Nástroje optimalizácie nasadenia debnenia

Automatizované zostavenie histogramov pomocných konštrukcií, ako sú debnenia a lešenia, nie je v dostupných softvéroch samozrejmosť. Neumožňujú to napríklad bežne používané softvéry ako MS-Project a Excel, ako ani špecializované softvéry firiem s orientáciou na systémové debnenia. V príspevku je prezentovaný návrh algoritmu sledovania maximálnej dennej potreby debnenia, použiteľný pre účely optimálneho plánovania debnenia pre konkrétne podmienky jeho nasadenia do výstavby.