airpop® − NOVÝ NÁZOV PRE POLYSTYRÉN

Kontakt:Fraňa Mojtu 23949 01, Nitratel: 037 6518 911email: info@epssr.skWeb: www.epssr.sk
Detaily o firme

airpop® je jednotnou značkou pre expandovaný polystyrén (EPS). Zavedením názvu airpop® sa zavŕšila iniciatíva Európskej asociácie spracovateľov EPS zameraná na zjednotenie označovania EPS v rámci jednotlivých krajín Európskej únie.

 

Expandovaný polystyrén EPS je osvedčeným tepelno-izolačným materiálom a v priebehu uplynulých 50-tich rokov si získal na stavbách pevné miesto. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti, jednoduchej a bezpečnej manipulácii, šetrnosti k životnému prostrediu a požiarnej odolnosti patrí EPS v súčasnosti medzi najrozšírenejšie izolačné materiály. „V každej krajine Európy sa tento materiál označuje iným názvom. Niekde sa dokonca používa aj niekoľko názvov. Výrobcovia a spracovatelia polystyrénu považovali za nevyhnutné prijať jednotný názov, pod ktorým by užívatelia poznali tento výrobok kdekoľvek v Európe,“ hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

 

Podnetom k zmene bol prieskum

Známa marketingová agentúra Ogilvy vypracovala pre Európsku asociáciu spracovateľov EPS (združenie EUMEPS) štúdiu, ako zlepšiť imidž expandovaného polystyrénu v očiach Európanov. Prieskum sa realizoval v 25 členských štátoch Európskej únie. Výsledky boli zarážajúce. Na Slovensku uviedlo až 80 % respondentov, že nepočuli o EPS ako o materiáli aplikovanom v stavebníctve alebo ako o obalovom materiáli. Celkovo v EÚ to bolo až 91 %. Po oboznámení sa s EPS ako pevnou ľahčenou hmotou s uzavretými bunkami, ktorá sa vyrába predpenením perličiek a používa sa v stavebníctve a na balenie krehkého tovaru, spoznali v SR tento produkt všetci respondenti, v rámci EÚ ho spoznalo 66 %. Výsledky prieskumu v jednotlivých krajinách preto viedli predstaviteľov združenia EUMEPS k schváleniu návrhu zaviesť airpop® ako jednotnú značku pre polystyrén v krajinách Európskej únie.

 

airpop_key_visual_with_logo.jpg

 

Uvedenie značky airpop®

Nová jednotná celoeurópska značka pre expandovaný polystyrén – airpop® bola pre účely obalového materiálu predstavená na najväčšom obalovom veľtrhu Interpack v Düsseldorfe v máji 2014 za účasti 50 expertov a novinárov. Následne v ten istý mesiac pri oslave 25. rokov fungovania EUMEPS v Bratislave bola kampaň na nové značenie a logo oficiálne potvrdená aj pre účely stavebných aplikácií.

 

Združenie EPS SR podpísalo v máji 2015 roku licenciu na používanie loga. Komunikačná kampaň na zlepšenie imidžu EPS sa tak môže spustiť aj na Slovensku.

 

airpop® – predávame 98 % vzduchu

Názov airpop® je odvodený od faktu, že expandovaný polystyrén je v skutočnosti 98 % vzduchu, ktorý je zabalený len 2 % polymérneho styrénu. Materiál airpop® predstavuje rozumný spôsob technologického spracovania vzduchu. Produkty vyrobené z airpopu možno recyklovať až sedemkrát.

 

airpop® nie je len materiál pre stavebníctvo, chráni deti i dospelých v ochranných helmách, krehký elektronický tovar, ale tiež potraviny ako sú ryby, ovocie, zeleninu a hotové jedlá.

 

Viac informácií o airpope na www.epssr.sk

 

Video o airpope  zemegula_0.jpg