Čo by ste mali vedieť o betónovej dlažbe?

Aké základné druhy dlažby poznáme?

 

Betónovú dlažbu rozdeľujeme podľa spôsobu a miesta jej využitia.  

 

Dlažbu na terasu možno charakterizovať väčšími formátmi platní a menšou hrúbkou. Táto dlážba je síce pochôdzna, no vďaka menšej hrúbke nie je určená na dláždenie príjazdových ciest pre automobily.  Veľký dôraz sa pri nej kladie na estetiku a celkový výzor. Tieto dlažby majú jemne zdrsnený povrch, ktorý imituje prírodné kamene ako sú pieskovec alebo travertín.     

 

Zámková dlažba je základným stavebným prvkom na dláždenie exteriérov. Je k dispozícií takmer u každého výrobcu a možno ju dostať v rôznych formátoch, povrchových úpravach a ľubovoľnom množstve.  Je to cenovo priateľnejšie riešenie, takže sa používa na dláždenie väčších plôch, ako sú napríklad námestia, chodníky a ostatné verejné plochy.    

 

Multiformátová dlažba je špeciálnym dlažobným systémom, kde si zákazník kupuje palety po vrstvách s už vyskladaným vzorom a rôznymi formátmi. Je vhodná pre zákazníkov, ktorí radi uprednosťnujú dlažbu pozostávajúcu z niekoľkých druhov, ktoré si nakombinujú podľa vlastných predstáv. Priestorovo nie je špeciálne vyčlenená, a možno ju použiť ako na terasy, tak aj na príjazdové cesty a chodníky.      

 

Veľkoformátová dlažba je už podľa názvu určená pre plochy, kde hrá prím farebná a tvarová konzistentnosť. Ak chcete mať exteriér pred domom v jednom štýle, veľkoformátová dlažba je tak vhodným riešením.

 

varioo

 

Ako dlho trvá položenie dlažby?

To je relatívna otázka. Pri strojovom kladení dlažby na veľkých plochách sa dosahujú výkony cca 500m² položenej dlažby za deň, no terasa o výmere 40m² sa bude klásť ručne. Do toho ešte nie je zarátaná príprava podkladu a ostatné zemné práce. Tie by sa mali robiť vo vhodných klimatických podmienkach, keď nemrzne, neprší a zemina nie je premočená. Po zemných prácach nasleduje správne vyhotovenie podkladových vrstiev, ktoré je jedným z najdôležitejších krokov a bude mať veľký vplyv na výslednú kvalitu realizácie. Samotné ručné ukladanie dlažby sa vždy robí na urovnaný a do príslušného sklonu upravený podklad.  Smer ukladania je vždy  proti spádu dláždenej plochy. Dôležité je medzi jednotlivými dlažobnými kusmi dodržiavať škáry v rozmedzí 3-5 mm, ktoré musia byť rovné. Poslednou fázou pokládky dlažby je zhutnenie dlažby pomocou vibračnej dosky a vyškárovanie.  Celkovo môže položenie dlažby trvať  od 2 do 4 dní. S mechanizáciou samozrejme menej.Peter Molnár zo spoločnosti Austria Beton Werk dodáva, že  pri pokládke sa vždy treba spoliehať na overených pokladačov, ktorí sa môžu pochváliť veľkým množstvom referencií.

 

anticoo

 

Aké sú kritériá kvalitnej dlažby?

Výrobnými kritériami kvality sú napr. pevnosť betónu, množstvo cementu, odolnosť voči soliam, spôsob výroby. Zabezpečenie stanovených hodnôt týchto vlastností je samozrejmosťou pri výrobkoch renomovaných výrobcov. Zákazník by sa nemal zameriavať len na produkt samotný, ale aj na stabilitu spoločnosti, na šírku sortimentu spolu s doplnkovými službami.

 

jubileum

 

Nebude zo zámkovej dlažby vyrastať burina?

Pri bežnom užívaní plochy a starostlivosti o okolitú zeleň je vyrastanie buriny z náletov zo škár dláždenej plochy zanedbateľné. Betónová plocha nevytvára priaznivé podmienky na rast buriny – betón okrem iného odsáva potrebnú vlhkosť na rast buriny v škárach dlažby. Pokiaľ však plánujete chodník v odľahlej časti záhrady, ktorú nebudete pravidelne udržiavať, stálo by za úvahu použiť namiesto dlažby len samostatné platne na vydláždenie cestičky.

 

Ako dlho si drží dlažba farebný odtieň?

Pri kvalitných dlažbách sa používajú špeciálne farby do betónových zmesí, ktoré sa primiešavajú priamo vo výrobe. Farba je tak neoddeliteľnou súčasťou kocky. V takýchto prípadoch dlažby blednú najmä znečistením (usadený prach) a vplyvom poveternostných podmienok. Avšak farba sa dá oživiť vysoko-tlakovými čističmi alebo penetračnými nátermi (zvýrazní sa farba).