HELUZ VYKONAL SKÚŠKU KOMÍNOV NA PRISÁVANIE VZDUCHU

Kontakt:U Cihelny 295373 65, Dolní Bukovskotel: 0800 106 206email: info@heluz.skWeb: www.heluz.sk
Detaily o firme

Najväčší český výrobca tehlových produktov značky HELUZ sa rozhodol zapojiť do diskusií zameraných na prisávanie spaľovacieho vzduchu komínovým telesom alebo samostatnou šachtou tak, že v spolupráci s Vysokou školou baníckou – Technickou univerzitou v Ostrave vykonal skúšku oboch systémov.

„Názory na to, akým spôsobom prisávať, vzbudzovali v odborných kruhoch veľké polemiky a vášnivé diskusie. Jedna skupina tvrdí, že prisávanie vzduchu komínom funguje bez problémov, druhá, že sa musí prisávať len cez samostatnú šachtu, tretia, že funkčnosť je len do určitej výšky komína, ďalší, že vzduch prechádzajúci komínom k spotrebiču sa predhreje a podporuje tak lepšie spaľovanie. Ale ako to je, nedokázal nikto určiť,“ vysvetľuje dôvody vykonania skúšok Ing. Martin Coufalík, špecialista na komíny, technické riešenia a vývoj zo spoločnosti HELUZ, v.o.s.

 

foto_6_p5211035_meriace_zariadenie_a_detail_napojena_krbovych_kachiel_na_komin_heluz_0.jp


Skúšky boli rozdelené do troch častí. Prvá predstavovala skúšky na komíne vysokom 7, druhá na komíne vysokom 9 metrov. Tu sa prisával vzduch medzi vložkou a komínovým plášťom. Tretia časť zahŕňala skúšky na komíne vysokom 9 metrov s polovičnou samostatnou šachtou, ktorou bol vzduch na spaľovanie k spotrebiču privádzaný. Skúšky sa potom vykonávali niekoľko dní na komíne HELUZ Izostat Duo, čo je komínový systém s vnútornou tenkostennou izostatickou vložkou a tehlovou obvodovou tvarovkou s tromi radmi otvorov bez tepelnej izolácie.

 

/heluz_kominovy_system_heluz_izostat_duo_0.jpg

Komínový system HELUZ IZOSTAT DUO


Bol použitý spotrebič typu C a všetky spoje boli dokonale utesnené, aby kachle nemohli nasávať „falošný“ vzduch z okolia, ale museli brať len vzduch z medzipriestoru komínového telesa. Prikladalo sa v pravidelných intervaloch do dosiahnutia ustáleného stavu. Aby bolo zrejmé, ako sa celý systém správa aj po skončení prikladania, merali sa všetky hodnoty až do opätovného dosiahnutia východiskového stavu.

A aký bol výsledok merania teploty prisávaného vzduchu vstupujúceho do spotrebiča? „Vzduch, ktorý do komína vstupoval, mal hodnotu okolo 25 °C. V komíne sa postupne ohrieval až na 110 °C. Túto hodnotu dosiahol pri sopúchu, avšak od sopúcha dole sa ochladzoval a pri vstupe do spotrebiča už mal teplotu len 33 °C. Podobné hodnoty boli namerané pri oboch komínoch. Tak bolo vyvrátené tvrdenie, že vzduch vstupuje do spotrebiča predhriaty a podporuje dokonalejšie spaľovanie,“ uzatvára Ing. Martin Coufalík.

 

foto_3_ir001031_pohlad_termokamerou_na_krbove_kachle_1.jpg

Pohľad termokamerou na krbové kachle

 

foto_7_ir000960_pohlad_termokamerou_na_komin_0.jpg

Pohľad termokamerou na koním

 

Podrobnosti vykonanej skúšky vám na vyžiadanie radi dodáme.

 

O spoločnosti HELUZ

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roku 1992. Vlastní celkom osem výrobných prevádzok v troch lokalitách. V Dolnom Bukovsku, kde sídli aj centrála spoločnosti, je tehliarska výroba, výroba stropných konštrukcií, výroba roletových prekladov a výroba tehlových komínov. V Hevlíne pri Znojme sú dva výrobné závody na kompletný tehliarsky sortiment a v Libochoviciach neďaleko Prahy je tehelňa a paneláreň. Spoločnosť je najväčším českým výrobcom tehliarskeho tovaru. Vyrába a dodáva komplexný tehlový systém pre hrubú stavbu, tzn. tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo, tehly pre nosné, priečkové a akustické murivo, keramické stropy a preklady, nosné preklady pre vonkajšie tieniace systémy, keramické stropné panely, tehlové komíny, tehlové obkladové pásiky a nepálené tehly.

heluz.jpg

www.heluz.sk