Európsky špecialista na tepelné izolácie mení svoju stratégiu na Slovensku

Rakúska spoločnosť Austrotherm G.m.b.H, popredný európsky výrobca expandovaného a extrudovaného polystyrénu má už od roku 1991 svoje zastúpenie aj na Slovensku. V rámci firemného spoločenského večera v Bratislave dňa 11.3.2010, boli zúčastneným oznámené organizačné zmeny vykonané v dcérskej spoločnosti Murexin-Austrotherm s.r.o..

Na základe rozhodnutia spoločníkov tejto spoločnosti sa v závere roka 2009 uskutočnili plánované štrukturálne zmeny a spoločnosť sa k 1. januáru 2010 premenovala na Austrotherm s.r.o.. Jej hlavným predmetom činnosti je výroba a predaj polystyrénu najmä pre zákazníkov na Slovensku. Predaj výrobkov Murexin bol vyčlenený do samostatnej dcérskej spoločnosti, tiež od januára tohto roku, a odborný tím pracovníkov predaja tejto skupiny výrobkov sa nezmenil. Do funkcie konateľa spoločnosti Austrotherm s.r.o. bol ustanovený JUDr. Ing. Július Gúzik, ktorý v spoločnosti vykonal aj potrebné organizačné zmeny. Nový konateľ spoločnosti potvrdil, že „hlavným cieľom zmien a úlohou do nasledujúceho obdobia je prezentácia značky a výrobkov Austrotherm, ako výrokov stabilnej kvality pre všetky druhy aplikácií v stavebnom diele, s flexibilným servisom pre zákazníkov.“ Zdôraznil najmä, že vedenie spoločnosti si uvedomuje, že dodávkami kvalitného izolačného materiálu môže výraznou mierou prispieť ku zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov. Taktiež si uvedomuje, že iba v spolupráci s osvedčenými obchodnými partnermi, ktorými sú hlavne predajcovia stavebného materiálu, možno plne uspokojiť požiadavky trhu. V spoločnosti Austrotherm veríme, že aj zavedený systém štátnej podpory zatepľovania bytových domov sa bude v budúcnosti využívať účinnejšie a vo väčšom rozsahu. Austrotherm je špecialista na inovatívne tepelnoizolačné materiály, vyrába extrudované polystyrénové platne Austrotherm XPS TOP a expandované polystyrénové platne Austrotherm EPS pre použitie na tepelnú izoláciu pred teplom alebo chladom. Austrotherm má okrem dvoch výrobných závodov v Rakúsku ešte ďalších 17 závodov v 11 krajinách Európy.

 

 

 

 

Podobné odporúčané články: