Tehla versus zateplenie

Žijeme v dobe zatepľovacej. Trend zateplenia budov je tu z viacerých dôvodov - predĺženie životnosti stavieb, splnenie  legislatívnych požiadaviek na energetickú  hospodárnosť budov (smernica EÚ EPDB II 2010/31/EU), úspora nákladov na energie a takisto zvýšená ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Zatepľovanie panelových budov je v podstate nutnosťou. Otázka zatepľovania tehlových nových či starších stavieb sa však často javí sporná. Bude môcť tehlový dom po zateplení „dýchať“? Je nutné zatepľovať tehlu, ktorá má sama osebe dobré tepelne izolačné vlastnosti? Zatepľuje sa tehla vôbec?

Podobné odporúčané články: 

STYRODUR JE JEDEN, UŽ TAKMER 50 ROKOV

Styrodur je originál od firmy BASF. Je Vašou prvou voľbou, ak ste projektant, architekt či remeselník a záleží vám na ochrane konštrukcií pred teplom, chladom a vlhkosťou. Styrodur C spĺňa všetky požiadavky v každom klimatickom pásme v Európe a je „zelený“, čiže ekologický šetrný.

OBVODOVÉ PLÁŠTE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV NA BÁZE PÓROBETÓNU

V období hromadnej bytovej výstavby panelovými technológiami sa, mimo iných, používali aj obvodové plášte na báze pórobetónu. Na spínaných pórobetónových obvodových dielcoch stavebných sústav P 1.15 a PS 82 TT, ale aj pri skorších aplikáciách pórobetónových dielcov na iných konštrukčných systémoch sa zistili rozsiahle nedostatky prejavujúce sa neusporiadanou sieťou trhlín.

Vliv technologické nekázně na kvalitu realizovaných ETICS

Cílem tohoto článku je osvětlit vlivy technologické nekázně na výslednou kvalitu provedeného ETICS. Kontaktní zateplovací systémy ETICS se skládají z ucelené sestavy složek kontaktního zateplovacího systému, který se skládá z lepící hmoty, tepelného izolantu, kotevních prvků, základní vrstvy, kterou tvoří stěrková hmota vyztužena skleněnou síťovinou, a povrchové úpravy včetně podkladního nátěru.

NOVÝ SVET FARIEB BAUMIT

Predstavte si, ako si maľujete vo svojich snoch rôzne farebné svety...  Stretávate sa s ostatnými členmi rodiny či blízkymi, aby ste spolu budovali sen o farebnom bývaní. Tento sen vám pomôže naplniť nová kolekcia farieb Baumit Life.

ĽAHKÉ A ESTETICKÉ ZATEPLENIE GARÁŽE, PIVNÍC A VNÚTORNÝCH PRIESTOROV: FASROCK L FREZ

Pre inštaláciu zateplenia na stropoch garáží, pivníc a podobných technických priestorov je možné s veľkou výhodou využiť špeciálnu a pre spracovanie príjemnú novinku, ktorá je nazývaná frézovanou lamelou – Fasrock L frézovaný (skratka FREZ).

Horľavosť kontaktných zatepľovacích systémov a kvalita ich zhotovenia

Reakcia na článok „Expandovaný polystyrén ako izolácia vo vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémoch (ETICS)“, od autora: Ing. Juraja Akuratného.

Podobné odporúčané články: 

V Svätom Jure odovzdali ceny víťazom súťaže Ocenenie za príkladnú obnovu

Obnovme zašlú slávu rodinného striebra

Slovensko má nepreberné množstvo historických pamiatok a prírodných krás. Niektoré z nich sú právom zaradené na listinu

TECHNOLOGICKÁ ŠPIČKA V ZATEPĽOVANÍ BUDOV BAUMIT STARTRACK

Presadenie lepených spojov v priemysle znamenalo svojim spôsobom revolúciu. Lepenie totiž eliminuje mnohé problémy, ktoré vznikajú pri klasických technológiách. Do oblasti zatepľovania budov lepené spoje uviedla spoločnosť Baumit, a to lepiacou kotvou Baumit StarTrack.

ŠD – STAVBY S.R.O. SA PÝŠIA V RUŽOMBERKU BYTOVÝM DOMOM S 3D FASÁDOU

3D fasádu nevidíme hocikde. Aj preto sme (s úsmevom) fotili fasádu bytového domu na Poľnej v Ružomberku. Farebná súhra a originálnosť nápadu, ako aj skvelý architektonický nápad, nás zaujal natoľko, že sme sa rozhodli venovať tomuto bytovému domu v našom časopise samostatný článok.