaručí minimální tvarové změny po celou dobu životnosti materiálu beze změn mechanicko-fyzikálních parametrů.
  • Šetrnost k životnímu prostředí již při výrobě. Vše v souladu s environmentálními trendy současnosti. Certifikovaný materiál bez negativního vlivu na životní prostředí. Produkt je mimořádně vhodný pro projekty ekologického bydlení.
  • Široké výrobní portfolio, specializace produktů a z toho vyplývající možnost využití pro novostavby i rekonstrukce budov, při všech myslitelných stavebních aplikacích.
  • Nízká spotřeba materiálu znamená prostorové úspory, efektivnější montáž, nižší náklady na logistiku a skladování.

 

Tepelná izolace fasád od společnosti Kingspan Insulation

Inovativní prémiová termoizolační deska z produktové řady Kooltherm na bázi tvrzené fenolické pěny, primárně vyvinutá jako ideální tepelný izolant pro aplikaci do kontaktních fasádních systémů ETICS, s možností efektního využití i v detailních úpravách parapetů, ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnových konstrukcích.

 

kingstab

 

 

lodzie3

 

Aplikace konvenčního isolantu z minerální vlny 180 mm (ostění isolant z minerální vlny 50 mm.
Prostorové problémy se zařizovacími předměty, pohybem osob kolem nich a nedostatečným zateplením ostění, nadpraží a parapetů.

 

 

lodzie4

Aplikace Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska 90 mm (ostění Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska 50 mm.

Prostorové problémy mnohem příznivější, zateplení kritických míst dostatečné)