Baumit Life Challenge 2018: medzinárodná Fasáda roka

V júni bude Baumit Slovensko hostiteľom dôležitého podujatia – vyhlásenia výsledkov medzinárodnej súťaže Baumit Life Challenge 2018. Po Viedni a Madride bude hostiteľským mestom práve Bratislava,  ktorá privíta na slávnostnom galavečeri 14. 6. 2018 v Redute viac ako 500 hostí z 27 krajín Európy.

IDEÁLNE PROSTREDIE PRE VÁŠ ŽIVOT

So systémom Baumit open dýcha každý dom 4x lepšie!

 

Východiskom pre realizáciu tepelnoizolačného systému je zvyčajne požiadavka na úsporu energie.  Zateplenie obvodového plášťa však ponúka oveľa viac.

OD ZATEPLENIA KU KOMPLEXNEJ OBNOVE

Spoločnosť PS STAVBY sa vďaka kontinuálnemu a systematickému rozvoju vypracovala na slovenskom trhu medzi najúspešnejšie stavebné spoločnosti špecializujúce sa na komplexnú obnovu budov. Dynamický vývoj na trhu spojený s nárastom konkurencie a zároveň silným tlakom na ceny zo strany investorov, bol pre firmu impulzom k integrácii nových činností pod strechu spoločnosti.

NIEČO O ZATEPĽOVANÍ ALEBO OBNOVE BYTOVÉHO DOMU

 

„Našu bytovku netreba zatepľovať, máme dobrú tehlu...“

 

Bytovky postavené v 50-tych rokoch v konštrukčnom systéme T 11 až T 16 majú obvodové murivo z tehly v hrúbke 45 cm. Takéto murivo má nepochybne výborné akumulačné vlastnosti. Netuším však ako vznikol mýtus o všeobecne kvalitnom tehlovom múre, ktoré netreba zatepľovať.

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V médiách sa mnohokrát dozvedáme o technických vlastnostiach, správnom spôsobe montáže či použití kontaktných zatepľovacích systémov. Dozvedáme sa informácie o nesporne najdôležitejšom hľadisku zatepľovania – energetických úsporách.

NOVÉ TRENDY V IZOLÁCIÁCH

Dňa 14.6.2012 sa konal v hoteli Yasmin v Košiciach prezentačný deň firmy IZOLA Košice, s.r.o.

SYSTÉM PRE ENERGETICKY ÚSPORNÉ ALEBO PASÍVNE DOMY – ZATEPLENIE ŠIKMEJ STRECHY SYSTÉMOM TOPROCK

TOPROCK je systémové riešenie vyvíjané spoločnosťou ROCKWOOL v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa používa po dobu cca 15 rokov. Je určené pre nadkrokvové zateplenie striech šikmých, prípadne zvislých plôch nadväzujúcich na strešné plochy (vikiere, manzardy apod.).

STYRODUR JE JEDEN, UŽ TAKMER 50 ROKOV

Styrodur je originál od firmy BASF. Je Vašou prvou voľbou, ak ste projektant, architekt či remeselník a záleží vám na ochrane konštrukcií pred teplom, chladom a vlhkosťou. Styrodur C spĺňa všetky požiadavky v každom klimatickom pásme v Európe a je „zelený“, čiže ekologický šetrný.

OBVODOVÉ PLÁŠTE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOMOV NA BÁZE PÓROBETÓNU

V období hromadnej bytovej výstavby panelovými technológiami sa, mimo iných, používali aj obvodové plášte na báze pórobetónu. Na spínaných pórobetónových obvodových dielcoch stavebných sústav P 1.15 a PS 82 TT, ale aj pri skorších aplikáciách pórobetónových dielcov na iných konštrukčných systémoch sa zistili rozsiahle nedostatky prejavujúce sa neusporiadanou sieťou trhlín.

Vliv technologické nekázně na kvalitu realizovaných ETICS

Cílem tohoto článku je osvětlit vlivy technologické nekázně na výslednou kvalitu provedeného ETICS. Kontaktní zateplovací systémy ETICS se skládají z ucelené sestavy složek kontaktního zateplovacího systému, který se skládá z lepící hmoty, tepelného izolantu, kotevních prvků, základní vrstvy, kterou tvoří stěrková hmota vyztužena skleněnou síťovinou, a povrchové úpravy včetně podkladního nátěru.