Ako ovplyvňuje správne zateplenie strechy tepelné straty?

Studené mesiace zimy každoročne kladú zvýšené nároky na zateplenie všetkých stavieb. Tepelné úniky sú však prirodzeným cyklom, ktorý nemôžeme úplne kontrolovať. Vďaka efektívnym riešeniam zateplenia ich však možno výrazne eliminovať a tým pádom aj ušetriť na stále vyšších cenách energie.

 

Zateplenie strechy  je v zime obzvlášť dôležité

Energie spojené s prevádzkou budov predstavujú 40 % celkovej spotreby energie v Európskej Únií. Ak sa pozrieme na samotné domácnosti, až 80 % ich spotreby pripadá na vykurovanie a prípravu teplej vody. Súčasné európske trendy sú jednoznačne naklonené stavbám , ktoré budú postavené s mimoriadne efektívnymi tepelno - izolačnými materiálmi a predpokladá sa, že energie potrebné na prevádzku sa vyrobia priamo na mieste z obnoviteľných zdrojov ako sú solárne a fotovoltaické panely.  Takéto domy vyžaduje smernica Európskeho parlamentu 2010/31/EU o energetickej náročnosti budov, ktorá príde do platnosti v roku 2020.                                                                                                                                                  

 

bramactherm

 

Strechou uniká približne 12 % tepla. Je známe, že teplý vzduch je ľahší ako studený a prirodzene stúpa nahor. To znamená, že uniká nezateplenou strechou von a znižuje tak energetickú hospodárnosť budovy. Ide o nemalé tepelné úniky, ktoré môže vyriešiť práve tepelná izolácia. Tá však funguje celoročne, takže okrem zabránenia tepelných únikov v zime zabraňuje aj prehrievaniu podkrovných priestorov v lete.  Pokiaľ chcete zvýšiť energetickú hospodárnosť vašej budovy, na strechu by ste tak rozhodne nemali zabúdať. Zateplenie strechy vonkoncom nie je jednoduchý proces. Vždy sa preto poraďte s odborníkom a nechajte si pomôcť s prácami, ktoré vyžadujú odborný prístup a skúsenosti.

 

schema

 

Aké formy zateplenia možno využiť?

Všetko začína výberom správnej strešnej krytiny, no až správne vybraná tepelná izolácia zaručí, že cez strechu nebude zbytočne unikať veľa tepla.  Pri plánovaní strešného zateplenia sa v praxi využíva dvojica zatepľovacích systémov. Jedná sa o nadkrokvové a medzikrokvové zateplenie.  Odlišnosť  sa prejavuje najmä využívaním rozličných materiálov.                                                                                            

Zatiaľ čo pri medzikrokvovom zateplení   sa používa najčastejšie minerálna vlna, uplatnenie ale nachádzajú aj iné ekologické materiály s dobrými izolačnými vlastnosťami (izolácia z konope alebo izolácia z celulózových vločiek). V prípade tohto typu izolácie podkrovia je ale treba vziať do úvahy, že drevo má iné izolačné vlastnosti ako vkladaná izolácia, takže krokvy, medzi ktoré sa izolácia vkladá, sa môžu stať tepelným mostom. Pod krokvové trámy sa preto umiestňujú dosky alebo sa aplikuje dvojvrstvová izolácia - napred medzi krokvy a potom zvnútra, pod trámy.

Pri nadkrokvovej izolácií sa na voľné krokvy kryté debnením umiestni izolačná vrstva z izolačných šablón (najčastejšie z polystyrénu, alebo polyuretánu), na ktoré sa potom na latovanie kladú strešné krytiny. Výhodou systému je stopercentná eliminácia rizika tepelných mostov aj problémov s vlhnutím drevených trámov. Stavebník navyše získa väčší vnútorný priestor medzi krokvami.

Nadkrokvové zateplenie je vhodné skôr ako dizajnové riešenie, ktoré odkryje krokvy a získa sa tým oveľa väčší obytný priestor v podkroví.

 

podkrovie 

 

Aký materiál na zateplenie je najvhodnejší?

Výber izolačného materiálu sa odvíja od veľkého množstva kritérií. Izoláciu si ľudia najčastejšie volia na základe najnižšej ceny, čo častokrát nebýva najlepším riešením. Ďalšími dôležitými faktormi sú aj nasiakavosť, únosnosť, izolačné vlastnosti, požiarna odolnosť, ale pre tých environmentálnejšie založených aj tzv. uhlíková stopa čiže množstvo spotrebovanej energie pri výrobe materiálu. Určujúca býva v mnohých prípadoch navrhnutá nosná konštrukcia strechy, podľa ktorej je možné zvoliť niekoľko možných druhov izolačných materiálov. Problematiku konštrukcie je dôležité vyriešiť najmä v prípade rekonštrukcie strechy. V tejto situácii sa totiž často mení aj celý krov vzhľadom na to, že ten pôvodný často nie je schopný novú izoláciu a krytinu uniesť.

Ako sme spomenuli už vyššie, výber vhodného materiálu sa odvíja od celkového spôsobu strešného zateplenia. Základnou funkčnou jednotkou, ktorá slúži na meranie účinnosti  izolačných materiálov je tepelná vodivosť . Označuje sa malým písmenom gréckej abecedy lambda – λ. Čím je táto hodnota nižšia, tým je izolácia účinnejšia (na zateplenie jej treba menej).  Medzi najúčinnejšie materiály dneška zaraďujeme najmä kamennú vlnu a materiály na báze polyuretánu (PIR) alebo polystyrénu

Ak sa jedná o klasické medzikrokvové zateplenie, najviac sa v súčasnosti používa kamenná vlna. Je to obľúbený izolačný materiál, ktorý pozostáva z anorganických vláken prírodného alebo syntetického pôvodu. Okrem izolačnej funkcie sa výborne hodí aj ako zvuková a protipožiarna ochrana. Platí že 2,6 cm vrstva kvalitnej minerálnej vlny zastúpi pri izolačnej funkcií až 37,1 cm hrubú vrstvu z dierovaných keramických tehál.  Tepelná vodivosť minerálnej vlny sa pohybuje na úrovni λ= 0,040 W/mK.

 

protegon

 

Pri moderných návrhoch domov, kde sa s podkrovím počíta ako plnohodnotným obytným priestorom, sa najviac využíva nadkrokvová izolácia na báze polyuretánu. Marcel Modranský zo spoločnosti Bramac tvrdí, že: ,, systém tepelnej izolácie nad krokvami sa skladá z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). Tento tepelný izolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy, ktoré vedú k strate tepla. Riešenie nadkrokvovej izolácie má až o 40 % lepšie izolačné vlastnosti ako bežné tepelné izolácie. ‘‘      

Zákazníci majú na výber z niekoľkých riešení, ktoré možno použiť spolu s kamennou vlnou ale aj ako samostatný izolačný prvok. Nadkrokvová izolácia sa navyše môže použiť  ako pri novostavbách, tak aj pri strešných rekonštrukciách. Najvyšší model Therm Top dokonca dosahuje hodnotu tepelnej vodivosti iba λ= 0,022 W/mK, čo ho robí ideálym kandidátom pre použitie pri nízkoenergetických novostavbách.               

Pri nadkrokvovej izolácií možno počítať aj s ďalšími výhodami. Okrem už spomínanej možnosti zachovania viditeľného krovu v interiéri podkrovia, slúži táto izolácia aj ako náhrada plného debnenia pri nízkych sklonoch striech. V cene je navyše zahrnutá aj difúzna fólia a možnosť získania dotácie na nízkoenergetické stavby priamo od výrobcu.