Icopal sa stal členom Cechu strechárov Slovenska

Spoločnosť Icopal je od marca 2016 bronzovým partnerským členom Cechu strechárov Slovenska. Ako popredný výrobca a distribútor širokého portfólia hydroizolácií sa tak stáva súčasťou združenia najlepších výrobcov, realizátorov a predajcov na Slovensku. Cech v súčasnosti združuje viac než 150 členských a partnerských firiem.

 

„Pokladáme to za česť, že sme sa stali členom cechu,“ povedal Rastislav Šmehyl, obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal a.s. V oblasti výroby hydroizolačných materiálov na báze asfaltu a mPVC patrí Icopal k svetovým lídrom, a to s vlastnými vývojovými centrami a orientáciou výroby smerujúcou k ochrane životného prostredia a k šetreniu energií. „Preto veríme, že budeme vedieť odovzdať svoje vedomosti členom cechu, prispejeme k ich vzdelávaniu a posilníme dobré meno cechu na Slovensku,“ dodal R. Šmehyl.

 

Spoločnosti Icopal so sídlom v Štúrove bola zároveň udelená „Známka profesionálnej kvality členov Cechu strechárov Slovenska“. Podľa tejto známky môžu zákazníci i obchodní partneri rozpoznať kvalitnú firmu. Známka je totiž zárukou toho, že spoločnosť je výrobcom vysoko kvalitných hydroizolačných materiálov.

 

Icopal svojim obchodným partnerom a zákazníkom ponúka široké možnosti riešenia zastrešenia. Pre ploché strechy ide napríklad o komplexný systém Zelená strecha Icopal či asfaltované pásy s technológiou Speed Profile® SBS a Speed Syntan® SBS, umožňujúce vyššiu kvalitu realizácie, šetrenie času a energií. Icopal na zastrešenie objektov odporúča na Slovensku vyrábané mPVC fólie Monarplan®, FPO fólie Monarfin® a ich systémové riešenia. V portfóliu má aj viaceré novinky, napríklad nové vzory ľahkej strešnej krytiny Icopal 3D pre šikmé strechy alebo tiež vylepšené asfaltované Icopal šindle.

 

Do Cechu strechárov Slovenska, kde Icopal najnovšie patrí, patria poprední výrobcovia a dodávatelia materiálov pre strechy i realizátori striech. Členmi sú uznávaní odborníci i organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech, či odborníci na problematiku strechy ako celku, ako jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.